Yaşam / Din/İnanç

Amerikan Hıristiyan Sağı, Afrika’da Homofobiyi Yayıyor

22 Aralık 2009

“Afrika’da homofobiyi yaymaya çalışan Amerikan Hıristiyan Sağı’na karşı ayaklanmalıyız.” ABD’li evangelistler ile onlara karşı çıkan Protestan mezhepleri arasındaki çatışmada olan Afrikalı LGBT’lere oluyor. 

PRA Araştırması ABD’li Hıristiyan Muhafazakârların Afrika’da Homofobiyi Nasıl Teşvik Ettiğini Açığa Çıkardı. Amerikan Hıristiyan Sağı, Afrikalı ruhban sınıfı üyelerini LGBT din görevlisi atama üzerinde dönen ABD “kültür savaşı” oyunlarına alet ediyor.

ABD’li muhafazakâr Protestanlar ve onlara karşı çıkan anahat Protestan mezheplerinden gey rahip ve piskoposlar Afrikalıları bu Amerikan savaşının içine çekerken, Afrika’daki cinsel azınlıklar iç çatışma ve kültür savaşlarımızda tali zarar teşkil etmeye başladı: PRA’nın ortaya çıkardığı çığır açan bir araştırma.  
Globalizing the Culture Wars: U.S. Conservatives, African Churches, and Homophobia (Kültür Savaşlarını Küreselleştirmek: ABD’li Muhafazakârlar, Afrika Kiliseleri ve Homofobi) Politik Araştırmalar Birliği (PRA) Proje Başkanı Muhterem Kapya Kaoma’nın yeni bir raporu. Bu rapor, ABD sağının, Afrikalı din görevlilerini ABD kültür savaşlarına dâhil ederken, eşcinselliği Afrika’da suç ilan etmeyi hedefleyen bir gündemi teşvik ettiğini, yoksa LGBT bireylerin insan haklarına müdahale edeceklerini açığa çıkardı. Anahat kiliselerde azınlık olan ABD’li sosyal muhafazakârların konumlarını meşrulaştırmaları Afrikalı ruhani liderlere bağlı çünkü giderek artan sayıları Afrikalı Hıristiyanları küresel olarak daha etkin hale getiriyor.
 
Araştırmanın, Uganda parlamentosunun 2009 yılı Eşcinsellik Karşıtı Önerge’sini planladığı zamana denk geldiği düşünülürse, yayınlanması için daha iyi bir zamanlama olamazdı. Bu önergede kullanılan dil Uganda’da anti-gey aktivist ve Soykırım revizyonisti Scott Lively’nin yaptığı yalan ve kötücül suçlamaları (Batılı geyler Uganda’yı hatta dünyayı ele geçirmek için komplo kuruyor suçlamasını) hatırlatıyor.
 
Bu ittifaklar, kısmen liberallerin sömürgecilik suçlamalarına karşı hassasiyetleri yüzünden, anahat Protestan Kiliseleri’nin LGBT bireylerin tam eşitliğini tanımasını yavaşlatmayı başardı. Ancak Kaoma’nın iddia ettiğine göre eşcinsellik hakkında şahsi görüşlerini Afrika’ya dayatanlar ABD’li muhafazakârlar. Dahası, ABD’li muhafazakârlar Afrikalı ruhani liderleri LGBT eşitliğine karşı görünür bir güç olarak örgütlese de, tüm Afrika’nın bu ruhbanlar ve ABD’li hamileriyle hem fikir olduğunu düşünmek yanlış olur. 
 
Kaoma ABD’de Episkopal Kilisesi, ABD Birleşik Methodist Kilisesi ve ABD Presbiteryen Kilisesi, ABD’li muhafazakâr Protestanlar ve yıllardır ilerlemeci toplumsal ahlaka dayanan mezhepçi geleneği göz ardı etmeye çalışan bir yeni muhafazakâr beyin takımı olan Din ve Demokrasi Enstitüsü’nün altını çiziyor.
 
Kaoma, Afrika’da ABD’li muhafazakârların Nijerya, Uganda ve Kenya’nın ruhani liderleri ile kurduğu bağları ve ABD’den bu İngilizce konuşulan ülkelere ithal edilen homofobinin etkisini araştırıyor.
 
Kaoma’nın iddia ettiği üzere, ABD Sağı (bir zamanlar Afrika’da yalıtılmış ırkçı, Beyaz, süprematist bir rejimken) kendini ABD evangelizmi olarak baştan yarattı ve başarılı oldu. ABD dini muhafazakârları Afrika’daki geniş kapsamlı iletişim ağlarıyla, toplumsal refah projeleriyle, İncil okullarıyla ve eğitim materyalleriyle eşcinsellerden gelecek tehlikeler konusunda insanları uyarıyor ve kendilerini ABD evangelizminin gerçek temsilcileri olarak sunuyor, böylece Afrikalıların anahat Protestan kiliseleriyle ilişkilerini marjinalize ediyor. 
 
Son haftalarda ABD’li evangelist Rick Warren’i önergeyi reddetmeye ve kendini taraftarlarından uzaklaştırmaya zorlayan Kaoma, “Afrika’da homofobiyi yaymaya çalışan Amerikan Hıristiyan Sağı’na karşı ayaklanmalıyız.” diyor. “Uganda’daki kilise yetkililerinin kapı kapı dolaşıp, LGBT bireyleri attıklarını duydum. Şimdi de kardeşlerimiz onları suçlu ilan eden ve ölümle tehdit eden yasa önerisi tarafından hedef alınıyor. Günah keçisi avı son bulmalı.” 
 
LGBT aktivistleri ve ABD’deki Protestan mezhepleri içerisindeki mücadelelere tanıklık etmiş yandaşları, hikâyenin Amerika tarafını bilirken, Sağ’ın Afrika’daki söz hakkını üzerine almak için verdiği savaşın etkisi gün ışığına çıkmamıştı. Kaoma’nın raporu sonunda bu büyük ve küresel resmi ortaya çıkardı.
 
Amerika Birleşik Devletleri ve diğer kuzey toplumları nasıl düzenli olarak kimyasal, ilaç, makine ve kültürel atıklarını Afrika ya da diğer Üçüncü Dünya ülkelerine atıyorsa, şimdi de toplumumuzun politik söylemini ve kamu politikalarını modası geçtiğinden ve tehlikeli olduğundan ihraç ediyoruz.” diyor PRA yönetici müdürü Tarso Luís Ramos raporun önsözüne. “Afrika’nın gey karşıtı kampanyaları büyük ölçüde ABD’den ithaldir.”
 
Anahat Protestan mezheplerinden gelen liderler raporu övdü

“Afrikalı Hıristiyanların ABD’li sağ kanat örgütler tarafından sömürülmesi kınanması gereken bir şey. Bu bireyler, örgütler ve liderleri sömürgecilik ve ırkçılığa karşı mücadeleler sırasında neredeydi? Afrikalı bireylerle dayanışma içerisinde olmadıkları kesin. Bugün ise tarihi geriye döndürmek için çeşit çeşit yozlaşmış ve boş adet ve yöntemler kullanıyorlar. Bu rapor, neler döndüğünü ortaya çıkarıyor ve Amerikalı kilise liderleri için zorunlu okuma listesine alınmalı.” diyor Birleşik Methodist Kilisesi uluslararası kamu politikası ve toplumsal adalet temsilcisi Jim Winkler.

Zambiyalı bir Anglikan rahibi olan Kaoma, 16 aylık araştırması için ABD’de, Uganda’da, Kenya ve Nijerya’da seyahat etti, Mart’ta Uganda Aile Hayatı Ağı’nın gey karşıtı konferansına katıldı ve bölgedeki dini yetkililerin ABD muhafazakârlarının bağışlar konusunda gevşek davranan piskoposları yozlaşmaya itmesi hakkındaki kaygılarını belgeledi.
 
Esasen ABD’li okuyucu için yazılmış olsa da, Kültürel Savaşların Küreselleşmesi’nin İngilizce konuşan Afrika’da çığır açacağı kesin, ABD’li muhafazakâr Protestanlar daha fazla kaçamamalı.
 
Kapya Kaoma
Proje Direktörü Kapya Kaoma Zambiyalı bir Anglikan rahibi, şu an Massachusetts’teki Episkopal Bölgesi’ndeki kiliselerin başında. Zambiya ve İngiltere’deki Protestan okullarında okudu, Boston Üniversitesi Teoloji Okulu’nda doktora adayıdır.
 
Politik Araştırmalar Birliği
Politik Araştırmalar Birliği (PRA) ABD’deki politik sağa odaklanmış insan haklarını göz ardı eden hareketleri, kurumları ve ideolojileri teşhir eden bir beyin takımıdır.
 
http://www.publiceye.org/publications/globalizing-the-culture-wars/pdf/africa-full-report.pdf