25/01/2019 | Yazar:

SPoD ve Genç LGBTİ+, 31 Mart’taki yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarına sunmak üzere “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni” hazırladı!

SPoD ve Genç LGBTİ+’dan “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

SPoD ve Genç LGBTİ+, 31 Mart’taki yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarına sunmak üzere “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni” hazırladı!

Sosyal Politika, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+), 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde yarışacak belediye başkan adaylarına LGBTİ+ haklarının hayata geçirilmesindeki sorumluluklarını hatırlatmak amacıyla “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokol Metni” hazırladı.

Protokol metni, LGBTİ+’lara yönelik her türlü baskı, şiddet ve ayrımcılığın arttığı bu dönemde, belediye başkan adaylarının seçildikten sonra bulundukları şehirlerde LGBTİ+’ların maruz kaldıkları ayrımcılıkların ve hak ihlallerinin bilincinde olmalarını bekliyor.

Adaylara, LGBTİ+’ların yerelde kamu hizmetlerine erişebilmeleri; başta sağlık, barınma, çalışma ve ulaşım hakkı olmak üzere temel haklardan eşit olarak yararlanabilmeleri için gereken politikaları hayata geçirmeleri gereğini hatırlatan protokol, belediyelerin stratejik planlarını oluştururken LGBTİ+ kapsayıcı politikalar geliştirmelerini ve LGBTİ+’ların hak ve özgürlüklerinin korunması ile iyileştirilmesi için somut adımlar atmalarını talep ediyor.

SPoD ve Genç LGBTİ+, bu protokol ile birlikte yerel seçimlere kadar ve sonraki altı aylık süreci de kapsayan büyük bir kampanyayı başlatmış oldu. Bu kampanya LGBTİ+’ların yerel yönetimlerin, kentte insan haklarının sağlanması konusundaki yetki alanlarının ve sorumluluklarının bilincinde olduğu siyasetçilere hatırlatılacak.

Bu kampanya, kentlerin parçası olan LGBTİ+’ların ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak çalışacak belediye başkanları, ayrımcılıkların olmadığı kentler için çalışacak yerel yönetimlere duyulan ihtiyacı özetliyor.

Konuyla ilgili soru, görüş ve önerilerinizi yereldelgbti@spod.org.tr veya yereldelgtbi@genclgbti.org adreslerine iletebilirsiniz.

SPoD, siyasi katılım alanında 2012’den beri çalışıyor

Siyasi katılım alanında 2012’den beri çalışmalar yürüten SPoD, bu alanda ilk olarak LGBTİ+’ların yeni anayasa tartışmalarına katılımı için 2012 yılında dört farklı şehirde, LGBTİ+’ların anayasanın yapım süreci ve içeriğine yönelik taleplerini toplama amaçlı forumlar düzenleyerek başladı. Forumlar ve online kampanya aracılığıyla toplanan talepler, kamuoyuna ve TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonuna sunuldu. SPoD’un Anayasa Uzlaşma Komisyonu ile yaptığı görüşme, LGBTİ+ Hareketinin meclisin resmi kayıtlarına geçen ilk görüşmesi oldu.

2013 yılında SPoD’un çağrısıyla bir araya gelen İstanbul’daki LGBTİ+ örgütleri, “LGBTİ Siyasi Temsil ve Katılım Platformunu” oluşturdular. LGBTİ+ hakları mücadelesini güçlendirmek için siyasetin araçlarını kullanmak ve LGBTİ+’ların yerelde siyasi taleplerini duyurmak amacıyla bir araya gelen platform, örgütlü ve bağımsız LGBTİ+ aktivistlerinin siyasi gündemi tartışabilecekleri bir zemin oluşturdu.

Yerel yönetimlerde LGBTİ+ eşitliğini sağlamak ve LGBTİ+ adayların desteklenmesi amacıyla SPoD, 2014 yerel seçimleri sürecinde bir kampanya yürüttü. Belediyelerin LGBTİ haklarının hayata geçirilmesindeki sorumluluklarını hatırlatmak üzere SPoD’un hazırladığı “LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü”, 4 siyasi partinin 7 farklı ilden, toplam 40 Belediye Başkan adayı tarafından imzalandı. Aynı kampanya kapsamında açık kimlikli LGBTİ+ adayların seçim çalışmalarına da destek veren SPoD, siyasi partilerin LGBTİ+ adaylarını seçilebilir yerden aday göstermesinin önemine de kampanya süresince vurgu yaptı. SPoD tarafından düzenlenen siyaset okulu katılımcılarından 5’i, açık kimlikleriyle belediye meclisi üyesi adayı oldular.

2015 genel seçimleri öncesinde SPoD, LGBTİ+’ların karar alma ve siyaset üretme süreçlerinde etkin biçime yer almaları için “OKULDA, İŞTE, MECLİSTE!” adlı bir seçim kampanyası yürüttü. SPoD’un Mecliste LGBTİ kampanyası kapsamında seçimlere katılan milletvekili adaylarının imzasına açtığı LGBTİ Hakları Sözleşmesi’ni farklı siyasi partilere mensup 61 aday imzaladı. 7 Haziran seçimleri sonucunda bu adaylardan 29’u milletvekili seçildi, 1 Kasım erken seçimleri sonucunda ise LGBTİ+ haklarını meclise taşıma sözü veren 16 milletvekili parlamentoya seçilmiş oldu.

SPoD son olarak, 17-18 Kasım 2018 tarihlerinde İstanbul’da siyasi katılım alanında sürdürdüğü çalışmalarının (LGBTİ+ Siyasi Temsil ve Katılım Platformu, Yerel Seçimler Kampanyası, Mecliste LGBTİ+ Kampanyası, LGBTİ+ Dostu Belediyecilik Protokolü) devamı niteliğinde olan “Siyasette LGBTİ+ Görünürlüğü için Lobicilik ve Kampanya Yönetimi” eğitimi düzenlemişti. Bu eğitim ile yaklaşan 2019 yerel seçimlerinde LGBTİ+ kapsayıcı politikaların geliştirilmesini, LGBTİ+’ların açık kimlikleriyle, seçilebilir yerlerden aday olmalarına ve seçilmelerine destek olmayı, bu alanda gerekli kamuoyu gücünü harekete geçirmeyi hedefledi.

Genç LGBTİ+’nın hazırladığı “LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi”ni imzalayan 16 vekil Meclis’te

Genç LGBTİ+ Derneği, 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde milletvekili adaylarına yönelik olarak LGBTİ+ Hakları Taahhütnamesi kampanyasını yürüttü. Bu kampanya; mecliste LGBTİ+’ların hak taleplerini görünür kılmak, milletvekillerinin LGBTİ+ sivil toplum örgütleri ile istişare ederek ayrımcılık karşıtı bir mevzuatın hazırlanmasını sağlamak, nefret suçları ile mücadelede meclisin desteğini almak ve milletvekillerinin kamuoyu önünde yaptığı açıklamalarda LGBTİ+’ları kapsayan ve ayrımcı olmayan bir dil kullanmalarını sağlamak hedefleriyle yapıldı. Taahhütnameyi çeşitli siyasi partilerden ve şehirlerden 50 milletvekili adayı imzaladı. Bunlardan 16’sı milletvekili seçildi. 

LGBTİ+’ların maruz bırakıldığı hak ihlallerinin önergeler aracılığıyla meclise taşınmasını ve milletvekillerinin kamuoyuna yönelik yaptığı açıklamalarında yer almasını sağlamak için Genç LGBTİ+ Derneği ile taahhütname imzacısı milletvekillerinin iletişimi sürmeye devam etmekte.


Etiketler: insan hakları, kent hakkı
nefret