18/05/2018 | Yazar: Tunca Özlen

Sosyalist parti ve kitle örgütlerinin seçim bildirgelerinde LGBT’lere ne ölçüde yer verdiklerini inceledik.

Sosyalistlerin seçim bildirgelerinde LGBT’ler var mı? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Sosyalist parti ve kitle örgütlerinin seçim bildirgelerinde LGBT’lere ne ölçüde yer verdiklerini inceledik.

Katılacak partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının netleşmesiyle beraber seçim sathı mailine girildi. Sosyalist parti ve kitle örgütlerinin seçim bildirgelerinde LGBT’lere ne ölçüde yer verdiklerini inceledik.

Birleşik Haziran Hareketi

BHH’nin seçim bildirgesinde, “Gelin hep birlikte işçilerin, emekçilerin, işsizlerin, kadınların, çocukların bağımsız sesi olalım” denilirken, LGBT’lere bu dizilimde yer verilmemiş. BHH 24 Haziran seçimlerinde açıktan hiçbir partiye ve adaya oy verme çağrısı yapmıyor.

Devrimci Parti

Devrimci Parti’nin seçim bildirgesinde, “Kadınlar, Aleviler, Kürtler bütün ötekileştirilmiş topluluklar saldırı altına alınırken, bu grupların tüm sinir uçlarına ağır müdahaleler yapıldı” denilirken, LGBT’lerin sorun ve talepleri bildirgede yer bulamamış. Parti 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi ve Demirtaş’ı destekliyor.

Emeğin Partisi

Seçim bildirgesinde, “Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin son bulması, üretimde ve toplumsal hayatta cinsiyet eşitliğinin sağlanması”nı talep eden EMEP, LGBT’lerle ilgili herhangi bir talepte bulunmamış. EMEP 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi ve Demirtaş’ı destekliyor.

Emekçi Hareket Partisi

“Emekçilerin ve ezilenlerin kurtuluş mücadelesi topyekûn bir seferberlik ile mümkün kılınabilir” diyen EHP’nin seçim bildirgesinde, LGBT’lerin sorun ve taleplerine yer verilmemiş. EHP 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi ve Demirtaş’ı destekliyor.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

ESP’nin seçim bildirgesinde, “İşçileri, kadınları, gençleri, mazlum Kürt halkını ve bütün ezilenleri özgürlük talebi etrafında birleştirelim” ifadelerine yer verilirken, LGBT’lere herhangi bir atıfta bulunulmamış. ESP 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi ve Demirtaş’ı destekliyor.

Halkevleri

“Asli görevimiz, bu enkazı kaldırıp ülkeyi yeniden kurmak; bunun için emeğin kolektif çıkarlarını, kadın özgürlüğünü, laikliği, eşitliği, özgürlüğü ve barış talebini içeren devrimci bir program etrafında ülkenin tüm demokrasi güçlerini, halkı seferber edecek bir mücadele çizgisini örgütlemektir” diyen Halkevleri’nin seçim bildirgesinde, LGBT’lerin sorun ve talepleri yer almıyor. Halkevleri 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi açıktan desteklerken, Demirtaş’a verilecek oyların önemine dikkat çekiyor.

Kaldıraç

Seçim bildirgesinde, “Biz Kaldıraç olarak, işçileri, emekçileri, halkı başkan adayı olarak Demirtaş’a, milletvekili seçimi için ise HDP’ye oy vermeye çağırıyoruz” diyen Kaldıraç, bildirgesinde LGBT’lere doğrudan seslenmemiş.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi

ÖDP’nin seçim bildirgesinde, “Kadınların, gençlerin, işçilerin, emekçilerin, ‘geçinemiyoruz’ diyenlerin öznesi olduğu, halkçı bir seçeneği ortaya çıkarmak için tüm ilerici güçlerle birlikte ortak bir mücadele geliştireceğiz” denilirken LGBT’ler anılmamış. ÖDP 24 Haziran seçimlerinde açıktan hiçbir partiye ve adaya oy verme çağrısı yapmıyor.

Sosyalist Emekçiler Partisi

Seçim bildirgesinde, “Türkiye’de solun yükselişe geçmesinin ve AKP diktasının devrilmesinin tek yolu, emek radikalizminden geçmektedir” denilen SEP, LGBT’lerin sorun ve taleplerine bildirgesinde yer vermemiş. SEP 24 Haziran seçimlerinde HDP’yi ve Demirtaş’ı destekliyor.

Türkiye Komünist Hareketi

TKH’nin seçim bildirgesinde, “Paranın saltanatına, yobazın karanlığına ve emperyalizmin boyunduruğuna karşı yeni bir Cumhuriyet için emekçileri, gençleri, kadınları örgütlü mücadeleye çağırıyoruz” denilirken LGBT’lere yer verilmemiş. Tanıtım broşüründe, “hiçbir cinsel yönelim bir kimlik olarak parti içinde kendini ifade edemez” ifadeleri yer alan TKH’nin bu tutumu partinin genel siyasetiyle uyumlu. TKH seçimleri boykot ediyor.

Türkiye Komünist Partisi

TKP’nin seçim bildirgesinde, “Irk, din, cinsiyet farklılığı hiçbir eşitsizlik ve haksızlılığa yol açmayacak” ifadelerine yer verilen, LGBT’lerin sorun ve talepleri kendisine yer bulamamış. “Komünist LGBT’ler” isimli bir çalışması olan partinin seçim bildirgesinde LGBT’leri anmaması kayda değer. Milletvekili seçimlerine bağımsız adaylarla katılan TKP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geçersiz oy verme çağrısı yapıyor.

*Ortaya çıkan tablo, yani hiçbir sosyalist öznenin 24 Haziran’a dair söylediği sözde LGBT’lere ismiyle cismiyle yer vermemesi, bizleri karamsarlığa sürüklememeli. Bu yapıların tamamında LGBT’ler varlar, buralarda siyaset yapıyorlar. Dolayısıyla buralardan LGBT’ler adına yükselecek itirazların ve ikazların öznesi yine onlar. Hemen her bildiride tekrarlanan “Halklar, emekçiler, gençler” diziliminde LGBT’lerin kendilerine es kaza yer bulurken, irtifa düşünce uçaktan ilk itilen ağırlık olarak görülmeleri, sosyalist solun algısına dair hiç de isabetsiz olmayan bir fikir sunuyor.

Bu vesileyle bir kez daha ortaya çıkıyor ki, tüm diğer toplumsal dinamiklerden bağımsız bir LGBT hareketinin varlığı elzem. Bu dinamikleri dönüştürecek ve elde edilen kırılgan kazanımları sürekli ve sürekli yeniden teminat alacak yegâne güç, öz-örgütlenmelere yaslanan bağımsız LGBT hareketidir.

LGBT’lerden 24 Haziran’da ayrımcı, cinsiyetçi, sömürüden ve savaşlardan yana aday ve partilere tek oy yok!


Etiketler: yaşam, siyaset
Nefret