28/06/2019 | Yazar: Kaos GL

Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklanmasına yönelik soru önergesi verdi.

“Valiliklerin hukuk dışı kararlarının iptali için gerekli girişimlerde bulunacak mısınız?” Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Halkların Demokratik Partisi Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklanmasına yönelik soru önergesi verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu LGBTİ+ etkinliklerinin yasaklanmasına yönelik Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi.

Soru önergesinde, Ankara Bölge İdare Mahkemesi’nin, Ankara Valiliği’nin LGBTİ+ etkinliklerine getirdiği süresiz yasağı hukuka aykırı bularak kaldırılmasına dikkat çekiliyor. Kerestecioğlu’nun verdiği soru önergesinde “En temel demokratik ve anayasal hakların başında gelen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılması, hukuki dayanağı bulunmayan gerekçelerle engellenmektedir” deniliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle verilen önerge, Valiliklerin LGBTİ+ etkinlikleri neden yasakladığını, hukuksuz yasakların iptal edilip edilmeyeceği, ‘toplumsal tereddütlü grup’ ifadesinin ne anlama geldiğini, LGBTİ+’lara karşı ayrımcılık ve nefreti önlemek için hangi politikaları izlediklerini soruyor.

“‘Toplumsal tereddütlü grup’ olduklarına yönelik ifade ne anlama gelmektedir?”

Soru önergesinin tamamı şöyle:

“Her yıl Haziran ayının sonlarında dünya genelinde kutlanan ve Stonewall ayaklanmasının yıl dönümünde gerçekleştirilen, LGBTİ+ Onur Haftası ve Onur yürüyüşü yıllardır ülkemizde barış içerisinde gerçekleştirilmesine rağmen 2015 yılından itibaren yasak ve engellemelerle karşılaşmaktadır. Bu yıl da İstanbul, İzmir, Antalya ve Mersin Valilikleri, Onur Haftasını yasakladığını ilan etmiştir. En temel demokratik ve anayasal hakların başında gelen toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının kullanılması, hukuki dayanağı bulunmayan gerekçelerle engellenmektedir. 

“27. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komitesi, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Ali Özyiğit ile yaptıkları görüşmede, Özyiğit’in Taksim'de hiçbir gösteriye izin verilmediği gerekçesiyle başvurularını reddettiğini, yürüyüşün başka bir alanda yapılması yönündeki taleplerine ise ‘toplumsal tereddütlü grup’ oldukları gerekçesiyle sıcak bakılmadığının kendilerine aktarıldığını açıklamıştır.

“İzmir, Antalya ve Mersin Valilikleri ise, 17 - 23 Haziran tarihlerinde gerçekleşmesi planlanan LGBTİ+ Onur Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikleri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanununu işaret ederek yasakladığını açıklamıştır.

“Üstelik, Ankara Bölge İdare Mahkemesi, geçtiğimiz günlerde Ankara Valiliği tarafından Olağanüstü Hal (OHAL) Kanunu kapsamında 18 Kasım 2017 tarihinde LGBTİ+ etkinliklerine getirilen süresiz yasağı, yasağın süresiz olmasını ve niteliğe ilişkin sınırlamaya sahip olmamasını hukuka aykırı bularak kaldırmıştır. İdare Mahkemesi kararında, valilik tarafından öne sürülen “düzenlenen etkinliklerin toplumun bazı kesimlerini rahatsız edebileceği, provokasyona, saldırı veya tepkiye sebep olacağı” savunmasının geçerli olmadığına ve bu tür etkinliklerin güvenlik tedbirleri altında yapılabileceğine hükmetmiştir.
“İdare Mahkemesi kararına rağmen, valilikler sırayla etkinlikleri yasaklamıştır. Valiliklerin aldığı bu hukuk dışı kararlar, ODTÜ Rektörlüğü gibi diğer idari kurumların kararlarına da yansımıştır.

“Bu bağlamda;
1) Her yıl barışçıl biçimde gerçekleştirilmeye çalışılan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü ve Onur Haftasının güven içerisinde gerçekleştirilmesi için görevini yerine getirmesi beklenen Valilikler, neden LGBTİ+ yurttaşların en temel demokratik ve anayasal haklarının önüne geçerek hukuki dayanağı bulunmayan gerekçelerle etkinlikleri yasaklamaktadır?
2) İstanbul Valiliğinin etkinliğin yasaklanması için gerekçe olarak gösterdiği ‘toplumsal tereddütlü grup’ olduklarına yönelik ifade ne anlama gelmektedir? Temel hak ve hürriyetleri ihlal edici bu keyfi idari hükmün sorumluları hakkında bir soruşturma başlatılmış mıdır? 
3) Valiliklerin hukuk dışı kararlarının iptali ile yürüyüş ve etkinliklerin tüm şehirlerde barış içerisinde gerçekleştirilmesi için gerekli girişimlerde bulunacak mısınız?
4) LGBTİ+’ların eşit yurttaşlık haklarını güvence altına almak ve LGBTİ+’lara karşı ayrımcılık ve nefreti önlemekle yükümlü devlet organlarının aksine bizzat ayrımcı bir tutum benimsemesinin neden olduğu ihlaller üzerine görüşleriniz nelerdir?
5) Son on yıl içinde nefret saldırısına maruz kalan ve nefret cinayetleri sonucunda hayatını yitiren kaç LGBTİ+ yurttaş vardır? LGBTİ+’lara yönelik nefret saldırıları ve cinayetleri sonucunda bugüne kadar kaç kişi hakkında tahkikat başlatılmış ve yargılama gerçekleştirilmiştir? Tüm bunlara ilişkin ayrıştırılmış veri toplanmakta mıdır?
6) LGBTİ+’ların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması ve LGBTİ+’lara yönelik linç girişimleri ve saldırıların nefret suçları kapsamına alınmasına ilişkin gerekli Anayasal ve yasal düzenlemeleri tüm partilerle uzlaşı içerisinde hayata geçirmek yönünde bir girişim ve hazırlığınız mevcut mudur?”


Etiketler: yaşam, siyaset
Dijital