04/07/2011 | Yazar: Nevin Öztop

Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas, Moritanya, Filistin, Tunus, Suriye ve Türkiye başta 37 Akdeniz ve Avrupa ülkesinden toplam 235 sosyal ve kültürel aktivist Tunus’ta buluştu.

Tunus’da Sırada Diyalog Zamanı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı
Anna Lindh Vakfı tarafından organize edilen “Tunus Exchange Forumu”, Akdeniz’de diyalog ve eylem ortaklığına yapılan çağrı ile 27 Haziran günü sonlandırıldı. Bölgede öne çıkan meselelerin ve içinden geçilmekte olan demokrasi sürecinin ışığında, sivil toplum örgütlerinin diyalogun önünü açmasındaki önemli rolünün altı çizildi.
 
23-26 Haziran tarihleri arasında Tunus’ta gerçekleştirilen Forum’da, demokrasi geçiş sürecindeki deneyimlerini ve kültürler arası diyalog çalışmalarını paylaşma imkanı bulan katılımcılar yer aldı. Forum, toplamda 18 tematik tartışma alanı, sivil toplum örgütlerince 100’ü aşkın “en iyi pratik” ve “proje fikirleri” sunumları ve 6 “sivil toplum eylemlilik kaynakları” paylaşımına olanak sağladı.
 
Forum, 37 Güney Akdeniz ve Avrupa ülkesinden toplam 235 sosyal ve kültürel aktivisti, genç lideri ve blog yazarını bir araya getirdi. Katılımcıların çoğu, Anna Lindh Arap Ağı’nda yer alan Cezayir, Mısır, Ürdün, Lübnan, Fas, Moritanya, Filistin, Tunus ve Suriyeli aktivistlerdi.  
 
Konferans sırasında üç ana mesele öne çıktı: sosyal ve politik aktivizmin yeni formu olarak sosyal medyanın rolü; devrim sürecinden geçen ülkelerdeki sosyal hareketlerin karşılaştığı zorluklar ve sanatsal yaratıcılığın sosyal değişim alanında bir araç olarak kullanımı. Söz konusu üç alanın ortaya çıkardığı noktalar ise Avrupa-Akdeniz işbirliğinin kültürler arası diyalog gündemini güncellemek ve bölgede dönüşümden geçen toplumların uzun ve kısa vadeli ihtiyaçlarını belirlemek oldu.
Sivil toplum örgütlerinin ortaya koyduğu önerilerin başlıcaları, kentsel eğitim için forum oluşturma ihtiyacı, Akdeniz’in Kuzey ve Güney’inde yer alan bireyler için exchange programlarının gerekliliği ve Arap toplumunun Avrupa’da yer alan diyalog ve exchange programlarında daha etkin yer alabilmesi gibi alanlarda teknik destek sağlanması talebiydi.
 
Sosyal medya alanındaki katılımcıların önerileri, diyalog ve sosyal sorumluluk alanında çalışan yeni sosyal medya girişimlerine finansal destek verilmesi, devrim sonrası ülkelerde yer alan medya kanallarının profesyonelleşmesi alanında teknik yardım sağlanması, çatışma çözümü ve farklılık alanlarında blog yazarlarına eğitim düzenlenmesiydi.
Kültürel alanda ise, katılımcılar, kültürel projelerin hayata geçirilmesi için finansal destek sağlanması, informel alanlarda sanatsal yaratıcılığın yeni formlarına yatırım yapılması, kültürel projeler için bir “havuz” oluşturulması ve sanatsal/kültürel yeterlilik adına rehber hazırlanması konularında önerilerini sundular.
 
Forum, Foundation for the Future, İsveç Dışişleri Bakanlığı, Tunus UNESCO-ALECSO Kulübü, British Council, European Broadcasting Sendikası, Avrupa Birliği Dış Eylemlilik Birimi ve Tunus Kültür Bakanlığı ortaklığı ile gerçekleştirildi.
 
Konferansın online platformu www.tunisforum.org, tartışmaları internet üzerinden geliştirmek üzere Facebook, Twitter ve Blog yöntemleri ile Avrupa-Akdeniz bölgesindeki katılımcıların kullanımına hazırlandı. Platform, video, fotoğraf ve etkinlikten anlatımlar ile hala donatılmaktadır.
 
Katılımcıların blog paylaşımları: http://tunisforum.org/blog
Forumdan fotoğraf ve video: http://tunisforum.org/video

Anna Lindh Vakfı: http://www.euromedalex.org/news/exchange-forum-tunisia-highlights-fundamental-role-civil-society-dialogue-current-democratic-pr


Etiketler: insan hakları
Nefret