16/06/2022 | Yazar: Kaos GL

LGBTİ+ çalışanların İŞKUR ve özel istihdam büroları aracılığıyla iş arama oranının oldukça düşük olması, bu kanallara güvenmediklerine ve “fişlenme” riskine yönelik şüphelerine işaret ediyor.

“Şirket globalde LGBTİ+’ları destekliyor ama Türkiye’de geçerli değil” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Çizim: Gülçe-Gülnaz, KaosGL.org için stok görsel

Kaos GL Derneği ve Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi’nin birlikte yürüttüğü Türkiye’de Özel Sektör Çalışanı Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve Artıların Durumu 2021 Yılı Araştırmasına göre LGBTİ+ çalışanlar, çalıştıkları işlere büyük çoğunlukla internetteki kariyer siteleri, tanıdık tavsiyesi ve sosyal medya kanalları aracılığı ile buluyor. Katılımcıların genelde birden fazla seçeneği işaretlemiş olması, iş arama ve işe başvurma sürecinde çeşitli kanalları birlikte kullandıklarını gösteriyor.

Bu kanal çeşitliliği içerisinde İŞKUR ve özel istihdam büroları aracılığıyla iş arama oranının bu sene de oldukça düşük olması, LGBTİ+ çalışanların bu kanallara güvenmediklerine ve “fişlenme” riskine yönelik şüphelerine işaret ediyor. Araştırma yürütücüleri, iş arama kanalı olarak İŞKUR’un ve özel istihdam bürolarının tercih edilme oranının geçtiğimiz senelerde yapılan araştırmaların sonuçlarıyla benzerliğine dikkat çekiyor.

LGBTİ+ çalışanlar arasında genel bir eğilim olarak ikinci en yüksek oranda işaretlenen seçenek olan tanıdık tavsiyesi ile iş arama ve işe başvurma oranının yüksekliği, LGBTİ+ çalışanların diğer LGBTİ+’lardan aldıkları duyum veya destek doğrultusunda LGBTİ+ haklarına ilişkin görece daha olumlu koşullar sunan işyerleri arayışında olduklarına işaret ediyor.

LGBTİ+ çalışanlar iş başvurusu yapmadan önce, işyerinin bu çerçevedeki koşullarına ilişkin bilgi alma ihtiyacı duyuyor. Yürütücüler bu bulgunun ayrıca, LGBTİ+ çalışanların işyerlerinde diğer çalışanlara oranla daha fazla sosyal destek bulabilecekleri bir ortama ihtiyaç duyduklarına da işaret ediyor olabileceğini belirtiyor.

“İK henüz işe başlamayan birinden ‘biraz kırık’ diye bahsetmişti”

İş ilanlarında engelleyici kriterler bulunduğuna dair katılımcı yanıtları, ayrımcı nitelikteki toplumsal normların özel sektördeki istihdam politikalarını belirlediğine işaret ediyor:

“Şirket globalde LGBT+ları destekliyor ancak Türkiye’de bu geçerli değil.” (Otomotiv sektöründe çalışan gey erkek)

“Daha önce çalıştığım bir firmada, İK işe alınan ancak henüz başlamayan bir kişiden bahsederken ‘biraz kırık’ şeklinde bir ifade kullanmıştı. Devamında da bunu pozitif ayrımcı olarak söylediğini ve ofise ‘biraz neşe getirebileceği’gibi son derece korkunç bir şekilde açıklamıştı. Daha da ilginci bu kişi; değil non-binary ya da eşcinsel olmayı, sadece toplumsal maskülenite normları dışında bir birey olduğunu öğrenmiştik.” (Bilişim sektöründe tasarımcı olarak çalışan gey erkek)

“Mülakat formlarında cinsiyet kimliğiyle ilgili soru var ve sadece kadın erkek yazıyor.” (Hizmet sektöründe satış temsilcisi olarak çalışan biseksüel genderqueer)

“Giyimine konuşmasına dikkat ediyorlar. Saçın kısaysa uzat gibi.” (Gıda sektöründe satış yapan lezbiyen nötr)

İş ilanlarında açık veya örtülü destekleyici kriterle karşılaştığını ifade eden katılımcıların paylaşımlarından bazıları ise şöyle:

“Dil, din, ırk, cinsel yönelim gözetmeden işe alım yapıyoruz vs diye özellikle belirtmişlerdi.” (Pazarlama sektöründe stajyer olarak çalışan aseksüel non-binary)

“Bir iş ilanında yönelim ibaresi de dâhil edilerek firmanın her türlü insana açık olduğu yazıyordu.” (Medya sektöründe editör olarak çalışan lezbiyen queer)

“İş ilanlarında lgbt çağrışımlı görünen kişilerin görüntülerini de kullanıp çağrı yapıyorlar.” (Mağazacılık sektöründe yönetici olarak çalışan gey erkek)

2022 araştırması devam ediyor!

LGBTİ+ çalışanların Türkiye’de özel sektör ve kamu istihdamındaki durumunu anlamak ve emek gücüne tam, eşit ve özgür katılımlarının sağlanma çabalarına katkı sunmak amacıyla hazırlanacak 2022 raporu için anket çalışmasına devam ediyor.

Türkiye'de Özel Sektör ve Kamu Çalışanı LGBTİ+'ların Durumu 2022 Araştırması; özel sektörün ve sivil toplumun farkındalık artırma ve kapasite geliştirme etkinliklerine bilgi zemini oluşturacak. LGBTİ+ çalışanları kapsayan özel istihdam ve toplumsal cinsiyet eşitliği politikalarının geliştirilmesi için harcanan çabalara destek olacak.

Buraya tıklayarak ankete katılabilirsiniz.


Etiketler: çalışma hayatı
İstihdam