03/04/2012 | Yazar: Deniz Şapka

SPoD’un eşcinsel, biseksüel ve trans bireylerin siyasal alandaki görünürlüğünü arttırmak ve aktif siyasette yer bulmalarını sağlamak üzere açtığı Siyaset Okulu derslerine başladı.

SPoD Siyaset Okulu Derslerine Başladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPoD) eşcinsel, biseksüel ve trans bireylerin siyasal alandaki görünürlüğünü arttırmak ve aktif siyasette yer bulmalarını sağlamak üzere açtığı Siyaset Okulu derslerine başladı.
 
Okul, Yeşiller Partisi Beyoğlu İlçe Örgütü merkezinde saat 19.00’da ilk dersine başladı. Dersin konusu Siyaset Teorileri oldu. Konu hakkında Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikaları Merkezi Direktörü Prof. Dr. Fuat Keyman bir sunum yaptı ve sonrasında ders soru-yanıt şeklinde devam etti.
 
Keyman, siyasetin kökünün Eski Yunan’a dayandığından ve siyasetin dört aşamasından bahsetti. Bunlardan ilki Aristotales ve Plato aşaması, siyasetin çıkış noktası olduğunu ve bunun temelde eril bir siyasete dayandığını söyledi. Kadınları, çocukları ve diğer dezavantajlı grupları dışladığından bahsetti.
 
İkinci aşama olarak Orta Çağ’da siyaset ele alındı. Burada dinin önemli rol oynadığı ifade edildi. Dünyevi ve tanrılı yaşam diye ikili bir ayrım söz konusu olduğundan, erdemin kaynağının din olduğundan ve bu aşamada kilise sınıfının ortaya çıkmasından ve dinin siyasette önemli bir rol oynamasından söz edildi.
 
Üçüncü aşama olarak da modernite aşaması ele alındı. Bu aşamadaki önemli isim Machiavelli'den bahsedildi. Bu arada modernite de bir kırılma noktası oluşturarak devlet, siyasi partiler ve bürokrasi gibi ayrışma süreçleri başlattığından ve siyasetin kurumsallaşmaya başlamasından söz edildi. Modernitede bireyciliğin olduğundan ve böylece devletin ortaya çıkmasından, bireyler güçlerini devlete vermesinden ve siyasetin devletin çerçevesine girmesinden bahsedildi.
 
Dördüncü aşamanın küreselleşme ve post modernleşme olarak iki kavramdan oluştuğu belirtildi. Küreselleşmenin devletin alanını aştığından ve ulus-devlet ilişkisini yıktığından söz edildi. Keyman sözlerini şöyle sürdürdü: “Post modernleşme kavramı 1960’larda başlar ve toplumdan devlete gidilir. Sadece eril olarak yaklaşan toplum burada kadın, Kürt, eşcinsel gibi farklılıkları nasıl koruyacağı üzerine tartışır. Ulusal devletler egemenliği kaybetmeye başlayınca çok kültürlü yapı oluşur. Aristotales’ten bu yana olan kamusal alan kişilerin siyasete katılımını sağlar.”
 
Son olarak katılımcıların sorularına yer verildi. Sorular üzerinden erdemlik olmak, sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi, erdem ve ideoloji ilişkisi ve günümüz olayları tartışıldı.
 
SPod Siyaset Okulu 6 Nisan Cuma günü 19:00’da NDI Türkiye Sorumlusu Dilek Ertükel’in Kampanya Örgütleme başlıklı dersiyle devam edecek. (Deniz Şapka/kaosgl.org)
 

Etiketler: insan hakları, eğitim
İstihdam