İnsan Hakları / Sağlık

Psikologlar Meslek Yasası İstiyor

14 Mayıs 2013
Haber: Kaos GL
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği psikologların güvenceli çalışma ve mesleki haklarını içeren bir meslek yasası talebiyle TBMM’ye gidiyor. Bianet’ten Yüce Yöney, eşcinsellik “tedavilerinin” yasaklanmasını da öneren yasa taslağıyla ilgili TODAP üyesi Baran Gürsel’le görüştü.
 
Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği (TODAP) psikologların güvenceli çalışma ve meslek haklarını savunmak için harekete geçiyor.
 
TODAP üyesi Baran Gürsel hazırladıkları meslek yasası taslağıyla birlikte, psikologların uğradığı hak ihlallerini konu alan bir raporu ve meslektaşları arasında toplanan iki bine yakın imzayı da TBMM’ye götüreceklerini söyledi.
 
Neden meslek yasasına ihtiyaç duyuyorsunuz?
Psikologlar diğer çalışanlarla ortak ve ortak olmayan birtakım hak ihlalleri yaşıyor. Ortak olmayanların kaynaklarından biri meslek yasasının olmayışı. Mesela, psikologlar meslek tanımlı olmadığı için aslında bir psikoloğun yapmayacağı işleri de yapmak zorunda kalıyor. Eğitim vermek bunlardan biri… Bir başka nokta, kurumlarda olsun veya özel de olsun psikologların yaptıkları işlerin denetlenebilir olmasına ihtiyaç var.
 
Nelerin denetleneceğine dair örnek verebilir misiniz?
Mesela eşcinselleri tedavi ettiklerini iddia eden psikologlar var. Eşcinselliği hastalık olarak tanımlayıp, onu tedavi ettiğini söyleyen, böylece hem toplumda bir ayrımcılık besleyen hem de danışan kişiye zarar veren psikologların denetlenmesi lazım.
 
Meslek yasası ihtiyacına dönersek...
Hastane veya başka kurumlarda diğer meslek elemanlarıyla eşit düzeyde ve işbirliği içinde çalışabilmek için de bir meslek yasasının varlığı iyi olacaktır. Yardımcı meslek olarak görülmek mesela tıpla hiç desteklemediğimiz bir iktidar mücadelesine yol açıyor. Meslekler arasında bir eşitlik yaratmak için bağımsız bir meslek tanımlanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca meslek odası gibi psikologlar için hak savunusu yapacak başka bir örgütün de olması gerekiyor. Sendikalar ve dernekler çok önemli ama meslek odası da önemli.
 
Psikologların yaşadığı hak ihlalleri raporunun kapsamı nedir?
Psikologların alanda çalışırken karşılaştığı hak ihlallerine yönelik bir rapor. 317 psikologla yaptığımız bir çalışma sonucunda çıktı. Sayı çok büyük değil ama birçok sorunun görülmesine olanak sağladı. Psikologların bütün çalışanlarla ortak yaşadığı hak ihlallerini gördük. Güvencesizlik, sözleşmeli çalışma, esnek çalışma, taşerona bağlı çalışma, sigortanın düşük ücretten yatırılması, vs... Ayrıca mesleğe yönelik olan ihlaller ve sorunlar da raporun sonuçları arasında yer alıyor. Yaptığınız işin tanımsız olması, ücretsiz ulaşılabilir eğitim araçlarının olmaması gibi...
 
TODAP psikologların sorunlarının meclis gündemine alınması ve meclis bünyesinde bağımsız bir meslek yasasının oluşturulması talepleriyle 14 Mayıs saat 12:30’da, Ankara’da, TBMM Dikmen Kapısı önünde toplanacak ve basın açıklaması yapacak.
 

İstanbul’da ise 18 Mayıs Cumartesi saat 19.00’da, Galatasaray Lisesi önünde güvenceli çalışma ve bağımsız psikolog meslek yasası talebini bir kez daha dile getirecek.