Gökkuşağı Forumu

Sosyalistlerin yerel seçim bildirgelerinde LGBT’ler var mı?

Perşembe, 28 Mart 2019

LGBT’lerden 31 Mart’ta ayrımcı, cinsiyetçi, sömürüden, tek adam rejiminden yana aday ve partilere oy yok!

Mitingler, adayların seçim vaatleri ve peş peşe açıklanan seçim anketleri derken Pazar günü yerel seçimlerde oy kullanmak için sandık başına gideceğiz. Sosyalist parti ve kitle örgütlerinin yerel seçim bildirgelerinde LGBT’lere ne ölçüde yer verdiklerini inceledik.

Devrimci Parti

Devrimci Parti’nin seçim bildirgesinde halkın sorunları, “yoksulluk, işten atılmalar, işçi direnişlerine devlet saldırıları, grev yasakları, kadın cinayetleri, demokratik haklara karşı faşist hukuğun kurumsallaşması” şeklinde sıralanırken, LGBT’lerin yaşadığı ayrımcılığa değinilmemiş.

“Tüm işçi-emekçi, ezilen halkları, kadınları, gençleri seçim sonrası daha da derinleşecek krize ve işgallere karşı birleşik devrimci mücadelede buluşmaya çağırıyoruz” sözleriyle biten bildirgede, LGBT’lerin sorun ve talepleri kendisine yer bulamamış. Parti 31 Mart seçimlerinde aday gösterdiği yerlerde HDP’yi destekliyor.

Emeğin Partisi

“Tek adam ittifakına oy yok!” başlığını taşıyan seçim bildirgesinde Emeğin Partisi (EMEP), ekonomik krize ve baskı politikalarına odaklanırken, LGBT’lerle ilgili herhangi bir talepte bulunmamış. EMEP Kürt illerinde HDP’yi desteklerken, diğer yerlerde HDP’yi desteklemek veya kendi adaylarını çıkarmak, İstanbul ve Ankara’da ise Millet İttifakı’nı desteklemek gibi karmaşık bir politika izliyor.

EMEP’in Kocaeli ve Denizli’de desteklediği bağımsız adaylar “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü’ne imza verdiler.

Emekçi Hareket Partisi

Emekçi Hareket Partisi’nin (EHP) açıkladığı “Emek verenlerin yerel yönetim programı”nda, “Kadınlara ve LGBTİ’lere yönelik eşitsizliği ortadan kaldırmak için kendi karar aldıkları meclisleriyle, şehrin tüm ücra köşeleri aydınlatılacak, şiddet önleme merkezleri ve sığınma evleri yeterli sayıya ulaştırılacak” maddesi yer alıyor.

EHP 31 Mart seçimlerinde İstanbul’da bağımsız aday Özge Akman’ı destekliyor. Akman, “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü’ne imza verdi.

Ezilenlerin Sosyalist Partisi

Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) seçim bildirgesinde LGBT’lerin sorun ve taleplerine herhangi bir atıfta bulunulmamış. ESP seçimlerde aday gösterdiği yerlerde HDP’yi destekliyor.

Halkevleri

Halkevleri tarafından düzenlenen “Halkçı Demokratik Yerel Yönetim Çalıştayı” sonuç bildirgesinde, “Halkçı-demokratik yerel yönetimler (…) eşitlikçi politikalar geliştirip etnik, dinsel ve cinsiyet temelli ayrımcılığa karşı mücadele eder” denilirken cinsel kimlik temelli ayrımcılık anılmamış.

Keza, “Kentlerin spor, sanat, kültür politikaları, imarı vb her türlü planlamasında kadınlar, engelliler, yaşlılar, çocuklar ve gençler için özel, onların ihtiyaç ve taleplerine uygun politikalar geliştirir ve hayata geçirir” denilirken LGBT’ler yine unutulmuş.

Özgürlük ve Dayanışma Partisi

Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin (ÖDP) açıkladığı “Sermayenin değil emeğin kenti” başlıklı yerel yönetimler bildirisinde, “Kadınların, çocukların, yaşlıların, engellilerin saldırılara ve ayrımcılığa karşı korunması için gerekli önlemler alınmalıdır” denilirken LGBT’ler unutulmuş görünüyor.

CHP listesinden Beyoğlu belediye başkan adayı olan ÖDP Başkanlar Kurulu üyesi Alper Taş, “Biz bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. Gökkuşağı gibi bir Beyoğlu… Ve LGBTİ’ler de bu gökkuşağının önemli bir parçası. Zaten simgeleri de gökkuşağı. Sonuç itibariyle onların sorunlarını bizzat kendi meclisleri ile çözmek… Bir meclis olacak ve biz o meclisle çalışacağız. Her düzeyde yaşadıkları ayrımcılığı ortadan kaldırma konusunda yerel yönetimin yetkileri ve o yetkilerin sınırlarını da aşarak dayanışma içerisinde olacağız” sözleriyle net bir tutum almıştır.

Partizan

Avrupa Forum sitesinde yer alan “Seçimlere ilişkin sosyalist sol ne diyor?” başlıklı yazı dizisi kapsamında görüş bildiren Partizan, “AKP-MHP faşist ittifakının yağma, sömürü, asimilasyon, kadın ve LGBTİ düşmanı politikalarına karşı yığınların biriktirdiği büyük bir öfke vardır” tespitinde bulunuyor.

Açıklamada, “16 yıllık AKP iktidarı döneminde 15 bin kadın, birinci derecede yakınları tarafından katledildi. Bu dönem büyük baskı ve şiddete maruz kalan bir diğer kesim de LGBTİ’ler oldu” deniliyor.

Sosyalist Emekçiler Partisi

Avrupa Forum sitesinde yer alan “Seçimlere ilişkin sosyalist sol ne diyor?” başlıklı yazı dizisi kapsamında görüş bildiren Sosyalist Emekçiler Partisi (SEP), LGBT’lerin sorun ve taleplerine değinmemiş. SEP 31 Mart seçimlerinde, Dersim hariç aday gösterdiği yerlerde HDP’yi destekliyor.

Sosyalist Meclisler Federasyonu

Sosyalist Meclisler Federasyonu’nun (SMF) açıkladığı “Devrimci halkçı belediyeleri büyütelim!” başlıklı seçim bildirgesinde SMF’nin geçmişteki yerel yönetim deneyimleri ayrıntılı bir şekilde değerlendirilirken, cinsel kimlik temelli ayrımcılığa değinilmemiş.

Dersim’de ve dört ilçesinde seçimlere TKP listesinden giren SMF’li adaylar, “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü’ne imza verdiler.

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) EMEP ve Halkevleri ile birlikte düzenlediği basın toplantısında, “tek adam rejiminin yerel yönetim programına karşı emeğin, halkın, doğanın çıkarlarını yaşadığımız kenti savunacağız” denilmiş ancak LGBT’lerin sorun ve taleplerine dair bir açıklama yapılmadı. TİP aday gösterdiği yerlerde HDP’yi destekliyor.

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Hareketi’nin (TKH) seçim bildirgesinde genel bir politik değerlendirme yapılırken LGBT’ler anılmamış. Tanıtım broşüründe, “hiçbir cinsel yönelim bir kimlik olarak parti içinde kendini ifade edemez” ifadeleri yer alan TKH’nin bu tutumu partinin genel siyasetiyle uyumlu.

TKH seçimlere dört ilde bağımsız adaylarla katılırken, Dersim’de TKP listesini destekliyor.

Türkiye Komünist Partisi

Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından açıklanan “Yerel yönetimler için komünist ilkeler” arasında yer alan, “Emekçi halkımızı dil, etnik köken ya da inancına göre ikinci sınıf ilan eden yaklaşımlara komünist belediyelerde yer olmayacaktır” ilkesi LGBT’leri kapsamıyor. Buna karşın partinin LGBT çalışması, “Oyumuz TKP adaylarına” açıklamasında bulundu.

TKP’nin Mersin adayları “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü’ne imza verdiler.

2014 yerel seçimlerinde TKP’nin İstanbul, İzmir, Bursa ve Sakarya adayları protokolü imzalamış, partinin yerel seçim bildirisinde “LGBT’lerin eşitlik ve özgürlük hakları vazgeçilmezdir” ifadelerine yer verilmişti.

Son söz yerine

24 Haziran genel seçimleri için derlediğimiz “Sosyalistlerin seçim bildirgelerinde LGBT’ler var mı?” dosyasından bugüne, genel durumda kayda değer bir değişim yaşanmadığını söylemek mümkün.

LGBT hareketinin gerilemesiyle birlikte, LGBT’lerin sorun ve talepleri sosyalist yapıların gündeminden de büyük ölçüde çıkmış görünüyor. Sosyalist yapılar LGBT dinamiğiyle ilişkilerini dönemsel ihtiyaçlara göre belirleyerek, kâh vitrine koyarak kâh ikinci plana iterek, aslında LGBT’leri araçsallaştırıyorlar. 5 yıl önce, Gezi Direnişi’nin üzerinden kısa bir süre geçmişken gerçekleşen yerel seçimlerde “LGBTİ Dostu Belediyecilik Protokolü”ne imza vermek için adeta kuyruğa girdiklerini unutmuş değiliz.

Bu vesileyle bir kez daha ortaya çıkıyor ki, tüm diğer toplumsal dinamiklerden bağımsız bir LGBT hareketinin varlığı elzem. Bu dinamikleri dönüştürecek ve elde edilen kırılgan kazanımları sürekli ve sürekli yeniden teminat altına alacak yegâne güç, öz-örgütlenmelere yaslanan bağımsız LGBT hareketi.

LGBT’lerden 31 Mart’ta ayrımcı, cinsiyetçi, sömürüden, tek adam rejiminden yana aday ve partilere oy yok!

*KaosGL.org Gökkuşağı Forumu’nda yayınlanan yazılardan yazarları sorumludur. Yazının KaosGL.org’ta yayınlanmış olması köşe yazılarındaki görüşlerin KaosGL.org’un görüşlerini yansıttığı anlamına gelmemektedir.