12/07/2013 | Yazar: Seçin Tuncel

İşyerlerinde yaşanan homofobi ve transfobiyle mücadele etmek isteyen sendikalı LGBT’ler geçen hafta çalışmalarına başladı.

Sendikalı LGBT’ler Çalışmalarına Başladı! Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
İşyerlerinde yaşanan homofobi ve transfobiyle mücadele  etmek isteyen sendikalı LGBT’ler geçen hafta çalışmalarına başladı. Çalışma kapsamında Kaos GL Derneği, TİE Netherlands ve Hollanda’nın Kamu Emekçileri sendikası Abvakabo üyeleri bir araya geldi.
 
Çalışma sonuçlarına göre, LGBT çalışanların öncelikli sorunları arasında iş yerlerinde görünür olamama, istifaya zorlanma, hukuki güvencesizlik, ifşa, taciz, tehdit, dışlanma, dedikodu, mobbing, terfi ve tayinde zorluklar, temsiliyetin engellenmesi, homofobik ve transfobik dile maruz kalma ile heteroseksüel varsayılma geliyor.
 
Çalışanların haklarını korumak için sendikaların ayrımcılık ile mücadelede öneminin büyük olduğunun belirtildiği çalışmada sendikaların yapısının ayrımcılıkla mücadeleye katkısının az olduğunun altı çizildi. Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği bağlamında sendikaların politikalarının olmaması, LGBT çalışanların iş güvencesinin olmaması ve sendikalarda başvuru mekanizmasının işlememesi aynı zamanda  sorunların çözümüne yönelik LGBT örgütler ile iş birliğine gidilmemesi bu alanda çalışan ve sendikada görünür şekilde var olamayan sendikalı LGBT’ler için sorun oluşturuyor.
 
Sendika çalışmalarının temel amacı LGBT çalışanların sorunlarına çözüm ararken aynı zamanda sendikaların ayrımcılık konusunda dönüştürülmesi ve yeni mücadele alanlarının yaratılması. Bu alanların yaratılabilmesi için LGBT çalışanların sorunlarına yönelik bilgilendirilmenin yapılması ve LGBT’lerin sendika içi katılımlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.
 

Uluslararası sendikaların bu alanda yaptığı çalışmaların ve belgelerin LGBT dernekleri aracılığıyla Türkiye’deki sendikalara yansıması da çalışmada belirlenen hedefler arasında yer alıyor. 


Etiketler: insan hakları, çalışma hayatı
İstihdam