07/04/2017 | Yazar: Aslı Alpar

7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nde LGBTİ’lerin sağlık hakkına erişimini engelleyen ya da sağlık hakkını kullanırken karşılaştıkları ayrımcı uygulamaların en sık karşılaşılanlarını listeledik.

Sağlıklı lubunlar, umutlu yarınlar! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Dünya Sağlık Örgütü Anayasasının yürürlüğe girdiği 7 Nisan 1946 tarihi, her yıl 7 Nisan gününde gerçekleşen Dünya Sağlık Günü kutlamalarıyla hatırlanıyor. Sağlık hakkının evrensel ve tüm insanları kapsayan bir hak olmasına rağmen, toplumun heteronormatif inşası ve homofobisi LGBTİ'lerin sağlık hakkına erişimini bir çok defa engelliyor.

7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nde LGBTİ'lerin sağlık hakkına erişimini engelleyen ya da sağlık hakkını kullanırken karşılaştıkları ayrımcı uygulamaların en sık karşılaşılanlarını listeledik. 

1. Gizlenme

LGBT’ler sağlık kontrollerinde ayrımcılığa uğramamak için cinsel yönelim ya da cinsiyet kimliklerini gizlemek zorunda hissediyorlar.

2. Sağlık çalışanının kötü muamelesi

Sağlık çalışanlarının homofobik/transfobik tutum ve davranışlarından ötürü kötü muameleye maruz kalıyorlar.

3. Sağlık hakkından vazgeçme

Birçok LGBTİ, cinsel yönelimleri açığa çıkacak korkusuyla sağlık hizmet birimine başvurmaktan kaçınıyor.

4. Üreme yetisinin gaspı

Cinsiyet geçiş operasyonlarında “kişinin üreme yetisinin olmaması” zorunluluğu nedeniyle birçok transın bedenine, tıbbi bir zorunluluk olmadığı halde müdahale ediliyor.

5. Şikayetlerin dikate alınmaması

LGBT’lerin sağlık hizmetlerine erişimleri noktasında yaşadıkları mağduriyete dair şikâyetleri hastane yönetimince dikkate alınmıyor.

6. HIV'e dair önyargılar

HIV, önyargılar nedeniyle bugün hala eşcinsel ilişkiyle bir anılıyor.

7. Homofobik terapistler

Eşcinsellik hastalık değil ancak bugün hala bazı terapistler “kişinin cinsel yönelimini değiştireceğini” öne sürerek bilimdışı uygulamalarla kendilerine gelen LGBTİ’leri ve aileleri istismar etmeye devam ediyor.

8. LGBTİ'lere yönelik sağlık hizmetlerinin yetersizliği

Açılma sürecinde psikososyal sağlık hizmetleri ve cinsiyet geçiş sürecindeki destek hizmetleri bugün hala yeterli nitelikte değil.

9. Jinekologların "merakı"

Lezbiyen ve biseksüel kadınlar jinekoloji muayenelerinde yaşadıkları eşcinsel ilişkileri detaylı olarak anlatmaları konusunda doktorlar tarafından zorlanıyorlar.

                                                       Eser:Roberta Zeta

10. Cinsiyet atama

İki cinsiyet sisteminin belirleyiciliği nedeniyle, interseks çocukların kendi cinsiyet kimliklerini belirleme yetisinde oldukları göz ardı ediliyor ve onlara bir cinsiyet atanıyor.

Bu yazı; Türk Tabipleri Birliği’nin 2016 yılında çıkardığı ‘Hekimler İçin LGBTİ Sağlığı’ broşüründen, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 3. Sınıf öğrencileri tarafından ‘’Uygulamalı Araştırma’’ dersi kapsamında, 2015 yılında, 68 LGBTİ katılımcı ile yapılan “LGBTİ’lerin Sağlık Hakkı” araştırma sonuçlarından ve LGBTİ’lerin Kaos GL Derneği’ne bildirdikleri sağlık hakkı ihlallerinden derlenerek hazırlanmıştır.

Sağlıklı lubunlar, umutlu yarınlar...


Etiketler: insan hakları, sağlık
Bayram