30/04/2021 | Yazar: Kaos GL

“LGBTİ+ Hakları Sendikal Haklardır” çalıştayı sonuç raporundan: Heteroseksizm karşıtı politikalar sendikaların aslî politikaları içerisinde yer almalıdır.

Sendikalarda LGBTİ+ eşitliğini çoğaltmak için omuz omuza mücadeleye! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Berrin Simavlıoğlu, KaosGL.org için stok görsel

Kaos GL Derneği Pandemi Buluşmaları kapsamında 21 Kasım 2020’de Sendikal Haklar toplantısı düzenledi. Online yapılan “LGBTİ+ Hakları Sendikal Haklardır” toplantısına farklı şehirlerden Eğitim-Sen, SES ve Birleşik Taşımacılık Sendikası üyesi LGBTİ+ hak savunucuları katıldı. Sendikacılar sendikalardaki durum, olağanüstü hal sürecinin devam eden etkileri ve sendikalarda LGBTİ+ eşitliğini çoğaltmak için atılabilecek adımları tartıştı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü vesilesiyle sonuç raporundan öne çıkanları derledik:

OHAL süreci sendikaları derinden etkiledi

*2016 yılında Hükümet’in uygulamaya koyduğu OHAL süreci sendikalara katılımı ve sendikaların LGBTİ+ politikalarını dramatik derecede düşürdü. Bu durum LGBTİ+ komisyonlarını da etkiledi. LGBTİ+ politikaları ve faaliyetleri şubelerde var olan kişilerin inisiyatifine bırakıldı. Ayrıca sendika yöneticisi siyasi oluşumların LGBTİ+ politikalarında geri adım atması ve sessizliğe bürünmesi de katılımın ve politikaların düşüşünde etken rol oynadı.

*Güncel süreçte çalışma hayatında LGBTİ+’lar yoğun bir mobbinge, insan hakları ihlallerine maruz bırakılıyor. LGBTİ+’lar, diğer çalışanların profesyonel çıkarları için harcanıyor. Kamu çalışanlarının şehir değiştirme opsiyonlarında dahi LGBTİ+ kapsayıcılık gözetilmiyor ve sistem nâtrans heteroseksüellerin lehine işletiliyor.

Sendikalarda LGBTİ+ hakları için çalışmak isteyenlerin talepleri cevapsız kalıyor

*Sendikalarda LGBTİ+ politikaları ve faaliyetleri bağlamında çalışmak isteyen temsilcilerin talepleri cevapsız bırakılıyor. Sendikalar nezdinde haklar arasında bir hiyerarşi kurulabiliyor. Bu hiyerarşiler sendika temsilcilerinin motivasyonlarını da etkiliyor. LGBTİ+’lar ise sendika üyesi olmaya tereddüt ediyor. LGBTİ+ meselesi haklar mücadelesi içerisinde görülmüyor. Ancak yalnızca bir “konu” olarak görülüyor. LGBTİ+’ların sendika üyesi olamayacağı düşüncesi yöneticiler içerisinde de ortaya çıkıyor. Ayrıca sendikalardaki patriyarka başka bir sorun olarak göze çarpıyor. Kadınların sözleri duymazdan geliniyor ve talepleri değerlendirilmiyor.

*2016 süreci düşünüldüğünde sendikalı olmanın kendisi negatif bir durum olarak algılanıyor ve yerellerdeki yalnızlaşma git gide derinleşiyor. Yaşanan bu güncel hadiselere karşın LGBTİ+ politikalarını ve feminist politikaları ilke edinmiş sendika temsilcileri kendi inisiyatifleriyle buluşmalar düzenlemeye, okuma grupları kurmaya ve LGBTİ+ politikalarını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Heteroseksizm karşıtı politikalar sendikaların aslî politikaları içerisinde yer bulmalıdır

*2016 yılından bu yana sendikaların yaşadığı süreç ve LGBTİ+ meselesine verdiği kısık yanıt düşünüldüğünde süreç ve LGBTİ+ politikaları derinlemesine analiz edilmelidir.

*Heteroseksizm karşıtı politikalar sendikaların aslî politikaları içerisinde yer bulmalıdır. Sendika içerisinde bu politikaların tartışılması ve konuşulması taraflar arasında güvence altına alınmalıdır. Bu politikalar sendikanın yayın ve programlarında etkin biçimde görünür kılınmalıdır.

*LGBTİ+ politikaları yürüten sendika temsilcileri arasında dayanışmayı güçlendirici bir iletişim ağı kurulmalıdır. Sendika takvimlerinin önemli gün ve haftalarına 17 Mayıs, 20 Kasım, Onur Haftası gibi tarihler eklenmelidir.

*LGBTİ+ eşitliğinin tüm örgüt düzeylerinde ele alınacağı, sendikanın “LGBTİ+ eşitliğini sendikal mesele kabul ettiği” açıkça beyan edilmelidir.

*Sendikalarda toplumsal cinsiyet farkındalığı eğitimleri temsilciler ve yöneticiler nezdinde hayata geçirilmelidir. Dernekler raporlarını, broşürlerini sendika şubelerine iletmeli ve sendikalarla ortak eğitimleri gündemine almalıdır.

*Genel merkezlerin şubeler üzerindeki etkisi göz önüne alındığında genel merkezlerle LGBTİ+ örgütleri iletişim kurmalıdır. Sendikaların genel merkez seçimlerine LGBTİ+ ve kadın katılımının arttırılması için kota uygulaması getirilmelidir.

LGBTİ+ hakları savunuculuğu garanti altına alınmalıdır

*LGBTİ+ sendikacıların sorunları raporlaştırılmalı, farkındalık çalışmaları planlanmalı ve uygulanmalıdır. LGBTİ+ çalışmasının sendika içine yansımaları düzenli olarak izlenmeli ve değerlendirilmelidir. Sendikalar LGBTİ+ katılımını arttırmak için faaliyetler, politikalar düzenlemelidir. LGBTİ+ hakları hususunda faaliyet gösteren sendikalar birlikte ortak çalışmalar yürütmelidir.

*Tüzük değişikliği ve önergelerle LGBTİ+ hakları savunuculuğu garanti altına alınmalıdır. Sendikalarda LGBTİ+’ların açılabileceği ve politika üretebileceği güvenli ortamlar yaratılmalıdır.

*LGBTİ+ komisyonlarının şubeler nezdinde çoğaltılması ve şubelerin etkin çalışması için gerekli destek yöneticiler tarafından verilmelidir.

*Sendikalara LGBTİ+’ların katılımının sağlanması sendikaları da dönüştürecek ve güçlendirecektir.

Etkinliğin sonuç raporuna ulaşmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
İstihdam