08/12/2008 | Yazar: Yasemin Öz

Yasemin Öz

Yasemin Öz
"Türkiye´de Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Konferansı: Eşitsizlikler, Mücadeleler, Kazanımlar" 29-30 Kasım 2008 tarihlerinde İstanbul'da Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Enstitüsü'nde gerçekleşti. Kadın çalışmaları yürüten ve bu alanda araştırmalar yapan pek çok akademisyen, hukukçu ve aktivistin katıldığı konferans yoğun bir ilgiyle gerçekleşti.

Toplumsal cinsiyet konusunun pek çok farklı açıdan ele alındığı konferans oldukça doyurucu idi. Alanda yapılan araştırmalarda ve toplumsal cinsiyetin ele alınmasında feminist hareketin ne derece etkili olduğu ve feminist yöntemin çalışmalara şekil verdiği gözlendi. Böyle bir konferansa ne derece ihtiyaç duyulduğu da gerek konuşmacı gerekse katılımcıların hem fikir olduğu bir konuydu. Ancak toplumsal cinsiyet çalışmalarında halen "kadınlık-erkeklik" meselesinin yön verici olduğu, cinsel yönelim, etnisite, dini inanış gibi toplumsal cinsiyet meselesinde etkin olan dinamiklerin henüz yeterince konuşulmaya başlanmadığı dikkat çekti.

"Erkeklik" konusunun ise henüz toplumsal cinsiyet çalışmalarında yeterince yer bulamadığı da dikkat çekti. Ancak özellikle dinleyiciler bu konulardaki eksikliği dile getirdiler. Gerek konferans düzenleyicileri gerekse konuşmacılar bu eleştirilerin yerinde olduğunu ve sonraki konferanslarda bu konulara değinileceğini ifade ettiler.

Katılımcılardan Ankara Üniversitesi'nden Serpil Sancar "Kürt kadınların ve başörtülü kadınların sorunları konuşulmadan kadın sorunu konuşulamaz" şeklinde vurgu yaparken, Mor Sertifika programını tanıtan Sabancı Üniversitesi'nden Hülya Adak ve Ayşe Yüksel program sırasında yaptıkları homofobi atölyesini anlattı. Konferans düzenleyicilerinden Koç Üniversitesi'nden Bertil Emrah Oder de genel ahlak kapsamında Lambdaistanbul'un kapatılma davasından bahsetti ve kararın ne derece anayasaya aykırı olduğunu vurguladı. Konferansta eksikliği dikkat çeken başlıklar konuşmacıların katkısı sayesinde bir nebze olsun giderilmiş oldu.

Koç Üniversitesi'nin bu konferansla Türkiye'de çok önemli bir ihtiyaca eğildiği ve olabildiğince kapsamlı bir konferans düzenlemek için oldukça çaba gösterdiğini söylemek mümkün. Konferansın iyi niyetinden şüphe duyulmayacağı açık ise de, dikkat çekilen eksikliklerin bundan sonraki konferanslara ilham olmasını umuyoruz.

[[Konferans Programı|http://www.kaosgl.org/resim/Toplanti/ToplumsalCinsiyetProgram.doc]]
Etiketler: insan hakları
Nefret