21/07/2020 | Yazar: Özge Gökpınar

Yaşlı LGBTİ+’ların hak ve sorunlarına ilişkin bilgi üretme ve kapasite geliştirmeyi hedefleyen proje başladı.

Yaşlı LGBTİ+’lar projesi başladı: Araştırma, eğitimler ve stratejik eylem planı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs ve Kaos GL derneklerinin “Yaşlı LGBTİ+’lar” projesi 1 Temmuz’da başladı. Proje 17 Mayıs Derneği’nin 40+ LGBTİ+ Çalışma Grubu özelinde, savunuculuk ve lobicilik konusunda kesişimsel bilgi ve kaynak sağlamayı amaçlıyor.

Türkiye’deki yaşlı LGBTİ+’ların hakları ve sorunlarına ilişkin, kamuoyunda bilincin yükseltilmesi hedefine ulaşmak hususunda bir kapasite geliştirme projesi ve ağ kurma fırsatı olan bu projede; yaşlı LGBTİ+’ların hakları ve sorunlarına dair kaynak metin üretilecek ve yol haritası belirlenecek.

Araştırma yapılacak

Bu çalışma kapsamında, dünyada yaşlılık çalışan LGBTİ+ örgütlerin örnek çalışmaları, yaşlı LGBTİ+lar için kurulan emekli evleri, bakım evleri, karavan parkları, kooperatif ve bina kompleksleri gibi iyi örneklerin bir araya getirildiği bir araştırma yapılacak. Araştırmanın ve Türkçeye çevirisinin tamamlanmasını takiben; gerekli hazırlıklar yapılarak, çevrimiçi eğitim ve toplantılar düzenlenecek.

Hangi eğitimler var?

Gerçekleşecek olan eğitimler şunlar: Türkiye’nin farklı şehirlerinden LGBTİ+ örgütler, sosyal hizmet çalışanları, sosyal hizmet çalışanları birliklerine yönelik “Yaşlı LGBTİ+'lara Dair Sosyal Hizmetler Konusunda Çevrimiçi Eğitim”; LGBTİ+ örgütleri, HIV/AIDS çalışan örgütler, sağlık çalışanları, politika yapıcılara yönelik “HIV ve LGBTI +Yaşlılar Konusunda Çevrimiçi Eğitim”; STK'lar, meslek örgütleri, hukukçular, yerel yönetimler, 40+ LGBTİ+'lara yönelik “Dayanışma ve Yaşam Kooperatifleri ve Yaşlı LGBTİ+lar Üzerine Çevrimiçi Eğitim”, LGBTİ+ örgütler, hak temelli STK’lar, politika yapıcılar, hukukçular, politikacılara yönelik “Çevrimiçi Hukuk ve Yaşlı LGBTİ+lar Eğitimi” ve son olarak LGBTİ + örgütler, HIV / AIDS çalışan STKlar, sağlık çalışanları, politika yapıcılar, kadın örgütleri, hak temelli STK’lar, kamu kurumları, yerel yönetimler, politikacılar ile beraber “Çevrimiçi Danışma ve Strateji Toplantısı.”

Stratejik yol haritası oluşturulacak

Yapılan araştırmalar ve gerçekleştirilecek olan toplantılar neticesinde, Yaşlı LGBTİ+lar alanında çalışan aktivistler için kaynak materyal üretilecek ve stratejik bir yol haritası belirlenecek. Bu materyal medya, politika yapıcılar, hukukçular, STK’lar, politikacılar, kamu görevlileri, yerel yönetimler, LGBTİ+'larla paylaşıma açılacak.

ILGA Europe desteği ile yapılan bu çalışma, 28 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.


Etiketler: insan hakları, yaşam
nefret