13/04/2018 | Yazar: Kaos GL

Kaos GL Derneği “Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Kılavuz” isimli yayının Türkçe ikinci baskısını yaptı.

“Sıradan bir suçu nefret suçuna dönüştüren etmen, failin önyargısıdır” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kaos GL Derneği “Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Kılavuz” isimli yayının Türkçe ikinci baskısını yaptı.

Kaos GL Derneği Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi tarafından hazırlanan “Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Kılavuz” isimli yayının Türkçe ikinci baskısını yaptı.

“Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Kılavuz”, diğer suçlara kıyasla nefret suçlarının belirli özeliklerinin altını çizerek bu suçların etkisini açıklamayı amaçlıyor. Ayrıca, özellikle nefret suçlarındaki ayırt edici etmen olan önyargı saiki kanıtıyla ilgili olanlar olmak üzere, bu vakalarda savcılar açısından ortaya çıkan en yaygın sorunları ortaya koyuyor.

Sıradan bir suç nefret suçuna nasıl dönüşür?

Kılavuz, önyargı saiki ile işlenen suçlarda savcıların öncelikle ulusal hukuka başvurmasına karşın bazen yasalarda nefret suçlarının birçok yönünü ele almada başarısız olan anlam karmaşaları ya da boşluklarından dolayı yanlış kararlar verilebileceğine dikkat çekiyor. Bu sebeple kılavuzun bir diğer amacı da bu yönleri incelerken yürürlükteki yasal çerçevelerden bağımsız olarak bu yönlere karşı yapılacak müdahalelerde uygulanabilecek stratejilere dikkat çekmek.

Kılavuz, savcıların ve müfettişlerin nefret suçu olabilecek vakaları hızlı biçimde tanımlaması gerektiğini belirtiyor ve sıradan bir suçu nefret suçuna dönüştüren etmenin, failin, mağdurun mensubu olduğu gruba yönelik önyargısına ya da peşin hükmüne dayanarak mağduru seçmesi olduğunu hatırlatıyor.

Kılavuzdan kimler faydalanabilir?

Bu kılavuz, alanda çalışan savcılar, önyargı saikiyle ilgili kanıt toplaması ve yargıda bulunması gereken müfettiş, polis ve yargıçların dışında politika yapıcılar ile sivil toplum üyelerinin de kullanabileceği bir yayın.

Kılavuzda neler var?

Kılavuzun ilk bölümünde nefret suçları kavramı tanıtılıyor. İkinci bölümde nefret suçlarına ve nefret suçu davalarının içeriğine dair daha derin bilgiler sunuluyor. Bu bölümde farklı yasal çerçeve tipleri ve bunların adli kovuşturmalar üzerindeki etkileri de yer alıyor.

Ardından davanın nefret suçu olabileceğine işaret eden göstergelerin farkına varılması, saikin ispat edilmesi, anahtar kanıt tiplerinin toplanması ve olası savunmalara karşı konulması da dâhil kovuşturma dosyasının hazırlanma süreci tartışılıyor.

Kılavuzun son bölümünde hükümetler ve ceza adaleti aktörlerince nefret suçu politikaları araştırılıyor.

“Nefret Suçlarının Kovuşturulması Pratik Kılavuz”un tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

İlgili haberler:

Nefret suçlarına ilişkin dört yayın yeniden basıldı

“Nefret suçunda mevzuat ile uygulama arasında uyum şart”


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
Nefret