17/10/2023 | Yazar: Kaos GL

Kırk sosyal hizmet uzmanı 17 Mayıs’ın dört günlük atölyelerinde bir araya geldi, LGBTİ+ haklarını kapsayan bir sosyal hizmet uygulamasını tartıştı.

Sosyal hizmet uzmanları, heteronormatif olmayan destek için buluştu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği’nin sosyal hizmet uzmanlarına yönelik düzenlediği “LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı” tamamlandı. 9-12 Ekim tarihleri arasında yapılan atölyeleri derneğin sosyal hizmet uzmanı Havva Kafes yürüttü.

Deprem bölgesinden gelen başvuruların yoğun olduğu ve 26 farklı şehirden yüzün üzerinde kişinin başvurduğu eğitime 40 sosyal hizmet uzmanı ve sosyal hizmet son sınıf öğrencisi katıldı.

Kapsayıcı bir sosyal hizmet

Birinci gün ilk oturumda 17 Mayıs Derneği’nden Anjelik Kelavgil “LGBTİ+ Kavramlar” başlığı altında LGBTİ+’lara ilişkin temel kavramlardan ve LGBTİ+ hareketinin tarihçesinden bahsetti. İkinci oturumda Havva Kafes “Kapsayıcı Sosyal Hizmet’’ başlığı altında 17 Mayıs Derneği Sosyal hizmet Programı kapsamında ne tür danışmanlıklar verildiğini aktardı. Sosyal hizmetin nasıl kapsayıcı olabileceğinden de bahseden Kafes, katılımcılarla “diğer sosyal hizmet alanlarında neler yapılarak kapsayıcı ve kapsamlı bir sosyal hizmet var edilebilir” sorusunu tartıştı. Soru cevap bölümünde ise uygulama örnekleri üzerinden heteronormatif olmayan kapsayıcı sosyal hizmet üzerine konuşuldu.

HIV ve sosyal hizmet

İkinci günde Pozitif Alan’dan Defne Güzel “HIV ve Sosyal Hizmet” konusuna dair HIV konusunda doğru bilinen yanlışlardan, HIV terminolojisinden, tanı ve tedavi yöntemlerinden, HIV’le yaşayanların maruz bırakıldıkları ayrımcı davranışlardan bahsetti. Soru cevap bölümünde HIV’le yaşayan danışanlarla nasıl kapsayıcı ve kapsamlı çalışılabileceği, HIV’e dair ayrımcılığın sebepleri tartışıldı.

İnterseks hakları, yaşlılık ve dahası

Üçüncü günün ilk oturumunda İnter Dayanışma’dan Belgin Günay “İnterseks Hakları ve Sosyal Hizmet” başlığı altında intersekslerin doğum öncesinden başlayarak kamusal ve özel alanda yaşadıkları damgalayıcı ve ayrımcı tutumları anlattı. Bu tutumların eğitim, istihdam, sağlık gibi alanlarda ne tür hak ihlallerine sebep olduğunu aktardı. Yaşanan hak ihlalleri karşısında koruyucu-önleyici sosyal hizmet müdahalesinin nasıl olabileceği hakkında katılımcılar ile tartıştı. İkinci oturumda ise “Yaşlı LGBTİ+’lar ve Sosyal Hizmet” başlığı altında Umut Güner yaşlılarla sosyal hizmet uygulamalarına dair iyi ve kötü uygulama örnekleri üzerinden yaşlı LGBTİ+’ların yaşadıklarını aktardı.

Trans+’larla sosyal hizmet

Dördüncü günde ise Kapsama Alanı’ndan Utku Kutbay “Trans+’larla Sosyal Hizmet’’ başlığı altında cinsiyet uyum sürecine dair hukuki boyut, hastane boyutu, ameliyatlar, akran danışmanlığı ve akran danışmanlığında yaşanan zorluklar ve çözüm önerilerini anlattı. Sunum sonrası soru cevap bölümünde Utku Kutbay akran danışmanlığı üzerinden deneyimlerine yer verirken Havva Kafes ise sosyal hizmet bağlamında sosyal hizmet danışmanlıklarına dair soruları yanıtladı.


Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet, sağlık, hiv, yaşlılık
İstihdam