08/07/2015 | Yazar: Kaos GL

CHP’li Mahmut Tanal Kaos GL ile ortak çalışması sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuat ve uygulamalarının LGBT’leri içermesi için 22 maddelik kanun teklifi verdi.

CHP’li Mahmut Tanal Kaos GL ile ortak çalışması sonucu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuat ve uygulamalarının LGBT’leri içermesi için 22 maddelik kanun teklifi verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, ev içi şiddetin ve sosyal dışlanmanın önlenmesinde kilit sorumluluğa sahip Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatının ve uygulamalarının lezbiyen, gey, biseksüel ve trans (LGBT) yurttaşları içermesi amacıyla yirmi iki maddelik kanun teklifi verdi. Tanal’ın teklifi yasalaşırsa, Bakanlık mevzuatı ve uygulamaları evrensel insan hakları ilkeleri ve uluslararası standartlar ile de uyumlulaştırılmış olacak.

 

Kanun teklifinin oluşturulma aşamasında Milletvekili Tanal ve Danışmanları, Kaos GL Derneği ile ortak çalışma yürüttü.

 

Bugüne kadar yapılmış en kapsamlı gelişim önerisi

 

“Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans Yurttaşların İnsan Hakları Çerçevesinde Haklarının Korunması ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Faaliyet ve Sosyal Hizmetlerinden Yararlanırken Hiçbir Ayrımcılığa Maruz Kalmamaları için Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi”, söz konusu mevzuata bugüne kadar yapılmış en kapsamlı ve detaylı gelişim önerisi olma özelliğini taşıyor.

 

3 Kanunda değişiklik

 

Kanun teklifi, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nden “Bütün insanlar onur ve haklar bakımından özgür ve eşit doğar” alıntısını içeriyor. Teklif, Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu ve Sosyal Hizmetler Kanunlarında insan hakları çerçevesinde ayrımcılığa karşı değişiklikler içeriyor.

 

Kanun gerekçesinde “Devletin LGBT kişilerin maruz kaldığı ayrımcılığa karşı gerekli ve yeterli yasal düzenlemeleri yapmaması toplum temelinde homofobik ve transfobik tutumların artmasına ve LGBT yurttaşlarımızın her geçen gün daha büyük hak ihlallerine maruz bırakılmasına sebebiyet vermektedir.” İbaresini içeriyor. Cinsel yönelim ve Cinsiyet kimliği temelli ayrımcılık konusunda, hükümetin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde suçlu bulunduğu vurgulanıyor.

 

 “Toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği” ifadeleri

 

Kanun teklifi ilgili maddelere toplumsal cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği ifadelerinin eklenmesini de içeriyor. Değişiklik, Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen tanımlar ile birlikte kanun maddelerinin uluslararası sözleşmelere uygunluğunu sağlamayı amaçlıyor.

 

Evlilik bağı değil birlikte yaşama şartı

 

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının b bendinde yapılacak değişiklik ile Koruma tedbirinin saptanmasında evlilik bağının kurulup kurulmadığına bakılmaksızın birlikte yaşama esasına göre madde düzenlenmesi amaçlanıyor. Böylelikle aile kurumundan ziyade şiddetin önlenmesinde birlikte yaşama şartı yeterli olacak.

 

Sivil Toplum Kuruluşları için başvuru mekanizması

 

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 7’nci maddesinde yapılacak değişiklik ile Kanun kapsamında menfaati bulunan kişilerin haklarını savunmayı kuruluş amaçlarında belirten sivil toplum kuruluşlarının ihbarda bulunabileceği ve bu ihbarlar hakkında kamu görevlileri tarafından ivedilikle işlem yapılabilmesinin sağlanması amaçlanıyor.

 

Kanun teklifi kabul edilirse, Sivil Toplum Kuruluşları faaliyet gösterdikleri alanlarda başvuruda bulunabilecek, karara itiraz edebilecek ve ilgili Bakanlık ile çalışabilecek.

 

Kolluk Kuvvetlerine Toplumsal Cinsiyet eğitimleri

 

Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’un 11’inci maddesinde yapılacak değişiklik ile kolluk kuvvetlerinin eşcinsel ve trans bireylerin insan hakları, toplumsal cinsiyet çeşitliliği ve eşitliği konularında eğitim alarak, eşcinsel ve trans yurttaşların daha gerçekçi ve etkili yaklaşım sergilenmesi amaçlanıyor.

 

Televizyon ve radyolarda ayrımcılık karşıtı yayınlar

 

Teklifte, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuyayınlarının cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi temelli şiddet ve ayrımcılık ile mücadeleyi destekleyecek biçimde genişletilmesi öngörülürken bu sayede eşcinsel ve trans yurttaşların da bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

 

Translara ve HIV+’lere destek

 

Teklif aynı zamanda trans bireylerin cinsiyet geçiş sürecinde psikolojik ve sosyal destek giderleri ile rehabilitasyon hizmetlerinin bakanlık bütçesinden karşılanmasını, HIV/AIDS ile yaşayan kişilerin tıbbi ve psiko-sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını içeriyor.

 

“Sosyal Hizmet Uluslararası Mevzuata uygun verilsin”

 

Sosyal Hizmet Kanunu maddelerindeki değişiklik ile, uluslararası sözleşmelerin ve uluslararası kuruluşların tavsiye kararlarının mevzuatımızda ve sosyal hizmetlerin tanımında gerektiği gibi yer alması amaçlanıyor.

Sosyal Hizmetler Kanunu’nun 3’üncü maddesinin f bendinin 7 numaralı alt bendinin değiştirilmesi ilekadın ve erkek konukevlerinden yararlanacak kişilerin cinsel kimliğine daha doğrusu kendisini ait hissettiği cinsiyete göre kabul görmesi ve sosyal hizmetlerden yararlanırken cinsel kimliğine ilişkin herhangi bir ayrıma maruz kalmaması hedefleniyor.

 


Etiketler: insan hakları, sivil anayasa
İstihdam