15/06/2021 | Yazar: Kaos GL

Tarih Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi’ni Onur Ayı’nda yayınladı: “Tarihe çok renkli ve demokratik bir perspektiften bakıyoruz.”

Tarih Vakfı, Onur Ayı’nda Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi’ni yayınladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Tarih Vakfı, Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi’ni Onur Ayı’nda gökkuşaklı bir görsel üzerinde “Tarihe çok renkli ve demokratik bir perspektiften bakıyoruz” notuyla yayınladı.

Toplumsal cinsiyet, kimliklerin tarihsel, toplumsal ve kültürel olarak kurulduğunu anlatan analitik bir kategori olduğu kadar iktidar ilişkilerine ve eşitsizliğin kaynağına işaret eden politik bir tanımlamadır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi ancak iktidar ilişkilerini bütünlüklü olarak kavramakla, iktidarı oluşturan ekonomik, politik ve düşünsel kaynakları dönüştürmekle ve özneler arası yeni ilişkiler inşa etmekle mümkün olabilir. Bunun için tüm kurumların sorumluluk alması ve yapısal, işlevsel ve kültürel araçlarını toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama taahhüt ve iradesiyle düzenlemesi kritik önemdedir.

Tarih Vakfı, Yönetim Kurulu dahil bütün kurullarında; düzenlediği bütün toplantılarda ve etkinliklerde, konu ve konuşmacı dağılımında kadın ve LGBTİ+ temsilini gözettiğini ve buna aynı hassasiyeti göstermeye devam edeceğini bu politika belgesiyle ortaya koymaktadır.

Vakıf; cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yaş, sınıf, göçmen ya da mülteci statüsü, medeni hal, etnik köken, engellilik vb. temelli ayrımcılıkların karşısında durduğunu, bu ayrımcılıkların önlenmesi için toplumda farkındalık yaratılmasına katkıda bulunduğunu, toplumsal cinsiyetin çok katmanlı ve kesişimsel boyutunu göz önünde bulunduran bir bilimsel yaklaşımı temel aldığını, heteronormatif ikili cinsiyet sisteminin sınırlılıklarıyla hareket etmediğini, kadın ve LGBTİ+ çalışanlarının ve gönüllülerinin rahat, güvenli, ayrımcılıktan uzak ve şiddetten azade bir ortamda çalışabilmesi için gerekli tüm alacağını ve tüm iletişim araçlarında kadın ve LGBTİ+’ların güçlenmesini sağlayacak bir dil kullanacağını belgeyle duyurdu.

Tarih Vakfı’nın Toplumsal Cinsiyet Politika Belgesi’ni buradan inceleyebilirsiniz.


Etiketler: çalışma hayatı
İstihdam