27/10/2020 | Yazar: Damla Umut Uzun

Slovenya’daki sivil toplum örgütleri, hükümetin kısıtlayıcı önlemleri ve düşmanca söylemlerinin hedefi oldu.

Slovenya’daki sivil toplum örgütlerinden dayanışma çağrısı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

İktidardaki aşırı sağ Slovenya Demokrat Partisi ve Başbakan Janez Janša, bağımsız kültürel etkinlikler yapan, medya özgürlüğü, çevre ve insan hakları savunuculuğu üzerine çalışan dernekleri, yasal ve finansal kısıtlamalarla ve Covid-19 salgınını bahane ederek farklı şekillerde baskı altına alıyor. 

Kültür Bakanlığı, var olan yasaları değiştirerek film yapımcılarına ödenen fonları engelliyor ve 90’larda sanatçıların ve aktivistlerin işgali ile demokrasinin ve sivilleşmenin sembolü haline gelmiş Ljublijana’daki Metelkova Sokak 6 numarada faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerini mekândan atmakla tehdit ediyor.

Buna karşılık Ljubljana’daki sivil toplum örgütleri hükümetin baskıcı tutumuna karşı seslerini duyurmak ve bu haksızlığa cevap vermek için aşağıdaki bildiriyi olabildiğince fazla kişiye ulaştırarak dayanışmayı güçlendirmek istiyorlar:

Bildiri tam metin:

“Metelkova Sokak No.6’daki Sivil Toplum örgütlerinin Kültür Bakanlığı’nın saldırısına cevabı”

19 Ekim 2020 günü, Metelkova Sokak 6 numarada çalışan STK’lar, Kültür Bakanlığı bina yöneticisinden kira sözleşmesinin dostane bir şekilde feshedilmesi için bir teklif ve 31 Ocak 2021'e kadar binanın boşaltılması emrini aldı. Eğer bunu yapmazsak, Bakanlık masrafları bize ait olmak üzere mahkemeler aracılığıyla tahliyeyi uygulamakla tehdit etti. Belirtilen neden, Bakanlığın binalara kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu ve bunları yenilemeyi planladığı, ancak bütçede 2023 yılına kadar bu tür bir yenileme için fon olmaması. Bize, binayı boşaltma karşılığında ne yeni bir yer önerisi sunuldu ne de bizimle bir diyaloğa girildi.

Kira sözleşmelerinin sona ermesi önceden haber verilmeden ve SARS-CoV-2 virüsü salgını ve sokağa çıkma yasağının ilan edildiği gün adreslerimize geldi. Kültür Bakanlığı'nın eylemlerini şiddetle protesto ediyor ve bunu eleştirel halkın sesini engellemeye yönelik sivil topluma ve bağımsız kültüre yönelik bir saldırı olarak görüyoruz.

Metelkova Sokak No.6’da faaliyet gösteren örgütler, 80lerde toplumun demokratikleşmesi ve sivilleşmesini savunan ve ülkenin bağımsızlığından sonra demokratik bir anayasanın kabul edilmesinde hayati katkısı sağlamış sivil toplum hareketinin mirasıdır. Bu çabaların en sembolik anlarından biri, kültüre alanında çalışanlar, sanatçılar ve aktivistler Ljubljana Metelkova Sokak’ta bulunan tüm Yugoslav Milli Ordusu kışlalarının eski merkezini işgal etmeleriydi. O zamandan beri burası, çeşitlilik, dayanışma, diyalog ve eleştirel düşünmenin saygı gördüğü ve teşvik edildiği bir mekandı. Başbakan kendini bir barış aktivisti olarak kabul etse de mevcut hükümet tüm bu değerleri ve tarihi silmeye çalışıyor. Bu hükümet, sivilleşme yerine, Slovenya’yı büyük miktarlarda silah almaya zorluyor ve demokratikleşme yerine Macaristan’daki otoriterlik yolunu izliyor.

Bugün Metelkova Sokak No.6, sivil toplum örgütler, kolektifler, bağımsız kültürel ve sanatsal üretimlerle uğraşan insanlar ve azınlık ve ötekileştirilmiş gruplar için araştırma ve savunuculuk yapan kişiler için bir ev. Bu sayılanlar neredeyse otuz yıldır bu mekanda, sayısız kitap, film, dergi, sergi, konferans, festival, tiyatro, dans performansı ve araştırmaya imza atmış uluslararası tanınmış aktörler. Bu üretimlerin bir kısmı, şu an bizi sokağa atmaya çalışan bakanlık tarafından desteklenmişti. Kültür Bakanlığı’nın bu tarihin farkında olmasını ve burada üretilen bilgi ve yaratıcılığı desteklemesini bekliyoruz.

Bu vesileyle, Kültür Bakanlığını ve Slovenya hükümetine duyurmak istiyoruz: Metelkova No:6’yı terk etmek gibi bir niyetimiz yoktur ve sivil toplum, bağımsız sanat ve demokrasiye dönük saldırılara karşı tüm olanaklarımızla direneceğiz!


Etiketler: yaşam, dünyadan
İstihdam