03/03/2021 | Yazar: Kaos GL

Pozitif Dayanışma: “Sağlık hakkına erişimin politik olduğunu, seks işçilerinin haklarının insan hakları olduğunu bir kez daha yineliyoruz.”

“Sağlık politik, seks işçilerinin hakları insan haklarıdır” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Pozitif Dayanışma, 3 Mart Dünya Seks İşçileri Hakları Günü vesilesiyle açıklama yayınlayarak seks işçilerinin sağlık hakkına erişimde yaşadığı engelleri hatırlattı:

“Seks işçiliği, kişilerin belirli bir gelir veya çıkar karşılığında cinsel hizmet sunmasıdır. Seks işçiliği, çoğunlukla kamuoyunda algılandığı şekliyle belirli bir ücret karşılığında yapılıyorken, bazı seks işçileri ise, farklı mal veya hizmetlere erişebilmek için bu işi yapmaktadır. Diğer bir deyişle, bazı seks işçileri yemek, kalacak yer, uyuşturucu madde veya alkol veya başka birtakım ihtiyaçları için de seks işçiliği yapmaktadır. (Türkiye’deki Seks İşçilerinin Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı: İhtiyaçlar ve Öneriler, BMNF Türkiye, 2014)⠀

Seks işçileri genel nüfusa oranla HIV’den en çok etkilenen nüfus grupları içinde yer almaktadır. Bunun seks işçilerinin yaptığı iş türü, tehlikeli çalışma koşulları ve uygun sağlık hizmetlerine eşit olmayan erişim imkânları da dahil olmak üzere sayısız nedenleri mevcuttur. (Seks İşçileri ile Kapsamlı HIV/CYBE Programlarının Uygulanması – İşbirliği Odaklı Müdahalelere Dayalı Uygulanabilir Yaklaşımlar, Kırımızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği, 2017)

Biliyoruz ki, güncel HIV tedavisi (ART) sayesinde HIV ile yaşayanlar herkes gibi sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyor. Düzenli olarak ilaç kullanımıyla kandaki viral yük 6 ay süreyle belirlenemeyen seviyede kalmış ise HIV, korunmasız cinsel ilişki de olsa aktarılmaz. Yani tekrar ve tekrar söylüyoruz, Belirlenmiyorsa bulaşmıyordur. (B=B)⠀

Ancak günümüzde Türkiye’de yaşayan herkes eşit bir şekilde HIV tedavisine (ART) erişemiyor. Özellikle kendilerine vatandaşlık hakkı tanınmayan göçmenlerin ve seks işçilerinin sağlık haklarına erişimleri engelleniyor. Seks işçilerinin gündelik hayatlarında karşılaştıkları damgalanma, toplumsal dışlanma, ayrımcılık, şiddet, kolluk kuvvetlerinin uygulamaları ve benzeri her türlü olumsuz dinamik, seks işçilerinin cinsel sağlık ve üreme sağlığı ile genel sağlık durumlarını son derece olumsuz etkilemektedir. Bahsedilen her türlü olumsuz etken, seks işçilerinin sağlık hizmetlerine erişimlerinde de engel teşkil etmektedir. ⠀

Sağlık hakkı temel bir insan hakkı olmasına rağmen, Türkiye’de yaşayan seks işçileri sağlık haklarına ayrımcı yasa, yönetmelik ve dışlayıcı, ahlakçı politikalardan dolayı eşit bir biçimde erişemiyor. Sağlık hakkına erişimin politik olduğunu, seks işçilerinin haklarının insan hakları olduğunu bir kez daha yineliyoruz.”


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı, sağlık hakkı
nefret