31/10/2008 | Yazar: Barış Sulu

Yerel Muhabir Ağı eğitiminin üçüncüsü Eskişehir’de bugün başladı. Hollanda’dan bağımsız medya organizasyonu Press Now’ın desteği ve Bağımsız İletişim Ağı Bianet’in katkılarıyla 31 Ekim ile 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Yerel Muhabir Ağı Eğitimi Eskişehir’de başladı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Yerel Muhabir Ağı eğitiminin üçüncüsü Eskişehir’de bugün başladı. Hollanda’dan bağımsız medya organizasyonu Press Now’ın desteği ve Bağımsız İletişim Ağı Bianet’in katkılarıyla 31 Ekim ile 1-2 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

KAOS GL – 31/10/2008

Barış Sulu

15 şehirden gelen 25 muhabir adayının katılacağı eğitimin ilk gününde Kaos GL ekibince eşcinselliğin tarihsel seyri, medyada eşcinselliğin sunumu, Kaos GL dergisi ile kaosgl.org’un ayrımcılığa karşı LGBT haklarının geliştirilmesi için yayın politikası ile pratikleri anlatılacak.

Eğitim, Bianet’in temel gazetecilik atölyeleri ile tamamlanacak. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesinden Yrd. Doç. Esra Arsan Haber Yazım, Hollanda’dan Gazeteci-Eğitmen Nico Haasbroek Habercilik ve Etik, Fotoğrafçı – Eğitmen Yücel Tunca Haber fotoğrafçılığı atölyesinde eğitimin ikinci ve üçüncü günü yerel muhabir adaylarına gazeteciliğin temel adımların anlatacaklar.

Eşcinsellerin sesi Kaos GL Dergisinden Yerel Muhabir Ağına

Kaos GL Dergisinin 1994 Eylülünde çıkışıyla Türkiyeli eşcinseller için geri dönülmez bir süreç başladı.

Dergiyle birlikte ilk defa köyünden metropolüne erkek ve kadın eşcinseller söz haklarını doğrudan kullanmaya başladılar.

Parklarda, sokaklarda, gecenin karanlığında uçup giden sözler kayda geçirildi. Aşağılanan, damgalanan, görünmezliğe mahkum edilen kadın kadına ve erkek erkeğe aşklar, eşcinsel hayatlar utanmadan, saklanmadan yazıya döküldü.

Eşcinsellerin kendi sözlerini söyleyebilecekleri, kendi dertlerine sahip çıkarak söz alabilecekleri ve bunları paylaşabilecekleri bir alan olarak ortaya çıkan dergi on yılı aşkın bir süredir ayakta kaldı.

Dergi, eşcinsel kurtuluş hareketine dair yazılar, kuramsal tartışmalar, kişisel deneyimler, öyküler, şiirler ve haberlerle her zaman okuyucularıyla beraber üretilen bir yayın oldu.

Yerel Muhabir Ağı ile eşcinsellerin kendi gündemlerini yaratmalarına olanak sağlayan dergi ve kaosgl.org ile eşcinselliğin ve eşcinsellerin sorunlarının görünmezlikten görünürlüğe çıkması aşamasında yeni bir adım atıyoruz.Medyada mevcut durum nedir?

Medya, homofobik söylemi besleyen ve yansıtan en önemli kamusal alanların başındadır. LGBT kimliğinin hem en çok göründüğü hem de en çok dışlandığı alandır.

Eşcinseller bir yandan magazin malzemesi olarak kullanılmakta bir yandan da onların toplumsal alanda heteroseksüellerle eşit haklara sahip olma alanındaki çabaları ya görmezden gelinmekte ya da çarpıtılarak ve mevcut homofobik söylemle birleştirilerek okuyucuya ve izleyiciye ulaştırılmaktadır.

Ne yapmak istiyoruz?

Kaos GL, medyaya hakim olan bu homofobik söylem içerisinde eşcinselliğin ele alınışı ve sunuşuna dair eleştirel yaklaşımlar geliştirmek, politika ve proje üretmek ve eşcinsel özgürlük mücadelesini medyada görünür ve "dile getirilebilir" bir noktaya getirmek amacıyla çalışmalar yapmaktadır.

Medyada çıkan homofobik söylemin egemen olduğu haber ve yorumların irdelendiği toplantılar ve eğitimler yapmak istiyoruz.

Medya alanındaki homofobiye karşı daha etkin bir söylem geliştirmek ve LGBT kimliğinin medyada bir istismara uğramadan özgürce, kendi varoluşunu saklamadan ortaya çıkabileceği bir alan yaratmak istiyoruz.

Medyadaki haberler içerisinde gey, lezbiyen ve transeksüel kimlikler istismar edildiği takdirde bu alanda haber yapıp bağımsız iletişim kanallarına ve insan hakları örgütlerine ve uluslararası düzlemde duyurmak istiyoruz.

Medyada homofobiye karşı söylem geliştirmek amacıyla bilgilendirici materyaller hazırlamayı, medyada lezbiyen, gey, biseksüel, travesti ve transeksüel kimliğinin sunumu üzerine Türkiye'den ve yurtdışından akademisyenler ve medya çalışanlarının katılacağı eğitimler düzenlemek istiyoruz.

Kendi haberimizi kendimiz yazmak ve eşcinseller için homofobiden arınmış haberler hazırlamak istiyoruz.

Çalışma Hayatı, Hukuk, LGBT Hakları, Ruh Sağlığı, Eğitim ve Kampüs, Aile, Askerlik gibi hayatın her alanında, medyadan sokağa eşcinsellikle ilgili gündemi takip etmek ve bu gündemi, Türkiyeli Eşcinsellerin haberdar olmasını sağlamak üzere Kaos GL Dergisi ile kaosgl.org sayfalarına taşımak istiyoruz.

Eşcinsel bireylerin bulundukları şehirlerde, eşcinsellerin yaşadıklarının ve sorunlarının doğrudan özneleri ve birincil elden kayda geçiricileri olmalarının olanaklarını yaratmayı ve bunun için bir ağ örmeyi amaçlıyoruz.

Ne bekliyoruz

Yerel Muhabir Ağı Eğitimine katılan muhabirlerimizden ayda en az bir haber (haber, yazı, söyleşi…) bekliyoruz.

Eşcinselleri ilgilendiren gündem konularında yerel muhabirlerimizden ayda iki kez görüş bekliyoruz.


Etiketler:
Nefret