04/01/2022 | Yazar: Kaos GL

Kuir Kıbrıs Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi üzerine yaptığı haritalandırma raporunu yayınladı.

“Sosyal hizmetler dairesi; ayrımcılık, dışlanma ve baskıdan korunmada akla ilk gelen yer değil” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Kuir Kıbrıs Derneği, Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Haritalandırma Raporunu yayınlandı.

Bu rapor, Derneğin LGBTİ+’ların ayrımcılık yaşamadığı bir Kıbrıs için başlattığı insan ticareti alanındaki çalışmaları kapsamında yayımlanan ‘Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+ Seks İşçilerinin Durumunu Haritalandırma Raporu’nda çıkan sorunları derinlemesine analiz edebilmek amacıyla hazırlandı.

‘Kuzey Kıbrıs’ta LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişimi Haritalandırma Raporunda, sosyal hizmet uzmanlarının LGBTİ+’lara yönelik hizmet sunumları ve LGBTİ+’ların bu hizmetlerden nasıl ve ne kadar faydalandığının inceleniyor.

Kuzey Kıbrıs`ta LGBTİ+’ların ‘Mevcut Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırma Raporu’ Buse Erzeybek Şemi ve araştırma asistanı Saime Uluçaylı tarafından hazırlandı. Onur Yılmaz verilerin analize katkı sunarken raporun editörlüğünü Av. Faika Deniz Paşa üstlendi.

Raporda LGBTİ+’ların aileleri ve toplum tarafından dışlanma, baskı ve şiddet ile karşılaştıkları; bu sorunlarla baş etmek için kamu ve yerel yönetim sektörlerinde sunulan sosyal hizmetlere erişimde, hizmetlerin kalitesinde ve uzun süreli etkililiğinde eksiklikler olduğu ortaya çıktı.

Sosyal hizmetler dairesinin şiddet, ayrımcılık, dışlanma ve baskıdan korunma, güvenli barınma, temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanması için gerekenlerin temini, psiko-sosyal destek ve danışmanlık gibi temel hizmetlerin sunulması ile ilgili konularda akla ilk gelen yer olmaması dairenin hizmet kapsamını ve hizmet önceliğini bu doğrultuda değiştirmesi gerektiği de raporun tespitlerinden

Rapora buradan erişmek mümkün.Etiketler: insan hakları, sosyal hizmet, dünyadan
İstihdam