17/11/2006 | Yazar: İsmail Alacaoğlu

13–14 Kasım 2006 tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg şehrinde gerçekleşen ‘İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Ve Korunması’ başlıklı toplantıya Türkiye’den yalnızca iki örgüt katıldı.

Strasbourg’da eşcinsel hakları konuşuldu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı 13–14 Kasım 2006 tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg şehrinde gerçekleşen ‘İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Ve Korunması’ başlıklı toplantıya Türkiye’den yalnızca iki örgüt katıldı. Toplantıyı Kaos GL adına İsmail Alacaoğlu izledi.

KAOS GL13–14 Kasım 2006 tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg şehrinde Avrupa Konseyi Binası’nda gerçekleştirilen iki günlük toplantı ‘İnsan Hakları Savunucularının Desteklenmesi Ve Korunması’ başlığını taşıyordu.

Bu toplantı Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu’nun Ekim ve Kasım aylarında çeşitli ülkelerde STK’lerle yaptıkları toplantıların devamı niteliğindeydi. Görüşmelerin Türkiye ayağı 1 Kasım’da Ankara’da gerçekleşmiş, toplantıya İnsan Hakları Komisyoneri Thommas Hammerberg katılmıştı.

• [[2007 İnsan Hakları Raporu’na hazırlık]]

Strasbourg’taki toplantıya ise Türkiye’den yalnızca Kaos GL ile İnsan Hakları Derneği davetliydi. Kaos GL ayrıca ILGA-Europe ile birlikte Avrupa genelinde eşcinselleri temsil eden iki eşcinsel örgütünden biriydi.Toplantıya Avrupa ülkelerinden çeşitli STK’lerin yanında Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerin insan haklarından sorumlu bakanlıkların temsilcileri de katıldı. Türkiye’den ise Dışişleri Bakanlığı’ndan bir temsilci bulunuyordu.

Program Hammerberg’in Avrupa ülkelerinde STK’lerle yaptığı görüşmeler sonucu hazırlanan raporun sunumuyla başladı. Çeşitli Avrupa ülkelerinde insan hakları alanında çalışanların karşılaştıkları sorunlar ve mücadelelerin anlatıldığı ilk gün programı STK’lerin korunmasına ve desteklenmesine yönelik önerilerin tartışılmasıyla son buldu.

İkinci gün STK’lere yönelik öneri tartışmaları devam etti ve bir gün öncesinin atölye çalışmalarının sonuçları bir rapor halinde sunulup tartışmaya açıldı.

Avrupa Konseyi üyesi ülkelerin temsilcilerinin kendi ülkelerinde faaliyet gösteren insan hakları savunucularının işaret ettikleri sorunlara ve önerilerine sürekli itiraz etmeleri ve aslının öyle olmadığı yönünde yaptıkları açıklamalar görülmeye değerdi. Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi devlet ile insan hakları savunucuları farklı dilleri konuşuyorlardı.‘Medya daha etkin kullanılmalı’

Yapılan görüşmeler ve tartışmalar sırasında eşcinsel hakları sıkça dile getirildi. Özellikle Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirilmek istenen ‘Gurur Yürüyüşleri’nin engellenmesinin önüne geçilmesi için gerekli adımların atılması gerektiği üzerine uzun uzun konuşuldu. Toplantıda, 2006 yılında içinde Avrupa’da engellenen yürüyüş sayısının 13 olduğu, Rusya ve Polonya’daki yürüyüşlerde de polis şiddetiyle karşılaşıldığı belirtildi.

Eşcinsel hakları konusunda tartışılan bir başka konu, medyanın daha etkin kullanılabilmesi ve yaygın medyada eşcinsellikle ilgili çıkan olumsuz haberlerin ortadan kaldırılabilmesi için yapılması gereken düzenlemelerdi. Bu tartışmalar ışığında eşcinsel görünürlüğünün artırılabilmesi için medyanın çok etkin bir araç olduğu ve medyanın eşcinsel hakları konusunda ayrımcılık yapmadan duyarlık göstermesi gerektiği vurgulandı.

Türkiyeli eşcinselleri de yakından ilgilendiren bu sorunların yanı sıra eşcinsel evlilikler, yasalar karşısında heteroseksüel çiftlerle eşit haklar, evlat edinme gibi şimdilik bize çok uzak görünen konular toplantının diğer tartışmalarına malzeme oldu.

‘Yasalar eşcinselleri dışlıyor’

Toplantıya Türkiyeli eşcinselleri temsilen katılan İsmail Alacaoğlu, Türkiye’de de insan hakları çalışmalarında eşcinsel haklarının ayrımcılığa uğradığını söyledi. Alacaoğlu, LGBTT haklarının da insan hakları olduğunu, buna önem verilmesi gerektiğini ve devlet düzeyinde de konuşulup uluslararası raporlarda yer alması gerektiğini vurguladı. Alacaoğlu, yasaların herkes için dernek kurabilme özgürlüğünü sağlamış olmasına rağmen kurulmaya çalışılan eşcinsel örgütlerinin ‘genel ahlaka aykırı’ bulunduğu gerekçesiyle kapatılmaya çalışıldığını ve bu ‘genel ahlak’ tanımının en son, Kaos GL dergisinin toplatılmasında karşılarına çıktığını da belirtti.

Medya mekanizması kurulacak

Toplantıdaki tartışmalar sonucunda, atılacak adımlar listesinde LGBT haklarıyla ilgili olarak, medyanın homofobik olmayan bir tavırla LGBT haklarına daha duyarlı haber yapmalarını sağlayacak mekanizmanın oluşturulması ve eşcinsel görünürlüğünün artırılması yer aldı.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu 2006 Türkiye İnsan Hakları raporunu hazırlamadan önce Şubat 2007’de bir kez daha Türkiye’yi ziyaret edecek ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir görüşme daha yapacak.

Nedir?

• Avrupa Konseyi:

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nden sorumlu Avrupa Birliği’nden bağımsız ve geniş bir politik organizasyondur. Konseye üye olmak isteyen ülkeler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ni onaylamak zorundalar. 5 Mayıs 1949 yılında 10 Avrupa ülkesi tarafından kurulan Konsey’e, Türkiye Ağustos 1949 tarihinde Yunanistan ile birlikte üye olmuştur.

• İnsan Hakları Komisyoneri:

Bu temsilcilik 1999 yılında kuruldu. İnsan Hakları Komisyonerliği, üye ülkelerin insan hakları konularına daha saygılı ve daha bilinçli olarak ele almalarını sağlamakla görevli bağımsız bir kurumdur. İnsan hakları Komisyonerliği, insan hakları ihlalleriyle ilgili analizler yaparak rapor yazmak, tavsiyelerde bulunmak ve danışmanlık yapmakla sorumludur.


Etiketler: insan hakları
Dijital