30/07/2008 | Yazar: Kaos GL

Evren'in yazısına Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) adına birkaç ekleme ve düzeltme yapmak istiyorum.

Evren'in yazısına Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) adına birkaç ekleme ve düzeltme yapmak istiyorum. Öncelikle Evren'e Hürriyet Gazetesi'yle beraber yaptığımız insan hakları çalışmalarına gönüllü katkısı için çok teşekkür etmek istiyorum, fakat Evren'in trene UAÖ adına katılmasından dolayı yazısının ortaya çıkarabileceği yanlış anlamalar bizim de sorumluluğumuzda olduğu için birkaç hataya değinmek istedim.

Bu çalışmanın çerçevesi UAÖ ile Hürriyet arasında (Hürriyet'in diğer ortaklarla olan anlaşmalara uygun olarak) bir çerçeveye bağlandı ve bu kapsamda UAÖ malzemelerinin dağıtılacağı bir stand ve çocuklara yapılacak önceden belirlenmiş insan hakları eğitimi modülleri sözkonusuydu. Bundan öte hiçbirimizin bireysel amaçlarını (ki bunların her biri iyi ve doğru amaçlar olabilir) ilerletmek UAÖ adına çalışılırken mümkün değildir.

Her aktivistimizin, mutlaka bu çerçeve dışında önemsedikleri çalışmalar vardır. UAÖ'nün kurum olarak da aynı şekilde bu çalışmanın çerçevesinden daha genel bir çalışma çerçevesi olduğu gibi (örneğin, devam eden çeşitli kampanyalarımız var ama onların her biri her çalışmanın içinde yer almıyor). Fakat herhangi bir çalışmada sadece o çalışmaya özgü amaçlara bağlı kalmak durumundayız.

Bugün Evren'le konuşarak bu konuları görüşmeye karar verdik, fakat Evren'e yönelik çalışma sırasında iletilen tek açık sorun sticker yapıştırma noktasında oldu, bu da gar alanından sorumlu görevlilerin uyarısı üzerine gerçekleşti. Bu stickerlerin yapıştırılması da UAÖ'nün oradaki çalışması için anlaşılmış olan çerçeve kapsamında olmadığı için ve stickerler UAÖ'nün stickerleri olmadığı, aynı zamanda o sırada Evren'in bölgedeki güvenliği konusunda somut kaygıları olduğu için, uyarının yanlış olmadığını düşünüyoruz. Evren'in de kabul ettiği bu uyarıdan sonra Evren trende yaklaşık 20 gün boyunca kaldı ve ayrılması normal ayrılma tarihinden sadece üç gün önce birkaç günlük mide rahatsızlığı üzerine oldu ve bu herhangi bir uzaklaştırma çabasından kaynaklı kesinlikle olmadı.

Saygılarımla,

Ville Forsman

Direktör

UAÖ Türkiye Şubesi

* Konuyla ilgili haberler:

[["Hürriyet Hakkımızdır/Tren Özgürlüktür" dedik.]]

[[Trenimiz Akdeniz'de...]]

[[Güneydoğu durakları]]

[[Hürriyet hakkımızsa…]]


Etiketler: medya
Dijital