05/01/2022 | Yazar: Selma Koçak

Cinsiyet olumlayıcı hormon terapisinin etkisine dair ilk araştırmanın sonuçlarına göre; hormona erişim depresyon ve intihar riskini azaltırken, yaygın transfobi ve yasaklar azınlık stresini arttırıyor.

Trans ve non-binary gençlerin hormona erişebilmesi intihar riskini azaltıyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTQ gençler için dünyanın en büyük ve yaygın intihar önleme ve kriz yönetme programı olan The Trevor Projesi’nden araştırmacılar, 14 Aralık’ta Journal of Adolescent Health’te cinsiyet olumlayıcı hormon terapisinin (GAHT) trans ve nonbinary gençler arasında depresyonu, intihar eğilimini ve girişimini kayda değer ölçüde azalttığını doğrulayan yeni bir çalışma yayımladı.

Bu bulgular, ülkenin neredeyse tamamındaki doktorlar ve dünyanın en büyük tıp ve ruh sağlığı dernekleri tarafından tavsiye edildiği gibi, cinsiyet olumlayıcı tıbbi tedavi konusunda örnek uygulamaları ele alıyor ve uygulama olanaklarına erişimi genişletme ihtiyacının altını çiziyor.

“Association of Gender-Affirming Hormone Therapy with Depression, Thoughts of Suicide, and Attempted Suicide among Transgender and Nonbinary Youth,” (Trans ve Nonbinary Gençlerde Cinsiyet Olumlayıcı Hormon Terapisi ile Depresyon, İntihar Düşüncesi ve İntihar Girişimi arasındaki İlişki) başlıklı makale, 9000’in üzerinde GAHT verisinin değerlendirilmesiyle elde edilmiş trans ve nonbinary gençler arasında cinsiyet olumlayıcı hormon terapisini araştıran ilk kapsamlı çalışma olarak dikkat çekiyor.

Cinsiyet olumlayıcı hormon terapisi, depresyon ve intihar girişimi oranlarını düşürüyor

Çalışmadaki temel bulguların bazıları şöyle:

·       Trans ve nonbinary gençlerin yarısı GAHT kullanmadığını ancak kullanmak istediğini, yüzde 36’sı GAHT almakla ilgilenmediğini ve yüzde 14’ü zaten GAHT aldığını söyledi. Çalışmada yer alan gençlerin yaş ortalaması 17,5.

·       GAHT alan gençlerin, almayan ancak almak isteyen gençlere kıyasla yakın zamanda depresyon ve intihar düşüncesini daha düşük oranda deneyimledikleri belirlendi. Özellikle 18 yaş altı gençlerde GAHT alımının, yakın zamandaki depresyon ve bir önceki yılda deneyimlenen intihar girişimlerini yüzde 40 oranında azalttığı gözlendi.

·       Çocuğun cinsiyet kimliğinin aile tarafından desteklenmesiyle GAHT alımı arasında güçlü bir ilişki tespit edildi; GAHT alanların neredeyse yüzde 80’i, cinsiyet kimliğinin en az bir ebeveyni tarafından desteklendiğini ifade etti.

·       Beyaz gençlere kıyasla, istedikleri zaman GAHT’a erişim olanağının renkli gençler arasında daha düşük olduğu belirlendi.

·       Trevor Projesi’nin Yöneticisi Amit Paley: “Trans ve nonbinary gençler arasında cinsiyet olumlayıcı hormon terapisini araştıran ilk kapsamlı çalışmayı yapmaktan gurur duyuyoruz. Cinsiyet olumlayıcı hormon terapisinin depresyon ve intihar girişimi oranlarını düşürme potansiyeli olduğu çok açık. Dolayısıyla bunu yasaklamanın ve gençleri zararlı siyasi söylemlere maruz bırakmanın neden olacağı hasarlar da bir o kadar açık.” diyor ve ekliyor: “Ülkedeki tüm trans ve nonbinary gençlerin, onaylacıyı, hasta merkezli ve kanıta dayalı tıbbi tedaviye erişebiliyor olması çok önemli.”

Azınlık olma hissini azaltıyor

Trevor Projesi’nin Yürütücüsü Amy Green, ise “Bu çalışma, cinsiyet olumlayıcı hormon terapisinin, cinsiyet disforisini ve trans ve nonbinary gençler arasındaki azınlık olma hissini azaltan bir mekanizma olarak potansiyel faydalarına dikkat çekiyor – dolayısıyla ruhsal sağlığı iyileştirmede ve intiharları azaltmada önemli bir rol oynuyor.” diyor ve devam ediyor: “Bu veriler, cinsiyet olumlayıcı hormon terapisinin tamamen yasaklanmasına karşı bir direniş ve gençlerin ve ailelerinin tedavi konusunda kanıta dayalı kararlar vermelerini kolaylaştırmak için bu konudaki çalışmalara daha fazla kaynak ayrılması için bir eylem çağrısı olarak okunmalı.” 

Transfobi, azınlık stresini arttırıyor

2021 yılında, ABD Arkansas’ta ve benzer yasaları uygulayan en az 20 eyalette cinsiyet olumlayıcı tıbbi rapinin yasaklanması da dahil olmak üzere, ülke genelinde rekor sayıda trans karşıtı yasa tasarısı tartışıldı. Bu çalışma, GAHT üzerindeki yasakların pek çoğunun uygulamaya koyulduğu (bu verilerin toplanmasından sonra) Güney bölgesinde yaşayan trans ve nonbinary gençlerin istedikleri zaman GAHT’a ulaşamama oranlarının en yüksek çıktığını ortaya koydu.

Cinsiyet olumlayıcı teRAPİYİ kısıtlamaya yönelik bu çabalar, ruhsal sağlık üzerinde birbiriyle bağlantılı, iki farklı olumsuz etkiye neden oluyor. Öncelikle tıbbi tedaviyi doğrudan yasaklamak, pek çok gencin cinsiyet disforisinden kaynaklanan duygularını azaltma konusunda güvendiği bir aracı ellerinden alıyor. İkinci olarak ise trans hakları etrafında yapılan tartışmalarda kullanılan kötü dile ve kamuoyunun özensiz tavrına maruz kalmaları azınlık stresinin artmasında önemli rol oynuyor.

Bu çalışma, trans ve nonbinary gençlerin, cis ve heteroseksüel gençlere, LGBTQ topluluğun parçası olan cisler de dahil, kıyasla depresyon, intihar düşüncesi ve intihar girişimi konularında nasıl çok daha fazla risk altında olduklarını gösteren araştırmalara dayanıyor. 2020 yılında, Trevor Projesi araştırmacıları tarafından yapılan ve Journal of Adolescent Health’te yayımlanan “Understanding the Mental Health of Transgender and Nonbinary Youth” (Trans ve Nonbinary Gençlerin Ruhsal Sağlığını Anlamak) başlıklı çalışma, cis LGBQ akranlarına kıyasla, trans ve nonbinary gençlerin depresif semptomlar yaşama, intiharı ciddi şekilde düşünme ve intihara teşebbüs etme olasılığının 2-2,5 kat daha fazla olduğunu gösterdi. 2021 National Survey on LGBTQ Youth Mental Health (LGBTQ Gençlerde Ruhsal Sağlık Araştırması) başlıklı Trevor tarafından yapılan bir başka çalışmada ise trans ve nonbinary gençlerin yarısından fazlasının (yüzde 52) geçen yılda intiharı ciddi olarak düşündüğünü ve 5 kişiden birinin intihara teşebbüs ettiğini ortaya koydu; geçen yıl intiharı ciddi olarak düşünme oranı cis LGBQ’larda yüzde 32 oldu ve her 10 kişiden biri intihara teşebbüs etti.

Yöntem

2021 National Survey on LGBTQ Youth Mental Health başlıklı Trevor Projesi’nin içeriği ve yöntemi bağımsız bir etik kurulu tarafından onaylandı.

Bu nicel verilere dayanan kesitsel çalışma, 12 Ekim 2020 ve 31 Aralık 2020 tarihleri arasında, çevrimiçi bir platform kullanılarak gerçekleştirildi. 13-24 yaşları arasında, ABD’de yaşayan toplamda 34,759 LGBTQ genç soruları yanıtladı. Bunlardan 11,914’ü trans ve nonbinary gençlerdi (9,019’u GAHT konusunda veri sağladı). Bu raporda “trans ve nonbinary” kavramları cis olmayan gençler tarafından desteklenen ve çok çeşitli cinsiyet kimliklerini kapsayan şemsiye bir terim olarak kullanılıyor. Örnek açıklamalar ve karşılaştırılabilirlik, filtreleme, sınırlılıklar, soru geliştirme gibi yönteme dair daha fazla bilgi almak isterseniz https://www.TheTrevorProject.org/survey-2021 ziyaret edebilirsiniz.

Trevor Projesi Hakkında

Trevor Projesi, lezbiyen, gey, biseksüel, trans ve kuir & sorgulayan (LGBTQ) gençler için dünyanın en büyük ve yaygın intihar önleme ve kriz yönetme programı. Trevor Projesi, LGBTQ gençler için dünyanın en güvenli sosyal ağ sitesi TrevorSpace’i sağlamanın yanı sıra 7/24 kriz yönetmek ve intiharları engellemek için aralarında TrevorLifelineTrevorText, ve TrevorChat’in de yer aldığı bir dizi program sunuyor. Trevor ayrıca gençlere hizmet eden kişi ve örgütlerden sağladığı kaynaklarla bir eğitim programı yürütüyor, LGBTQ dostu yasalar için ve LGBTQ karşıtı politikalarla mücadele eden bir savunuculuk bölümü var ve bunalım yaşayan LGBTQ’lara yardım etmek ve intiharları sonlandırmak için en etkili yöntemleri anlamaya çalışan bir araştırma ekibi bulunuyor. 


Etiketler: insan hakları, yaşam, sağlık, dünyadan
İstihdam