İnsan Hakları / Sağlık

Eleştirel Psikoloji Sempozyumu Diyarbakır’da

Cuma, 31 Ağustos 2012
Haber: Kaos GL

Eleştirel Psikoloji Sempozyumunun üçüncüsü 15-16 Eylül’de, Diyarbakır’da düzenlenecek. 

Sümerpark’ta yapılacak Sempozyumu Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV), Diyarbakır Belediyesi ve Bağlar Belediyesi birlikte organize ediyor.
15-16 Eylül’de Diyarbakır, Sümerpark’ta gerçekleşecek III. Eleştirel Psikoloji Sempozyumu’nun programı şöyle:
 
1. GÜN
15 Eylül 2012 Cumartesi
09.00-10.00
Açılış Konuşmaları
Osman Baydemir: Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı
Yüksel Baran: Bağlar Belediye Başkanı
Necdet İpekyüz: TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)
TODAP (Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Derneği)
10.00-10.45
Ersin Aslıtürk: Kürt Sorununda Psikopolitik Hususlar
10:45-11:00
Kahve arası
RESEPSİYON SALONU
NİKAH SALONU
11.00-11.45
Cemal Dindar: 12 Eylül Ruhu: Travma ve Drama
Canani Kaygusuz: Araçsal Aklın İktidarı ya da Totaliterizmin (akla dayalı) Kaynakları Üzerine
Moderatör: Oktay Şılar
Yeşim Akın: Dersim 38’den 90’lı Yıllara Güneydoğu’da Yaşanan, Konuşulan ve Konuşulmayanların Türk Edebiyatı’nda Yer Almaya Başlaması ve Toplumsal Etkileri
Filiz Çelik: Dersim’in Acı Mirası: 1938 Travması
Kadıköy Psikopolitik Yüzleşmeler Atölyesi: Sivas Katliamı’nın Psiko-Politik Açıdan Analizi
Moderatör: Fatma Tanış
12.00 –12.45
Aysel Kayaoğlu: Kürt Düşmanlığı “Tanıyarak Dışlama”nın Ürünü mü?
Fidan Mirhanoğlu: Nerelisin!!! Zorunlu Göçün Çocuk ve Gençler Üzerindeki Etkileri (Başak Kültür ve Sanat Vakfı)
Yeşim Mutlu: Ülke İçinde Yerinden Edilen Gençlerin Deneyimleri ve Toplumsal Bütünleşme: Diyarbakır – İstanbul Karşılaştırması
Moderatör: Pınar Önen
Esra Gedik: Ölüm ve ‘Şehitlik’ ile Yeniden Kurulan Hayatlar: Asker Yakınını Çatışmada Kaybedenlerin Deneyimleri
Linda Barış: Etnik Ayrımcılık ve Akıl Sağlığı
Moderatör: Eda Erdener
12.45-13.45
Öğle arası
13.45-14.30
Desmond Painter: Beyond Subjects of Trauma: Rethinking Psychology in South Africa after Apartheid
14.45-15.30
Athanasios Marvakis: Social Sciences and Scientists as Political Lullabies / Pacifiers!? 
Polyxeni Andreadou:The illegal refugee camp Igoumenitsa 2010-2011 and the fight for the daily survival
Özge Çelebi: Türkiye’de Sığınmacı ve Mültecilerin Maruz Bırakıldıkları Politik, Sosyal ve Ekonomik Koşulların Psikososyal Etkileri
Moderatör: Özge Yılmaz
Arif Demir, Burcugül Çubuk: Zekâ Testlerinin Özel Eğitimde Tanılama İçin Kullanılmasının Yarattığı Sorunlar
Derya Demirel: 36-72 Aylık Çocuklar İçin Hazırlanan Resimli Hikaye Kitaplarında Yer Alan Resimlerin Şiddet Unsurları Açısından İncelenmesi
Deniz Işıker: Başörtüsü Yasağının Kadın Üzerindeki Travmatik Etkisi
Ahmet S. Kilisli: Türkiye’deki Ebeveyn Destek Programlarına Eleştirel Bir Bakış
Moderatör: Uygar Salman
15:30-15:45
Kahve arası
15.45-16.30
Marianthi Anastasiadou: A feminist approach to neoliberal “shock therapy” as social trauma 
Hilal Eyüpoğlu: Kadına Yönelik Şiddet: Psikoloji Ne Anlıyor?
Dilek Hattatoğlu: Savaş Karşıtı olarak Örgütlenmek, Savaş Karşıtlığını Örgütlemek: Muğla Savaş Karşıtı Kadın İnisiyatifi Deneyiminden Düşünceler
Moderatör: Duygu Öz
E. Helvacı, G. Ateş, C. Büyükaşık-Çolak, B. Cihan, B. Öner-Özkan: Türkiye’de Yaşayan Alevi ve Sünni Bireylerin “Mahalle Baskısı” Temsilleri
Gülçin Akbas: İdam Cezasına Yönelik Sosyal Temsiller
Dilek Ergene, Aslı Aydemir: Polisin Kimlik İçerikleri
Moderatör: Ufuk Kılıçaslan
16.45-17.15
Baran Gürsel, Zeynep Gülüm, Güneş Sevinç, Eser Sandıkçı, Özge Yılmaz: Psikologların Çalışma Yaşamında Karşılaştıkları Hak İhlalleri
Eser Sandıkcı: Toplumsal Bir Travma Olarak Çalışma: Kapitalizmde çalışmanın çalışanlar üzerinde yol açtığı yaralar ve çalışma psikolojisi emekçi sınıfın yaralarını sarabilir mi?
Moderatör: Sedat Yağcıoğlu
16.45-17.45
Panel: Cinsel Şiddetle Mücadele
  • Cinsel Şiddetin Psikolojik Etkileri
  • Cinsel şiddete maruz kalan kadınlara sunulan psikolojik ve sosyal hizmetler ve onların eleştirel değerlendirmesi,
  • Cinsel Suçlarla İlgili Yasal Düzenlemeler ve Uygulamalar
Av.Hamiyet Çelebi, Zehra Tosun,
Mukaddes Alataş
Moderatör: Gülten Sönmez Seber
17.30-18.15
Sedat Yağcıoğlu: Yeni Çocukluğun Kurucuları Kürt Çocukların Siyaseti ve Siyaset Alanı Olarak Toplumsal Gösteriler
Nevzat Süer Sezgin: Çocuklar ve Savaş
Düzgün Uğur: Siyasetçi ve Bürokratların Söylemlerinin İkincil Travmaya Etkisi
Moderatör: Şiyar Güldiken
18.30-20.00
Atölye Çalışması: Psikolojinin Ezilenlerin Perspektifinden İcrası: Özgürleşmeci Psikoloji
Güneş Kayacı Sevinç, Özge Yılmaz
18.00- 20.00
Atölye Çalışması: Cinsel Şiddetle Mücadele
Fatma Tanış, Derya Koptekin
 
2. GÜN
16 Eylül 2012 Pazar
09.00-10:00
Dennis Fox: Anarchism and Critical Psychology
RESEPSİYON SALONU
NİKAH SALONU
10.15-11.00
Necmi Erdoğan: Sınıf Karşılaşmaları: Bir Travma Olarak Sınıf
Derya Koptekin: Roman Çocukların Yoksulluğu Deneyimleme Biçimleri
Moderatör: Burcu Ovacık
Bellek ve Kültür Sosyolojisi Çalışmaları Derneği (BEKS): Kolektif Bellek Ve Toplumsal Travma: 12 Eylül’den Ohal’e İstisna Halinde Yaşamak Oturumu: Derya Fırat ve Hande Topaloğlu: Total Kurum, Disipliner Cezaevi, Kamp: Goffman, Foucault ve Agamben’in Kavramlarıyla Diyarbakır Askeri Cezaevi (1980-84)
Öndercan Muti ve Hande Topaloğlu: Diyarbakır Cezaevi’nden Ohal’e: İstisna Halinin Yaygınlaşması /Kampın Dışarıya Taşması
Yusuf Uygar: Şiddet ve Adalet Ekseninde 1990’larda Güney Doğu’da Hukuk İhlalleri
Serhat Arslan: Yatılı İlköğretim Bölge Okulları: Kültürel Asimilasyon ve Belleğin İşlenmesi
Neval Tan: Kürt Çocuklarının Siyasi Eylemlilikleri ve Öznelliğin Kurulumu
Yudum Şit: 2000’li Yıllarda Kürt Üniversite Öğrencilerinin Siyasi Mülteci Olarak İsviçre’ye Gidişleri Ve Yeni Aidiyetsizlikleri  
Bermal Küçük: Süregiden Toplumsal Travma ve Saha Çalışmasının Zorlukları
Barış Şannan:  Geçmişle Yüzleşme Bağlamında Hakikat Rejiminin Kuruluşu: Türkiye Örneği
Moderatör: Baran Gürsel
11:00-11:15
Kahve arası
11.15-12:00
Oktay Şılar: Bitmeyen Yas: Faili Meçhul Kayıplar Olgusuna Psikanalitik Bakış
Orhan Kaya: Bir Psikoloji Çelişkisi: İşkence
Moderatör: Ayla Yılmaz
12:00-13:00
Öğle Yemeği
13.00 -13.45
Mark Burton: Liberation Psychology:  A  constructive critical praxis
14.00-14.45
Serdar M. Değirmencioğlu: Devşirme Psikoloji, Bayilik İlişkileri ve Özgün Psikolojinin Koşulları 
Hakan Kızıltan: Ruhsallığın Ekonomi-Politiği
David Wichera: Antipsychiatric theory and the antipsychiatric project Runaway House
Moderatör: Barış Özgen Şensoy
Öznur Öncül: Suç Davranışını Konu Edinen Psikoloji Araştırmalarının Yöntemsel Eleştirisi
Beşir Sağıroğlu, Songül Altun: Çocuklukta Çalışmanın, Çalışılan Sektörün ve Cinsiyetin, Özgüven Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Linda Barış: Türkiye’de Yaşayan Azınlıklar ve Ruh Sağlıkları
Moderatör: Özge Çelebi
14:45-15:00
Kahve Arası
15:00-16:45
Atölye Çalışması: Travma Claire Haggard
Serdar M. Değirmencioğlu: Üniversitelerin Dönüşümü, Akademik Özgürlük ve Psikolojinin Geleceği
Moderatör: Gülten Sönmez Seber
17:00-18:30
Panel: Eleştirel Psikoloji Nereye? Serdar M. Değirmencioğlu, Aysel Kayaoğlu, Orhan Kaya, Canani Kaygusuz, Baran Gürsel, Güneş Kayacı          
Moderatör: Yunus Emre Ayna
18:40-20:00
Açık Oturum: Toplumsal Travma ile Baş etmede Ne Yapmalı? Nasıl Sosyal Çalışmalar Yürütülmeli?
Moderatör: Necdet İpekyüz TİHV (Türkiye İnsan Hakları Vakfı)
 
Katılımın ücretsiz olacağı sempozyum için elestirelpsikoloji2012@gmail.com ve todap.der@gmail.com adresleriyle iletişime geçilebilir.
 
http://eleps.info/?p=1088