05/02/2013 | Yazar: Ali Erol

Türk Silahlı Kuvvetleri yeni sağlık yönetmeliği ile eşcinsel askerlere ‘belli etmezsen ben de soruşturmam’ demeye hazırlanıyor

TSK’dan Eşcinsel Askerler İçin ‘Sorma-Söyleme’ Hazırlığı mı? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Türk Silahlı Kuvvetleri yeni sağlık yönetmeliği ile eşcinsel askerlere “belli etmezsen ben de soruşturmam” demeye hazırlanıyor
 
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik bugün Resmi Gazete’de yayınlandı.
 
Neydi, Ne Oldu?
 
Eski yönetmelikte tanımlanan “psikoseksüel bozukluklar” düzenlemesi yeni yönetmelikte yerini “cinsel kimlik ve davranış bozuklukları”na bıraktı.
 
Eski yönetmelikte “homoseksüalite, transvestizm ve diğerleri” şeklinde sıralanan ve “psikoseksüel bozukluklar”ı tanımlayan 17. Madde yeni yönetmelik ile değiştirildi.
 
İptal edilen 17. Madde, “askerliğe elverişli olmama” halini “psikoseksüel bozukluklar”ve “ileri derecede psikoseksüel bozukluklar” olmak üzere iki fıkra ile düzenliyordu. Eski yönetmelikte geçen “seksüel davranış” ifadesi bırakılarak yeni yönetmelikte “cinsel kimlik ve davranış” ifadesine geçildi. “Psikoseksüel bozukluklar” iptal edilirken “ileri derecede psikoseksüel bozukluklar”ın içeriği ise yeni yönetmeliğin 33. Maddesinde düzenlenen “cinsel kimlik ve davranış bozuklukları”nın açıklamasında korundu.
 
Eski yönetmelik ile “askerliğe elverişli olmama hali” için “psikoseksüel bozukluk” olarak ifade edilen davranışın “belirgin veya biliniyor” olması yeterli görülüyordu. Yeni yönetmelikte ise cinsel kimlik ve/veya davranış örüntülerinin tüm yaşamlarında ileri derecede belirgin” olması şartı aranacak.
 
Eski yönetmeliğin iptal edilen “psikoseksüel bozukluklar” başlıklı maddesine göre “seksüel davranış bozuklukları”nın kıt’a anketi veya resmi belgelerle saptanması bekleniyordu. “Cinsel kimlik ve davranış bozuklukları” başlığını taşıyan yeni düzenlemede ise “sakınca” için “tıbbî kanaate varılması” gerekiyor. Yükümlüler hakkında “ertesi yıla bırakma” veya “askerliğe elverişli değildir” kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makamın asker hastanesi sağlık kurulu olduğu belirtiliyor. Yeni yönetmelik ile “Askerliğe Elverişli Değildir” kararlı sağlık raporları, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı’nın onaylanmasıyla kesinleşecek.
 
Sorma-Söyleme uygulaması nedir?
 
“Sorma-Söyleme” 21 Aralık 1993’ten 20 Eylül 2011’e kadar, ABD’nin, orduda görev alan eşcinsellere yönelik resmî politikasıdır.
 
“Sorma-Söyleme”, eşcinsel askerlere, cinsel kimliklerini açıklamadıkları sürece orduda görev yapma hakkı tanıyordu. Bu uygulamasının devam ettiği yaklaşık 20 yıllık süreçte, 14,000’e yakın ordu mensubu eşcinsel oldukları belirlendiği için görevlerinden uzaklaştırıldı.

Etiketler: insan hakları, askerlik
nefret