16/11/2009 | Yazar: Kaos GL

Alternatif Bilişim tarafından 21 Kasım’da, ‘Yeni Medyada Nefret Söylemi’ başlıklı bir panel düzenleniyor. 

Yeni Medyada Nefret Söylemi Paneli Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Alternatif Bilişim tarafından 21 Kasım’da, ‘Yeni Medyada Nefret Söylemi’ başlıklı bir panel düzenleniyor. 

‘Yeni Medyada Nefret Söylemi’ konulu panel düzenleme gerekçesini Alternatif Bilişim şöyle açıklıyor:
 
‘Türkiye’nin gündelik yaşamında öteki olarak işaretlenenlere yönelik ırkçı, zenofobik ve homofobik nefret söyleminin geleneksel medyanın yanı sıra giderek daha yaygın bir şekilde yeni medya ortamında da dolaşıma girmesi ve yeniden üretilmesindeki dikkat çekici artış olmuştur.’
 
Panelde ele alınacak konular
Nefret söyleminin kökleri, nefret söyleminin ve nefret suçlarının hukuki zeminde yeri, ardından da yeni medya ortamında nefret söyleminin hangi mekanizmalarla nasıl üretildiği panelde öncelikle ele alınacak.
 
Panelin amacı
Yeni medya ortamında dolaşıma sokulan ve yeniden üretilen nefret söylemine karşı mücadele etmek için olası çözüm yollarının katılımcılarla birlikte tartışılacağı panelin düzenlenişinin bizatihi kendisi de nefret söylemine karşı bir farkındalık bilinci uyandırmayı amaçlıyor.
 
Panel Programı
Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesinden Mutlu Binark’ın yöneteceği panelin programı şöyle:
 
Nefret Söylemi Nedir ve Geleneksel Medyada Nefret Söylemi - Aslı Tunç, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi
 
Nefret Söylemi ve Nefret Suçları: Hukuki Boyutu - Ayşe Kaymak, İstanbul Barosu Avukat
Ana Akım Medyanın Haber Portallarında Nefret Söylemi - İlden Dirini, Özgür Radyo
Toplumsal Paylaşım Ağlarında Nefret Söylemi - Kolektif Üretim adına Eser Aygül, Gazi Üniversitesi SBE.
 
Video Paylaşım Sitelerinde Dolaşıma Sokulan Nefret Söylemi, Tuğrul Çomu, Ankara Üniversitesi SBE.
 
Nerde, ne zaman?
Alternatif Bilişim’in düzenlediği ‘Yeni Medyada Nefret Söylemi’ başlıklı panel 21 Kasım 2009 tarihinde, saat 13:30-17:00 arasında Tarık Zafer Tunaya Konferans Salonunda olacak.(AE)
 
Panel Bilgi için:
Alternatif Bilişim İletişim - Ali Rıza Keleş, 0 216 336 46 07, 0 537 949 27 47, alt.bilisim@gmail.com
Kolektif Üretim - Tuğrul Çomu, tugrul.comu@gmail.com, 0 555 305 1126


Etiketler: insan hakları, nefret suçları
bülten