21/11/2019 | Yazar: Kaos GL

Pozitif Dayanışma ve Pozitif-iz Derneği, Türkiye’de yaşayan yabancıların HIV’i baskılayan Antiretroviral ilaçlarını, sigortanın artık karşılamamasına ilişkin açıklama yayınladı.

“Türkiye’de ikamet eden yabancıların sağlık hakkı ihlal ediliyor!” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Pozitif Dayanışma ve Pozitif-iz Derneği, genel sağlık sigortasına tabi olmasına rağmen HIV tanısını sigorta başlama tarihinden önce aldığı gerekçesiyle Türkiye’de yaşayan yabancıların HIV’i baskılayan Antiretroviral ilaçları sigortadan artık karşılanmamasına ilişkin açıklama yayınladı:

“Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) bu duruma gerekçe olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nu göstermektedir. Ancak tarafı olduğumuz İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin devamı niteliğinde bir belge olan ve ülkemizin de kabul ve imzasıyla anayasamızın 90.maddesi gereğince ‘ulusal bir iç hukuk kuralı’ haline gelmiş bulunan ‘Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi’nin 12. maddesi açıkça ihlal edilmektedir!”

“Sözleşme’nin 12. maddesinin 2. bendinde: ‘Bu Sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin mümkün olan en yüksek seviyede fiziksel ve Bu Sözleşmeye Taraf Devletlerin bu hakkı tam olarak gerçekleştirmek amacıyla alacakları tedbirler, aşağıdakiler için de alınması gerekli tedbirleri içerir: a) Varolan doğum oranının ve bebek ölümlerinin düşürülmesi ile çocukların sağlıklı gelişmelerinin sağlanması; b) Çevre sağlığını ve sanayi temizliğini her yönüyle ileriye götürme; c) Salgın hastalıkların, yöresel hastalıkların, mesleki hastalıkların ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü; d) Hastalık halinde her türlü sağlık hizmetinin ve bakımının sağlanması için gerekli şartların yaratılması’ denilmektedir. Dolayısıyla sağlık hakkının engellenmesi anayasamızın ihlali anlamına gelmektedir!”

“Sağlık hakkı evrensel bir insan hakkıdır!”

“Günümüzde fiyatları oldukça yüksek olan HIV ilaçlarına Türkiye’de yaşayan ve genel sağlık sigortası sahibi olan yabancıların erişim hakkının engellenmesi, kişilerin doğrudan sağlıklarını tehdit etmekle birlikte, düzensiz ilaç kullanımı ya da ilaçlara erişimin engellenmesi ise kanındaki virüs yükü belirlenemeyen seviyede kalamayacak kişilerden HIV bulaş riskini arttırabilecek ve halk sağlığı açısından ülkemizde yaşayan herkes için bir risk oluşturacaktır.”

“Sağlık Bakanlığı’na ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na bu uygulamaya bir an önce son vermesi için çağrıda bulunuyoruz! Ülkemizde yaşayan herkesin sağlık hakkını gözetmek devlet kurumlarının asli görevi olmalıdır!”


Etiketler: sağlık, sağlık hakkı
bülten