05/01/2023 | Yazar: Kaos GL

SPoD; AKP, MHP, BBP ve Saadet Partisi milletvekillerinin imzasıyla sunulması planlanan Anayasa değişikliği hakkında Ankara’da siyasi partilerle Mecliste ve genel merkezlerinde görüşmeler gerçekleştirdi.

SPoD Ankara’da: HAYIR’ı örgütleme çağrısı Meclise taşındı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

“Anayasa yapma ehliyeti olmayan siyasi iktidarı yalnız bırakın. LGBTİ+ yurttaşların yaşam hakkı başta olmak üzere tüm temel haklarını koruyabilmek için herkesi HAYIR’ı örgütlemeye çağırıyoruz. Türkiye’nin bu dönüm noktasında tüm muhalefet vekillerini insan haklarından yana tutum almaya çağırıyoruz.”

Sosyal Politika Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) Siyasal Katılım Ekibi; AKP, MHP, BBP ve Saadet Partisi milletvekillerinin imzasıyla sunulması planlanan Anayasa değişikliği hakkında görüşmek için Ankara’da siyasi partilerle Mecliste ve genel merkezlerinde görüştü:

“Görüşmeler boyunca anayasanın eşit yurttaşlık ilkesine ve laik, demokratik, hukuk devleti normlarına aykırı anayasa değişikliğine neden ‘HAYIR’ dediğimizi ve toplumsal ve siyasi muhalefetin neden HAYIR’ı örgütlemeleri gerektiğini anlattık. Madde 2’nin gerekçesinde yer alan ‘aile ve evlilik kurumunun her türlü tehlike, tehdit ve saldırılar ile, sapkın akımların dayatmalarına karşı korunması’ ifadelerinin LGBTİ+’ları ötekileştirip düşmanlaştırdığının altını çizdik.

Temel insan hakları ve özgürlükleri konusunda ortaklaşmamız gerektiğini ifade ettiğimiz görüşmelerde aile kurumu ve LGBTİ+’lar arasında yaratılan ikiliğive bu ikiliğin toplumda bir gerçeklekliği olmadığını söyledik. Siyasi iktidarın kamu kaynaklarını kullanarak LGBTİ+’lara yönelik nefreti örgütlediği, ekonomik, siyasal ve sosyal haklar başta olmak üzere temel insan haklarımıza erişemediğimiz bugünlerde, zaten yasal zemini olmayan evlilik eşitliği üzerinden konuşulan maddenin LGBTİ+’ları açıkça ‘sapkın’ ve ‘tabiata aykırı’ olarak tanımlayarak temel hak ve özgürlükleri daha da kısıtlayacağını belirttik.

Anayasa yapma ehliyeti olmayan iktidar bloğu ile insan haklarının pazarlığı olmayacağını, olası değişikliğin kadınlar ve LGBTİ+’lara yönelik şiddeti ve ayrımcılığı derinleştireceği, bu alanda çalışan hak savunucularının kriminalize edilmesine sebep olacağını, halihazırda uygulanan cezasızlık politikasını meşru kılacağını söyleyerek bugün alacakları pozisyonun tarihi bir önemi olduğunu vurguladık ve anayasa yapma ehliyeti olmayan siyasi iktidarı mecliste yalnız bırakma çağrısı yaptık.”

Görüşmelerin ayrıntılarını buradan okuyabilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, siyaset, anayasa
İstihdam