03/02/2015 | Yazar: Murat Köylü

Meclis çatısı altında nefret söylemi ve ayrımcı ifadelerle mücadelenin "cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi" ibarelerini kapsamadığı ortaya çıktı

TBMM’de LGBT’ler nefret söylemine karşı korunmuyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Meclis çatısı altında nefret söylemi ve ayrımcı ifadelerle mücadele "cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi" ibarelerini kapsamazken, eşcinseller ile transların koruma dışı bırakıldığı ortaya çıktı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine yanıt geldi.

TBMM Başkanlığı’na yöneltilen "TBMM’de nefret söyleminin ve ayrımcı ifadelerin kullanılmasının engellenmesine" ilişkin önergeyi, TBMM Başkanvekili Sadık Yakut yanıtladı.
 
AKP milletvekili Yakut yanıtında milletvekili dokunulmazlığına değindi, "Bununla birlikte, TBMM İçtüzüğü’ne göre Genel Kurul’da kaba ve yaralayıcı sözler söyleyen kimseyi Başkan’ın derhal uyaracağı, söyleminde ısrar etmesi durumunda kürsünden ayrılmaya davet edeceği, Başkan’ın gerekli görmesi halinde birleşimden çıkarabileceğini" anımsattı.
 
TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, Meclis çatısı altında nefret söylemi ve ayrımcı ifadelerle mücadeleye ilişkin Siyasi Etik Uzlaşma Komisyonu’nun 2012 Aralık’ında tamamlanmış ve Meclis Başkanlığı’na sunulmuş kanun teklifine dikkat çekti.
Siyasette açık, dürüst, hesap verebilir anlayışın yerleştirilmesi ve siyasi etik konusunun ayrıntılı olarak incelenip etik ilkelerin belirlenmesi amacıyla kurulan Komisyon’un kanun teklif taslağında "dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, yaş, bedensel, zihinsel ve ruhsal engeller ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilemez" ilkesine yer verildi. Korunan temeller arasında "cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve cinsiyet ifadesi" ibarelerinin yer almaması ve eşcinseller ile transların koruma dışı bırakılması dikkat çekti.    
 
Yakıt yanıtında ayrıca 24. Yasama Yılı 3. Yasama Dönemi’nde disiplin cezası işletilen milletvekillerini de paylaştı.
TBMM Başkanlığı "milletvekillerinin, danışmanların, yasama uzmanlarının ve yardımcı personelin nefret söylemine karşı farkındalık düzeylerinin artırılmasına" ilişkin olarak ise TBMM’nin Etik Komisyonu’na işaret etti. 
 
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu önergesinde şunları sormuştu:
 
1 - Milletvekillerinin nefret söylemlerini (veya nefret söylemi olarak anlaşılması çok muhtemel söylemlerini) izleyen, değerlendiren ve analizler üzerinden gerekli adımları planlayan herhangi bir mekanizma öngörülmekte midir?
2 - Milletvekillerinin nefret söylemlerine veya ayrımcı ifadelerine karşı hangi yaptırımlar uygulanmaktadır, uygulanabilir?
3 - Geçtiğimiz yasama yılında nefret söylemi, ayrımcı ifade veya hakaret nedeni ile herhangi bir İçtüzük hükmü veya bir başka mevzuat uygulanmış mıdır; uygulandı ise, hangi durumlarda işletilmiştir? 
4 - TBMM Başkanlığı; milletvekillerinin, danışmanların ve parti grup yönetimlerinin nefret söylemine ve ayrımcı dile dair bilgi ve sorumluluk düzeylerini artıran herhangi bir çalışma planlanmakta mıdır?
 
 İlgili haberler:
"Vekillerin nefret söylemi takip edilsin"
http://www.kaosgl.com/sayfa.php?id=18162
 

 


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
Nefret