30/05/2018 | Yazar: Ali Erol

KESK, anayasal eşitlik ve ayrımcılık yasağına “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği”ni dâhil ederken, DİSK kendi “yeni anayasa” ilkelerini unuttu.

Sendikal konfederasyonlar seçim bildirgelerini açıkladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

KESK, anayasal eşitlik ve ayrımcılık yasağına “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği”ni dâhil ederken, DİSK kendi “yeni anayasa” ilkelerini unuttu.

Sendikal konfederasyonlar 24 Haziran genel seçimlerine ilişkin tutumlarını açıkladılar.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 24 Haziran seçim bildirgesine anayasal eşitlik ve ayrımcılık yasağı kapsamında "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği"ni de ekledi ve ayrımcılıkların yasaklanmasını talep etti.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ise “ülkemize, emeğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz” diyerek açıkladığı "İşçilerin Seçim Bildirgesi"nde “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği”ni görmedi.

“24 Haziran’da Emeğimizi ve Oyumuzu Çalanlardan Hesap Soracağız!” diyerek, Konfederasyon binasında “24 Haziran Seçimleri Tutum Belgesi”ni açıklayan KESK, böylece 2009’da kamuoyuna duyurduğu “Yeni Anayasa İçin Öneriler"ine dâhil ettiği "cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği"nin takipçisi olduğunu gösterdi.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu ise 2009’daki “yeni anayasa” tartışmaları sürecinde kamuoyuna ilan ettiği "Özgürlükçü, Eşitlikçi, Demokratik ve Sosyal Bir Anayasa İçin Temel İlkeler" kapsamında kayda geçirdiği "cinsel yönelim ve cinsel kimlik"i "İşçilerin Seçim Bildirgesi"ne almadı.

“Anayasal eşitlik ve ayrımcılık yasağı…”

Her iki sendikal konfederasyon, “yeni anayasa” taslaklarında, anayasal tanıma ve eşitlik maddesine “cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği”ni dâhil etmekle kalmayıp, özellikle çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığının yasaklanmasını savunmuş, devletin yükümlülüklerini vurgulayarak, ayrımcılıklara karşı yaptırımların altını çizmişti.

En son 17 Mayıs Uluslararası Homofobi Karşıtı Gün vesilesiyle KESK Genel Merkezi, “eşit ve özgür günler için, nefrete inat yaşasın hayat” mesajı yayınladı. DİSK’ten ise 17 Mayıs’ı selamlayan veya LGBTİ işçilerin çalışma hayatında maruz kaldıkları ayrımcılıklara dikkat çeken bir mesaj gelmedi.

Öte yandan “İşçilerin Seçim Bildirgesi”ni DİSK Genel Sekreteri olarak okuyan Arzu Çerkezoğlu, Kani Beko’nun CHP’den milletvekili adaylığı için istifasının ardından oy birliği ile DİSK’in yeni genel başkanı seçildi. Böylece, DİSK’in tarihinde ilk kez bir kadın işçi, genel başkanlık görevine getirilmiş oldu.

Çalışma hayatında cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı konusunun seyri…

24 Haziran’da baskın bir genel seçime hazırlanan AKP, Ecevit’in 2001 yılında kabul ettiği AB programını devraldığı halde, Türkiye’nin uymakla yükümlü olduğu Avrupa Birliği Komisyon kararını bugüne kadar gündemine almadı.

Çalışma hayatında cinsel yönelim ayrımcılığı yapılması, Avrupa Birliği Komisyonu'nun 27.11.2000 tarih ve 2000/78/EC sayılı İstihdam Eşitlik Direktifi ile yasaklandı.

Türkiye, cinsel yönelim ayrımcılığını komisyon düzeyinde yasaklayan İstihdam Eşitlik Direktifi’ne uymakla yükümlü olduğu halde bugüne kadar gündemine alıp bir düzenlemeye gitmedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)çalışma hayatında LGBT’lere yönelik ayrımcılığın yasaklanması için kanun teklifinde bulunduğu halde 15 yıldır bu alanda beklenen değişikliğe gidilmedi.

Mevcut İş Kanunu’nun eşitliği düzenleyen 5. Maddesinde “cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi” ayırım yapılamayacak sebepler arasında yer almadığından, LGBTİ çalışanların maruz bırakıldığı hak ihlalleri her yıl AB’nin hazırladığı Türkiye Raporlarında tekrar ediliyor.

Türkiye LGBTİ örgütleri, direktif doğrultusunda İş Kanunu'nun ayrımcılığı yasaklayan 5. maddesine cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ayrımcılığı yasağının da eklenmesiyle çalışma hayatındaki LGBTİ’lere yönelik ayrımcılığının tümüyle yasaklanmasını talep ediyor.


Etiketler: yaşam, siyaset
Telegram