18/04/2012 | Yazar: Umut Güner

İstanbul Milletvekili Melda Onur Suriye’den Türkiye’ye göç hakkında İdris Naim Şahin’in cevaplaması için TBMM bir soru önergesi verdi.

Suriyeli Sığınmacılara Devlet Hangi Elini Nasıl Uzatacak? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
İstanbul Milletvekili Melda Onur Suriye’den Türkiye’ye göç hakkında İdris Naim Şahin’in cevaplaması için TBMM bir soru önergesi verdi.
Soru önergesinde Başbakan Recep Erdoğan’ın verdiği bilgilerden hareketle Türkiye’de 25 bin Suriyeli mülteci olduğunu hatırlatarak Türkiye’de toplu göç ve bireysel sığınmaya işlemlerini düzenleyen yasaların olmamasının eksikliğine dikkat çekti.
Melda Onur sorduğu sorular sadece Suriye’den göç eden sığınmacıların değil aynı zamanda Türkiye’de yaşayan bütün mültecilerin sorunlarına parmak basıyor.
Suriye sınırında bu zamana kadar kaç kamp oluşturulmuştur? Öngörülen 500 bin mülteci için ise kaç kamp oluşturulması planlanmaktadır?
Suriye’den kaçarak Türkiye’ye sığınanların Türkiye’deki hukuki statüleri nedir ve hangi mevzuata göre statü verilmektedir?
Mülteciler için sınır bölgelerinde oluşturulan bu kamplar hangi denetim mekanizmasına tabii tutulmaktadır?
Hatay’ın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz beldesinde yer alan Kuyubaşı Kampı olarak adlandırılan kampın “suçlular kampı” olarak kullanıldığı ve kampta tutulanların “gönüllü geri dönüş” adı altında Suriye yetkililerine teslim edildiği doğru mudur? Bu kampta nasıl bir işleyiş yürütülmektedir? Kuyubaşı kampına doktorların girişine izin verilmediği iddiaları doğru mudur?
 Kuyubaşı kampı başta olmak üzere diğer kamplar hangi mevzuata göre kurulmuştur? Kampların işleyişine ilişkin herhangi bir yasal düzenleme yapılmış mıdır?
Türkiye’de ikamet eden sığınmacı, mülteci ve başvuru sahiplerinin ikamet harcı ve en üst limitten SGK primi yatırmaları istenmektedir. Hatay, Kilis ve Gaziantep illerinde ikamet eden Suriyelilerden de bu ücretler tahsil edilmekte midir?

 Türkiye’ye İran, Irak, Afganistan gibi  ülkelerden sığınma amacıyla gelen 20 bine yakın kişiye de Suriyelilere sağlanan barınma, sağlık, maddi yardım gibi hizmetler verilmesi planlanmakta mıdır? 


Etiketler: insan hakları, mülteci
nefret