04/11/2008 | Yazar: Barış Sulu

Pembe Hayat LGBTT Derneği, Seks İşçileri Çalışma Grubu etkinliklerine başladı. Seks işçilerine yönelik hukuki destek vermek, seks işçilerinin sorunlarının insan hakları ve kadın örgütlerinin gündemine almayı hedefleyen seks işçileri çalışma grubu ilk etkinliğini 3 Kasım 2008’de Kaos GL’de gerçekleştirdi. Etkinliklerine devam edecek olan seks işçileri çalışma grubundan N.S ile kaosgl.org okuyucuları için söyleşi yaptık.

Pembe Hayat LGBTT Derneği, Seks İşçileri Çalışma Grubu etkinliklerine başladı. Seks işçilerine yönelik hukuki destek vermek, seks işçilerinin sorunlarının insan hakları ve kadın örgütlerinin gündemine almayı hedefleyen seks işçileri çalışma grubu ilk etkinliğini 3 Kasım 2008’de Kaos GL’de gerçekleştirdi. Etkinliklerine devam edecek olan seks işçileri çalışma grubundan N.S ile kaosgl.org okuyucuları için söyleşi yaptık.

KAOS GL - 04/11/2008

Barış Sulu - Ankara

Türkiye’de seks işçileri ne sorunlar yaşıyorlar?

Fuhuş yapmak Türk Ceza Kanuna göre suç olmamasına rağmen travesti ve transeksüeller fuhuş yaptıkları gerekçesiyle keyfi gözaltına alınmaya, izinsiz ve gerekçesiz ev baskınlarına, kötü muamele ve işkenceye maruz kalmaktadırlar. Travesti ve transeksüellerin evleri bağlı bulundukları mülki idarelerine bağlı fuhuş komisyonları tarafından mühürleniyor. Gereksiz ‘mühürlenme kararlarına’ itiraz edildiğinde kararlar bozuluyor. Kararın bozulması ve mühürlerin kaldırılması bir hafta ile 3 hafta arasında sürüyor, bu sürede de travesti ve transeksüel bireyler sokakta yaşamak zorunda bırakılıyor.

Ev baskınları, keyfi gözaltılar medyayla topluma ifşa ediliyor. Medya vasıtasıyla travesti ve transeksüellere yönelik önyargılar besleniyor, travesti ve transeksüellere yönelik nefret suçlarının zemini hazırlanıyor.

Son süreçte özellikle Kabahatler Kanunu bahane edilerek, hukuksuz bir şekilde, travesti ve transeksüellerin hakları yok sayılarak, 125 YTL para cezası kesilmektedir. Para cezalarıyla, Pembe Hayat Derneği üyesi travesti, transeksüel, heteroseksüel seks işçilerine yönelik yıldırma politikası uygulanmaktadır.

Özellikle travesti ve transeksüel yurttaşların eğitim, barınma, sağlık ve çalışma haklarını sürekli ihlal etmek ve bu haklarından faydalanabilmeleri için politika ve hizmetleri geliştirmek yerine, travesti ve transeksüellere ödeyemeyecekleri para cezaları kesilmesi, travesti ve transeksüelleri yeniden fuhşa sürüklemektir.

Seks İşçileri Çalışma Grubu neler yapacak?

Türkiye’de yaşayan transeksüel ve heteroseksüel seks çalışanlarının yaşadıkları sorunlara karşı haklarını arayabilecekleri hukuki destek sunmak istiyoruz. Aynı zamanda hukuki destek paralel olarak Türkiye’de yasaların transeksüel, heteroseksüel kadın seks işçilerine karşı nasıl kullanıldığını tespit edeceğiz. Bunun için yasal analiz yapacağız. Yasal analiz yaparken hem seks işçiliğine ilişkin yasal düzenlemelere hem de trans bireylere ilişkin yasal çerçeveye bakacağız. Yasal analiz raporumuzu, Ankara’da kadın örgütleri başta olmak üzere, insan hakları örgütleri, sendikalar ve LGBT örgütleri ile paylaşacağız. Böylece seks işçisi kadınların sorunlarının tartışılması sağlanacak.

Seks işçileri çalışma grubunun tartışmak istediği konu başlıkları neler?

Seks işçiliği ve nefret suçları, seks işçiliği ve sağlık, seks işçiliği ve LGBT hareketi, seks işçiliği ve sendikal zemin, 3 Mart dünya seks işçileri günü, seks işçiliği ve yasal mevzuat, insan hakları ve seks işçiliği, kamusal alan ve seks işçiliği olacak. Bu konuları LGBT örgütler, kadın örgütleri, insan hakları örgütleri ve sendikal alandan örgütlerin hatta kamunun katılımı ile gerçekleştirmek istiyoruz.

3 Kasım’da etkinlikte genel olarak neyi tartıştınız?

Seks işçiliğine karşı yasal modelleri tartıştık. Üç model var, yasaklayıcı, cezalandırıcı ve düzenleyici. Bu modelleri tam olarak uygulayan bir ülke yok. Sadece Almanya’da düzenleyici yasalar var. Ancak bu yasaların uygulanması konusunda da ciddi sıkıntılar olduğunu gördük. Bu etkinliği Almanya’dan Franziska Zeitler bir sunum yaptı ve sonrasında tartıştık. Franziska ile 21 Kasım’da yeniden bir araya gelerek tartışmaya devam edeceğiz.

Seks İşçileri Çalışma grubunun etkinlikleri hakkında, [[pembehayat@pembehayat.org]] adresinden bilgi alabilirsiniz.

Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
Nefret