28/03/2021 | Yazar: Kaos GL

ÜniKuir Derneği, 15 ay süreyle sözleşmeli olarak çalışacak avukat arıyor.

ÜniKuir’den Avukat ilanı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

ÜniKuir Derneği, 15 ay süreyle sözleşmeli olarak (dernek çalışanı olarak istihdam edilmeyerek) çalışmak üzere avukat (hukuki danışman) arıyor. Başvurular için info@unikuir.org adresine mail atabilirsiniz.

Görev ve Sorumluluklar:

Avukat/hukuki danışman, derneğin diğer birimleriyle koordinasyon içerisinde, gerekli hallerde ofiste bulunmak suretiyle, ancak çoğunlukla dışarıdan hizmet verecek şekilde çalışacaktır.

Her türlü ayrımcılıktan uzak, insan haklarına saygılı, mesleki ve etik ilkelere bağlı, kültürler arası çeşitlilikleri kapsayıcı bir biçimde hizmet sunmak,

Cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli insan haklarına, ayrımcılığa veya şiddete ilişkin hukuki başvurulara yüz yüze, telefonla ya da mail aracılığıyla danışmanlık sağlamak, aynı kapsamda Türkiye’deki LGBTİ+ öğrencilere, üniversitelerdeki kulüplere, topluluklara ya da inisiyatiflere danışmanlık sağlamak,

Acil durumlarda (gözaltı, geri gönderme, tutukluluk ve hükümlülük) dernek dışındaki kurumlarda (polis merkezleri, jandarma karakolları, geri gönderme merkezleri, savcılık, cezaevleri vb.) vakaya uygun hukuki destek vermek,

Derneğin tarafı olduğu davaları açmak, yürütmek ve sonuçlandırmak; derneğin hukuki iş ve işlemlerini takip etmek,

Derneğin çalışma alanına giren ve yönetim kurulunun belirlediği davaları gözlemlemek veya takip etmek,

Proje dahilinde gerekli toplantı ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesine destek olmak ve ilgili etkinliklere katılım sağlamak,

Çalışma alanının gerektirdiği ölçüde, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile kurulan iletişimde yer almak,

Gerekli durumlarda hukuki danışmanlık faaliyeti çerçevesinde derneğin diğer birimlerinde çalışan uzmanlara destek vermek,

LGBTİ+ haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası hukuktaki gelişmeler, gerçekleşebilecek değişiklikler ve yeni düzenlemelerle ilgili dernek ekibini bilgilendirmek,

Proje kapsamında hedef gruba yönelik insan hakları, adalete erişim ve benzeri konularda yayınlanacak/kullanılacak belge ve materyallerin hazırlanmasına destek sunmak, farkındalık etkinlikleri düzenlemek,

Bulunduğu projenin gerekli raporlamalarını hazırlamak,

Yönetim kurulunun vereceği ve görev alanına giren diğer işleri yerine getirmek.

Aranan Özellikler

Türkiye’de hizmet verebilmek üzere ruhsatnameye sahip bir avukat olmak,

Alanda en az 2 yıllık iş deneyimi (staj süresi hariç); LGBTİ+ hakları, insan hakları hukuku, idare hukuku, eğitim mevzuatı ve benzeri konulara ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuata hâkim olmak,

MS Office programlarını (Word, Excel,Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanabilmek,

Hukuki başvuru alma, değerlendirme, yönlendirme ve takip etme konusunda deneyimli olmak,

Hak ihlallerine ilişkin alınan başvurularda, başvuru sahibi ile mülakat yapma tekniklerine hakim olmak,

Ankara’da ikamet ediyor ya da edebilecek olmak,

Stresle baş etme becerisi yüksek olmak,

Ekip çalışmasına yatkın olmak,

Seyahat engeli bulunmamak,

Daha önce LGBTİ+ hakları alanındaki veya diğer hak temelli sivil toplum örgütlerinde görev almış olmak tercih sebebidir.

Daha önce toplumsal cinsiyet temelli şiddet başvurularında hukuki danışmanlık sunmuş olmak veya bu alanda çalışma deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.

Nasıl Başvurabilirim?

Başvurularınızı “Avukat İş Başvurusu” e-mail başlığıyla yazarak, öz geçmiş ve hukuk alanında lgbti+ hak savunuculuğu kapsamında neler yapılabileceğine dair düşüncelerinizi içeren en fazla bir sayfa Türkçe motivasyon mektuplarını “info@unikuir.org” adresine gönderebilirsiniz.


Etiketler: insan hakları, yaşam
İstihdam