12/02/2019 | Yazar: Kaos GL

TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, “cinsel yönelime dayanan her türlü ayrımcılığı önlemeyi” hedefliyor.

TED cinsel yönelim ayrımcılığını önleyecek Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

TED Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, “cinsel yönelime dayanan her türlü ayrımcılığı önlemeyi” hedefliyor.

TED Üniversitesine bağlı olarak kurulan, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 11 Şubat Pazartesi günü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliği “cinsiyet ve cinsel yönelime dayanan her türlü ayrımcılığı önlemeyi” hedeflediğine yer veriyor.

Yönetmeliğin “Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları” başlıklı ikinci bölümünde bu ifade şöyle veriliyor:

“Merkezin amacı, toplumsal cinsiyet eşitliğine ve temsilde eşitlik ilkesine dayanan ve toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan bir üniversite ortamı için gerekli akademik, idari, teorik ve pratik çalışmaları gerçekleştirmektir. Bunun için Merkez, toplumsal cinsiyet ile ilgili ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar yapar ve bu araştırmaları destekler, disiplinlerarası bir yaklaşım sergiler; tüm akademik ve idari birimleri dâhil ederek toplumsal cinsiyet konusunu sürekli gündemde tutar, akademiyi ve toplumu birleştiren etkinlikler, paneller, projeler ve faaliyetler gerçekleştirir ve cinsiyet ve cinsel yönelime dayanan her türlü ayrımcılığı ve cinsel tacizi önlemeyi hedefler. Ayrıca geleceğe yönelik olarak Üniversite bünyesinde toplumsal cinsiyet ve/veya kadın çalışmaları alanında yüksek lisans programı açılmasına yönelik çalışmalar yapar.”

Temsilde ve karar almada toplumsal cinsiyet eşitliği

Üniversitenin her biriminde temsilde ve karar alma yetkisinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çalışacak olan Merkez amacını da “toplumsal cinsiyet eşitliğine ve temsilde eşitlik ilkesine dayanan ve toplumsal cinsiyet konusunda farkındalığı ve duyarlılığı yüksek olan bir üniversite ortamı için gerekli akademik, idari, teorik ve pratik çalışmaları gerçekleştirmek” olarak açıklıyor.


Etiketler: insan hakları, eğitim
Bayram