18/11/2021 | Yazar: Kaos GL

Arya B. Zencefil’in “Sosyal Medyada Sık Görülen Transfobik Söylemler” yazı dizisi Pembe Hayat’ta başladı.

“Sosyal Medyada Sık Görülen Transfobik Söylemler” yazı dizisi başladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Arya B. Zencefil’in “Sosyal Medyada Sık Görülen Transfobik Söylemler” yazı dizisi Pembe Hayat’ta başladı.

Pembe Hayat Derneği’nden Arya B. Zencefil’in “Sosyal Medyada Sık Görülen Transfobik Söylemler” yazı dizisi “Terminoloji” başlıklı giriş yazısıyla yayınlanmaya başladı.

“Gerek feminizme, gerek diğer insan hakları savunan fikirler ve politikalara sızan muhafazakar, ayrımcı söylemler, günümüzde özellikle hak savunucuların dilini ve yöntemlerini kendi amaçları yönünde taklit etmekte, uygulamaktadır. (Örneğin hem Birleşik Devletler’de, hem de Türkiye’de de örneğini gördüğümüz, aşı karşıtlarının “benim bedenim benim kararım” sözünü kendilerine uyarlamaları gösterilebilir)

Transfobik tartışmalar içerisinde, bağlamsızlaştırma taktikleri, çeşitli safsatalar ve yabancı terimlerin, hem Türkiye konjektürü dışında yorumlanması hem de yanlış aktarılmasıyla, korku güden söylemlerle halihazırda trans bireylerin az sayıdaki dayanışma ve sosyal alanlarından dışlanması hedeflenmektedir.

Transfobiye karşı olan mücadele sık kullanılan kelimelerin bilinmesi ve güncellenmesi önemlidir, örneğin “TERF” yani “Trans Exclusionary Radical Feminist” (Trans Dışlayıcı Radikal Feminist) kelimesi, her transfobiğin tanımı olamayacak bir kelimedir. Şahsi görüşüm, TERF kelimesinin emekli edilmesi yönünde çünkü feminist prensiplere sahip olmayan kişiler de transfobik ve de kadın düşmanı kişilerin de mizojiniye karşı tolerans göstermeyen radikal feminizm düşüncesi içerisinde söz söylemesine neden olmaktadır.

Paylaştığımız terminolojinin temel amacı, özellikle sosyal medya üzerinde yürütülen bu tartışmada trans öznelere, trans haklarını savunanlara ve de gittikçe bağlamsızlaşan tartışmalarda, neyin ne olduğunun açıklığa kavuşması ve ortak bir dile sahip olmamızdır. Ayrıca, yurt dışında olan tartışmaları da takip etmek isteyen kişilere de yardımcı olacağını düşünmekteyiz. Dil, yalnız kişinin değil, toplulukların da farkındalığının kaynağıdır. Burada halihazırda bildiğiniz kavramları da açıklarken ya da yeni terminolojisi konuşurken, üretilen transfobik argümanlara da cevaplarını da vermeyi uygun gördük.”

Zencefil’in kavramları kısaca ele aldığı giriş yazısını buradan, yazı dizisinin TERF (Trans Dışlayıcı Radikal Feminizm) kavramını ele alan ilk içeriğini ise şuradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: medya
İstihdam