İnsan Hakları / Sosyal Hizmet

Sosyal hizmet uzmanları 3 şehirde bir araya geldi

Çarşamba, 26 Aralık 2018

Sosyal hizmet uzmanları ve uzman adaylarına yönelik farkındalık eğitimleri; İzmir, Aydın ve Diyarbakır’da gerçekleşti.

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İnsan Hakları Eğitimi Programı kapsamında sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet uzmanı adaylarına yönelik farkındalık eğitimleri 22-23 Aralık tarihlerinde; İzmir, Aydın ve Diyarbakır’da gerçekleşti.

Bu eğitimler Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi İnsan Hakları Eğitimi Programı kapsamında gerçekleştirilen “LGBTİ’lere Yönelik Ayrımcılıkla Mücadele” alanında eğiticilerin eğitimi programının üçüncü aşaması.

Farkındalık eğitimlerinde ilk bölümünde hak, insan ve insan hakları kavramları tartıştırıldı,  Toplumsal cinsiyet, LGBTİ kavram ve tanımları anlatıldı. Ayrımcılık, önyargı ve normlar konuşuldu.

Eğitimlerin son bölümünde vaka çalışması gerçekleşti. Katılımcılar gruplara bölünerek ve aynı vakayı tartıştı. Vaka; aktörler, ilişkiler, hak ihlalleri, müdahaleler bakımından incelendi. Grupların sunumlarını tüm katılımcılara yapmaları ile eğitimler son buldu.

Eğitimler farklı şehirlerde devam edecek.

İlgili haber  

Af Örgütü’nden sosyal hizmet uzmanları için LGBTİ eğitici eğitimi