18/01/2019 | Yazar: Aslı Alpar

İstanbul Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi ile çalışmalarını konuştuk.

Şişli Belediyesi, herkes için çalışıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İstanbul Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi ile çalışmalarını konuştuk.

 Elif Avcı ve Zelal Yalçın

Türkiye’nin en kalabalık kenti İstanbul’da eşitliğe duyulan ihtiyaç ve eşitlik için verilen mücadele bu kentte yaşayanlar için hayati önemde olsa gerek. İstanbul’da yerel yönetimler eliyle eşitliğin inşası da bir o kadar kıymetli haliyle.

Toplumsal eşitlik için çalışan ‘Eşitlik Birim’lerinden biri de Şişli’de. Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi’nden Elif Avcı ve Zelal Yalçın’a bu birimin nasıl kurulduğu, neler yaptığı ve neler yapacağını sorduk. Avcı ve Yalçın, 6 Eylül 2015’te Zeliş Deniz ve Mert Serçe ile birlikte aramızdan ayrılan Şişli Belediye Başkanı yardımcısı Boysan Yakar’ı anarak başladı sorularımızı yanıtlamaya. Birimin kurulması için yıllarca mücadele eden Boysan Yakar, Eşitlik Birimi’nin kurulduğunu göremedi ancak bu söyleşi ile kendisine bir selam da vermiş olalım.

Sözü Şişli Eşitlik Birimi’ne bırakalım…

“Boysan, Eşitlik Birimi’ni göremedi”

Belediyenizin “Toplumsal Eşitlik Birimi” nasıl kuruldu?

Eşitlik birimlerinin Türkiye’de kurulması 2000?lerden itibaren başlıyor. Kadın örgütlerinin talepleri daha sonra 2006 senesinde Kadın Dostu Kentler Projesinin, yerel bir mekanizma olarak belediye meclislerine eşitlik komisyonları, valilik, kaymakamlık ve belediyelere de eşitlik birimleri kurulmasını hedeflemesi ve 12 pilot ilde bunu proje kapsamında uygulaması işin ilk filizleri. Daha sonra bu sayı İçişleri Bakanlığı’nın bir genelge yayınlamasıyla beraber Türkiye çapında 28?lere çıkıyor. Ancak çoğu projede olduğu gibi bu dönemde kurulan birçok birim daha sonra işlevsiz hale geliyor veya kapanıyor. Çok azı aktif bir şekilde varlığını sürdürebiliyor. 2014 yerel seçimleri sonrasında LGBTİ dernekleri de stratejik plan yazılma döneminde görüştükleri belediye temsilcilerinden, kurumlarında bu birimlerin açılmasını talep ediyor. Seçim sonrası belediye meclis üyesi adayı olan ancak kazanamayan arkadaşımız Boysan Yakar?ın Şişli Belediye başkanı Hayri İnönü?ye danışmanlık yapmaya başlaması ve eşitlik biriminin açılması için verdiği çabaların sonucunda Şişli Eşitlik Birimi’ne kavuşuyor. Ne yazık ki dostumuz Boysan?ı birim kurulacağı hafta bir trafik kazasında kaybettik ve kuruluşumuzu göremedi. Onun anısı için de bu birimin varlığını sürdürmesi ve yaygınlaşması için mücadele ediyoruz.

Eşitlik Birimi’niz hangi alanlarda çalışıyor?

Eşitlik birimlerinin diğer belediyelere baktığımızda daha çok kadın erkek eşitliği üzerine çalışmalar yaptığını görüyoruz. Biz Şişli?de bunun kapsamını genişleterek 8 ana başlıkta tanımladık hedef grubumuzu; azınlıklar, çocuklar, gençler, kadınlar, yaşlılar, LGBTİ?ler ve mülteciler. Birim olarak bu grupların belediye karar alma mekanizmalarına daha çok katılabilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ve hak temelli yaklaşımın belediye politikalarında ana akımlaşması, belediye hizmetlerinin herkes için erişilebilir ve kapsayıcı olacak şekilde şekillendirilmesi gibi konularda çalışmalar yapıyoruz. Bunları yaparken sivil toplum örgütleri ile belediye arasında bir köprü oluşturmak ve kamu-sivil toplum işbirlikleri geliştirmek temel işlerimizden birini oluşturuyor.

“Herkes için belediyecilik”

Toplumsal Eşitlik Birimi’nin temel politikası nedir?

Temel politikamızı “Herkes için belediyecilik söyleminin lafta kalmayıp eyleme geçmesi” için çalışmak olarak özetleyebiliriz sanırım.

Belediyenin bütçesini belirlerken Toplumsal Eşitlik Birimi ile de çalışılıyor mu? Cinsiyete duyarlı bir bütçe yapılıyor mu?

Her sene performans döneminde startejik planımızda yer alan hedeflerime yönelik birimimizin bütçesini oluşturuyor ve bağlı olduğumuz müdürlük aracılığı ile Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne iletiyoruz. Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme gelecek dönem planlarımız arasında olsa da şuan için hayata geçirebilmiş değiliz.

Yerel hizmetlerin eşit bir biçimde sunulması bağlamında kadın ve LGBTİ’lerden geri dönüşler oluyor mu?

Şimdiye kadar hep olumlu geri dönüşler aldık bunlar dışında gelen şikâyetleri de ilgili müdürlükler ile paylaşıp çözüm sürecini takip ediyoruz.

Farkındalık etkinlikleri, Onur Haftasına destek, LGBTİ dostu jinekoloji…

Belediyeniz içinde toplumsal cinsiyet eğitimleri veriliyor mu?

Belediye personelimize yönelik hizmet içi toplumsal cinsiyet eşitliği, ayrımcılık ve LGBTİ hakları eğitimi aldırmış durumdayız. Bu eğitimlerin tekrarlanması ve bir düzene bağlanması temel gayemiz.

Kurum dışında toplumsal cinsiyet eğitimleri veriyor musunuz?

Talep durumunda kurum dışında da uzmanlık alanlarımıza yönelik toplumsal cinsiyet eğitimi de dâhil olmak üzere birçok eğitim veriyoruz. Ya da yönlendirmeler yapıyoruz.

Eşitlik Birimi’nin LGBTİ’lere özel bir çalışması var mı?

2016 senesinde LGBTİ derneklerinden temsilciler ile bir yuvarlak masa toplantısı yapıp sahada görülen ihtiyaçları ve çözüm önerilerini toplamıştık. Bu kapsamda bu toplantıda çıkan fikirleri ve derneklerin süreç içerisinde gelen başka taleplerini de bir yol haritası olarak görüş çalışma planımızı ona göre yapıyoruz. Farkındalık etkinlikleri, Onur Haftasına destek, Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün yürüttüğü ücretsiz anonim HIV testi hizmeti ve LGBTİ dostu jinekoloji sürecinin izlenmesi gibi işlerimiz de mevcut.

Gelecek projeler neler?

Önümüzdeki sene sivil toplum kamu iş birliğini güçlendirecek bir program ve hizmeti başlatacağız. Kapasite geliştirme ihtiyacı duyan sivil toplum örgütleri için hem mekân hem de eğitim olanağı sağlayacak “Ortak Deneyim Atölyesi” hizmet vermeye başlayacak.

Ayrıca önümüzde yerel yönetimlerde yeni bir seçim sürecine girdiği bir dönemle var. Bu dönem hak temelli politika ve hizmet taleplerinin yeniden geliştirilerek yerel yönetim strateji metinlerine tekrar dâhil edilmesi gereken bir dönem olacak. Geride bıraktığımız süreç iyi uygulama örneklerini çoğalttığımız, yerel yönetim sivil toplum iş birliğini arttırdığımız bunun olumlu sonuçlarının da belediye tarafından daha görünür olduğu bir dönem oldu. Bu iyi örneklerin çıktılarını önümüzdeki dönem açısından da önemli olduğunu düşünüyoruz.

*Bu söyleşi Siyah Pembe Üçgen ve Kaos GL’nin yürüttüğü, Avrupa Birliği’nin desteklediği “Türkiye Belediyelerinde LGBTİ Eşitlik Politikalarını Güçlendirme Projesi” kapsamında Kaos GL dergisinin “Yerel Yönetimler” dosya konulu 162. Sayısında yayınlanmıştır. Bu, içeriğin Avrupa Birliği’nin resmi görüşünü yansıttığı anlamına gelmemektedir.

**Bu söyleşi yapıldığında Elif Avcı Şişli Belediyesi Eşitlik Birimi’nde çalışmaktaydı.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
nefret