02/02/2022 | Yazar: Kaos GL

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), Eşit Yurttaşlık Mücadelesi'nde LGBTİ+'ların Anayasal Talepleri” kitapçığında siyasi partilere tavsiyelerini de iletiyor.

Siyasi partiler LGBTİ+'ların eşit yurttaşlık mücadelesinde neler yapabilir? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), “Eşit Yurttaşlık Mücadelesi'nde LGBTİ+'ların Anayasal Talepleri” kitapçığında siyasi partilere tavsiyelerini de iletiyor.

Dernek, “Türkiye’nin dört bir yanından otuza yakın örgütlü LGBTİ+ aktivistinin buluştuğu 4. Siyaset Okulu'nda oluşturulan çalışma grupları ile LGBTİ+ hareketinin yıllar içinde biriken anayasal taleplerini kristalize ettik” diyor ve siyasi partiler LGBTİ+'ların eşit yurttaşlık mücadelesinde neler yapabilir sorusuna yanıtlar veriyor?

O yanıtlar şöyle:

Parti tüzüklerinizde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik ilkeleri benimseyin; cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli eşitsizliklerle mücadele etmeyi bu ilkelerin temellerinden biri olarak açıklıkla belirtin,

Seçim bildirgelerinizde LGBTİ+ yurttaşların anayasal ve toplumsal eşitlik taleplerine cevap olabilecek vaatlere yer verin, TBMM’de bu konuyu gündeme getirin; soru önergeleri, kanun teklifleri, araştırma komisyonu kurulması dahil LGBTİ+ yurttaşların sorunlarının çözümüne dair tüm demokratik araçları kullanın,

Partili seçilmişlerin (milletvekilleri, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri) sahip oldukları yetki ve kanalları, LGBTİ+’lar için de eşitliğin sağlanması için kullanmasını, parlamentoda, belediye meclislerinde, LGBTİ+ yurttaşların sesi olmasını destekleyin,

LGBTİ+’ların eğitim, sağlık, barınma, çalışma hayatındaki sorunlarının çözümüne yönelik araştırmalar yapın, raporlar hazırlayın, çözüm önerileri geliştirin ve karar alma yetkisine sahip olduğunuz takdirde yapacaklarınızı kamuoyu ile paylaşın,

Parti yapılanmasında, LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerini kullanmasına engel olan uygulamaları tespit eden, izleyen ve değerlendiren çoğulcu ve katılımcı mekanizmalar kurun,

Diğer siyasi partilerle görüşmelerinizde LGBTİ+’ların sorun ve taleplerini, çözüm önerilerinizi gündeme getirin,

Parti üyelerinizin çeşitli cinsiyet kimliklerinden ve cinsel yönelimlerden kişiler olduğunu unutmayın; LGBTİ+’ların partiniz içinde kendilerini ifade edebilecekleri, ayrımcılığa maruz kalmadan siyaset yapabilecekleri alanlar oluşturun, ayrımcılıkla mücadelede parti içi mekanizmaları hayata geçirin,

LGBTİ+’ların partinize üye olmasını, sizinle siyaset yapmasını teşvik edin,

LGBTİ+’ların siyasetin her kademesinde ayrımcılığa maruz kalmadan yer alabilmeleri için Siyasi Partiler Kanunu’nda yapılacak düzenlemeler dahil parti içinde ve dışında gereken adımları atın,

Partinizde ayrımcılık, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim eşitliği vb. konuların gündemleştirilmesini sağlayın; parti içi eğitim programlarınıza bu konularda eğitimler dahil edin, üyelerinizin doğru bilgiye erişmesini sağlayın,

Teşkilat yapılanmalarınızda ve parti tabanınızda eşit yurttaşlık, haklara erişim, bir arada yaşam ve kapsayıcı anayasa tartışmalarına alan açın,

Alanda çalışan LGBTİ+ ve insan hakları sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya gelin; LGBTİ+’ları kapsayan eşitlikçi uygulamalara ilişkin ortak stratejiler geliştirin,

Sivil toplum örgütleri tarafından hazırlanan raporları inceleyin, partinizin ilgili organlarında gündemleştirin,

Kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı söylemden yana değil birleştirici söylemden yana olun; nefret söylemi ile karşılaştığınızda itiraz edin ve buna karşın hak temelli bir söylem üretin,

Toplumun çeşitli kesimlerini bir araya getiren çalışmalar yapın, LGBTİ+’ları bu çalışmalara dahil edin; herkesin kamusal alanda sözünü söyleyebileceği, birbirine temas edebileceği, ortak temalar üstünde birlikte tartışabileceği alanlar yaratın.


Etiketler: insan hakları, siyaset
İstihdam