08/11/2006 | Yazar: KAOS GL

‘Savaşa hayırla birlikte yürüyebilirsek hepimizin ortak mücadelesiyle olabilecek ve yönlendirilecek olan çalışmalarla birlikte...’ Güztanbul 2001’in tartışmalarından biri de ‘Savaş Ve Eşcinsel Kimlik’ başlığını taşıyordu.

‘Savaşa hayırla birlikte yürüyebilirsek hepimizin ortak mücadelesiyle olabilecek ve yönlendirilecek olan çalışmalarla birlikte...’ Güztanbul 2001’in tartışmalarından biri de ‘Savaş Ve Eşcinsel Kimlik’ başlığını taşıyordu.

KAOS GL

Savaş olgusu erkek egemen olması, şiddet içermesi ve cinsiyet içermesi nedeniyle bu sunumun içeriği belirlenmiş.

Savaş eşcinsel camianın gündeminde olmamakla birlikte, dışımızda görünen hayat sabun, su ve eşcinsel kimlikle birlikte, bu konudan çok uzak olmadığı ve benzer şekillerde ve tepkilerle karşılaşılması nedeniyle.

1940'larda Almanya'da yaşanan eşcinsellere yapılmış işkence ve soykırım. Filimdeki konuşmacıların dikkat çektiği konuda, bizim şu anda görmekte olduğumuz dünyanın eşcinsellik açısından çok farklı olduğu, eskiye dair yaşananların genç kuşağa aktarılması.

Üreme ve Lezbiyenlik: Lezbiyenler175. Paragraf da yer almaması, kadının üreme olgusu ve kadın eşcinselliğinin geçici olarak düşünüldüğünden dâhil edilmemesi.

Küreselleşme: Cenova Küreselleşme etkinlikleri Prag'da, Amerika'da ve en son Cenova'da ki en büyük ve en tepkili gösterilerin buluşması.

Seattle''da Dünya Ticaret Örgütü'nün toplantılarını engellemek amacıyla, G8 ülkelerinin kapitalizmini, adaletsizliklerini teşhir eden ve kamuoyu yaratan bir hareket oldu.

Küreselleşme karşıtı olgusu, savaş karşıtı bir olguya dönüşmüş ve Amerika'da olan 11 Eylül'deki saldırıda da kendisini...

Bugüne kadar savaşlarda ölen insan sayısı 3 milyar 700 milyondur.

İnsanlığın değil de silah ticaretin ve güçlü birilerinin bu işten payını, karını almakta olduğu.

Bütün bu savaşlar ezilenlerin daha çok ezilmelerine neden olmuş ve hatta derinleşmesi, Yahudilerin soykırımı, ırkçılık, eşcinsellere dönük şiddete de neden olmuştur.

Savaşlar aynı zamanda, bugünün koşullarını daha da yoğun ve kötü yaşanmasıyla, erkeklerin ataerkilliği, ailenin kutsallaştırılması, savaşan ve baskın olan erkeğin rolünün güçlendirilmesine neden olmakta.

En son olan, dünyanın gündemin de en güçlü ülke olan Amerika'nın en zayıf olan Afganistan'a saldırısı, (Afganistan’da cinsiyetçilik ve kadına yapılan tecavüz.)

Vicdani Ret: Her hangi bir baskıya dayanarak orduya katılmayı kabul etmeyen düşünce biçimi, savaşı red, orduyu red. Tahakkümün her biçimine karşı eşcinsellik, kadın olmak, çocuk olmak v.s. de bu kavramla ilgili.

Devlet ve iktidarın olduğu her yerde savaş var. Savaşa nasıl baktığımız olduğumuz tarafla ilgili.
Eşcinseller iktidarın engel ve tavrıyla, homofobik olması nedeniyle de diğer bütün tahakkümler gibi bu tahakküme de karşı.

Her hangi bir ezilen kimliğe sahip olmak diğer ezilen azınlıklarla da birlikte olmayı beraberinde getiriyor. Eşcinseller Amerika'da neden askere gitmek istiyor?

Orduya girmek amacıyla ve ordunun görüş ve tavrına karşı gösterilen tavır.

DİNLEYİCİLERLE

Şu anda acil olarak yapılması gereken teşhir etmek, esas düşmana karşı tavır almak.
Ortak yanlarımızı ön tarafa çıkararak savaşa karşı olmak. Yakın tarihte olacak küreselleşme mitingler:

Berlin deki eşcinseller Alman olmaları nedeniyle toplama kamplarından kurtulacaklarını düşünüyorlardı ama ilk gidenlerden oldular.

Savaşa hayırla birlikte yürüyebilirsek hepimizin ortak mücadelesiyle olabilecek ve yönlendirilecek olan çalışmalarla birlikte...


Etiketler: insan hakları, askerlik
bülten