01/07/2011 | Writer: Ali Erol

Sisteme karşı birlikte özgürleşme perspektifi ile haber takibi yaparken söz konusu alanlara da tek bir açıdan bakma kıskacına düşmekten kendini alıkoyabilmektedir. Bunu yaygın medyanın sahte nesnel habercilik gereği değil tam tersine ilgili her bir alanın kendi içindeki çeşitliliği gösterme ve çeşitliliklerin kendini ifade etmesine olanak yaratma ihtiyacı ile yapmaktadır.

 
Kaos GL fikri bir dergi olarak ortaya çıktığı yıllarda hayallerimiz sonsuz olsa da “internet yayıncılığı” fikri henüz mevcut değildi. İnternet bir yana daha bir bilgisayarımız bile yoktu. Sanırım daktilonun son günleriydi ve daha elektronik daktilo hayali kuramadan birden süreç çok hızlı gelişti! Hareketimizi “dergi” ile kurduk ama çok hızlı gelişen ikinci aşamanın alanı “site” oldu. Başlangıçta “geocities” üzerinden internet yayıncılığı değil de daha çok Dergi’nin internette yayılması ve arşivlenmesi ile başladık.
 
Kaosgl.Org aşamasına geçtiğimiz 2007’de ise bir süre daha çok medyadan derlediğimiz LGBT konulu haberleri yayınladık. 2008 yılında ise yeni bir aşamaya geçtik. Bu tarihten itibaren her gün güncellenen Kaosgl.Org, Türkiye’deki ve Dünya’daki LGBT hareketinin takip merkezi oldu. Bu süreçte homofobiden, transfobiden ve cinsiyetçilikten arınmış bir habercilik anlayışını kurmak ve geliştirmek için Yerel Muhabir Ağı Eğitimlerini örgütledik. Eğitim sürecinde olaylara LGBT penceresinden bakan çok sayıda yazar ve muhabir adayları Ağ’a katıldılar. Muhabir ve yazarlar makaleleri, yazıları, haberleri ve çevirileri ile kaosgl.org sitesini geliştirdiler. Bu süreçte site bir haber portalı olarak hem LGBT camiada hem de diğer toplumsal kesimlerce takip edilir hale geldi.
 
Kaos GL’nin medyaya eleştirel yaklaşımı ve politik vizyonu aynı zamanda kaosgl.org’un da geliştiği ve kurumsallaştığı bir hat oldu. 
Kaosgl.Org, Kaos GL Dergisinden ayrı bir yayın organı olarak kendi özerk alanını yarattı. Bu özerk alanda geliştirdiği dil ve yaklaşım ile hem alternatif medya alanını besledi hem de yaygın medyanın dönüşümü için eleştirel katkı sundu.
 
Kaos GL, medyaya hakim olan homofobik söylem içerisinde eşcinselliğin ele alınışı ve sunuluşuna dair geliştirdiği eleştirel yaklaşımları hayat geçirmek için politika ve proje üretti. Eylemliğin yanı sıra devreye giren kaosgl.org, LGBT özgürlük mücadelesini medyada görünür ve “dile getirilebilir” bir noktaya taşıma işlevi de gördü. 

Alternatif haberciliği ile kaosgl.org aynı zamanda medyanın “haber ajansı” ihtiyacını da karşılayacak şekilde gelişti ve güvenilirlik edindi. Böylece medya alanındaki homofobiye karşı daha etkin bir söylem geliştirmek ve LGBT gerçekliğinin medyada istismara uğramadan özgürce, kendi varoluşunu saklamadan ortaya çıkabileceği bir alan yaratma sürecinde tabanın haberini sundu.

Medyadaki haberler içerisinde lezbiyen, gey, biseksüel ve trans kimlikler istismar edildiğinde bu alandaki taban haberleri bağımsız iletişim kanallarına, insan hakları örgütlerine ve uluslararası topluma kaosgl.org aracılığıyla ulaşır hale geldi.
 
LGBT bireyler için hayatın her alanını homofobi ve transfobiden arındırmak için verilen mücadele pratiklerinin haberleri üreten ve yayan kaosgl.org haberciliği ile LGBT realitesinin hayatın ve toplumun her alanında görünürlüğü ve ifadesi yaygın medyada da karşılığını bulur oldu. Tersinden LGBT realitesin şimdiye kadar telaffuz edilmediği sosyal, kültürel, politik alanlardaki gelişmelerin takibini yaparak bu alanlardaki gelişmelerin haberlerini de LGBT toplumuna ileterek homofobi ve transfobiye karşı mücadeleyi de besledi. Diğer taraftan özellikle Yerel Muhabir Ağı ile LGBT bireylerin metropol dışındaki bölgelerde yaşadıklarını ve sorunlarını doğrudan aktarma ve haberleştirme olanağı gelişti. Böylece kaosgl.org hem haber alan hem de haber yayan bir organa dönüştü.
 
Tüm bu habercilik sürecinde nasıl ki Kaos GL Dergisi kurulduğundan başlayarak LGBT toplumunu geliştirirken aynı zamanda LGBT haricindeki toplumsal kesimleri, özellikle akademi, medya ve siyasi çevreleri dönüştürdü ve geliştirdi aynı şekilde kaosgl.org bu işlevi yeni medya alanında üstlenmiş oldu. Yeni medya alanının olanakları ile dergiden farklı olarak sitenin bu işlevi kat kat artmış oldu. Günlük yayın ve güncele müdahale işlevi ötesinde doğrudan ulaşmanın mümkün olmadığı sosyal ve siyasal kesimlere iletilerin homofobik, transfobik ve cinsiyetçi bariyerleri aşarak ulaşabildiğinden ilgili kesimlerdeki çatışma ve dönüşüme pozitif katkıda bulunabiliyor.
 
LGBT odaklı hak temelli habercilik yaparken aynı zamanda özgürlüklerin gelişmesini de kendine dert edinen kaosgl.org, farklı ayrımcılıklar arasındaki kesişim noktalarına projeksiyonunu yöneltiyor. Böylesi bir habercilikle hem farklı ayrımcılıklara maruz kalan kesimlerin hak ihlallerini ve sorunlarını görünür kılıyor hem de söz konusu ayrımcılıkların kaynağı olan sisteme karşı birlikte özgürleşmenin olanaklarına işaret ediyor.
 
Kaos GL, homofobi ve transfobi karşıtı mücadelede farklı ayrımcılıklar arasında bağlantılar kurmaya çalışırken Kosgl.Org da söz konusu ayrımcılıklara karşı mücadele pratikleri ve özgürlük mücadelelerin haberlerini sitede bir araya getiriyor ve alanlar arasında dolaşıma sokuyor. Homofobi ve transfobi meselesi ile seksizm, milliyetçilik, ırkçılık, militarizm arasındaki bağlantılara dikkat çekiyor ve bu bağlantıların haberini yapıyor. “Haber”in eylemli takibini yapan Kaos GL, milliyetçiliğe ve militarizme karşı mücadelesini barış haberciliği ile yeniden Kaosgl.Org’a taşıyor.
 
Farklı ayrımcılık alanlarının haberlerini yapıp alanlar arası dolaşıma sokarken Kaosgl.Org’un ayırt edici özelliği ve de özgüllüğü söz konusu alanlardan biri ile sınırlı kalmayıp “bülten”e dönüşmekten kendini uzak tutmuş olmasıdır. Sisteme karşı birlikte özgürleşme perspektifi ile haber takibi yaparken söz konusu alanlara da tek bir açıdan bakma kıskacına düşmekten kendini alıkoyabilmektedir. Bunu yaygın medyanın sahte nesnel habercilik gereği değil tam tersine ilgili her bir alanın kendi içindeki çeşitliliği gösterme ve çeşitliliklerin kendini ifade etmesine olanak yaratma ihtiyacı ile yapmaktadır. Bu konuda gösterdiği özen ile bugün Kaosgl.Org sadece sivil toplumun farklı kesimlerince takip edilmekle kalmayıp LGBT toplumun farklı kesimlerince de takip edilen bir site haline geldi. Tam da bu konuda gösterdiği özen ile LGBT toplumun farklı ihtiyaçları ve politik beklentilerinin çatışmasına rağmen Kaosgl.Org tüm bu farklı beklentilerin kesişim alanı ve işlevi görüyor.
 
Kaos GL Dergisinin yarattığı yayıncılık kültürü ve politikasını devralan Kaosgl.Org aynı tercihi ve işlevi yeni medya alanında devam ettiriyor. LGBT odaklı bir site olmakla birlikte salt LGBT’ler arası bir haberleşme sitesi olmadığı biliniyor. Dört yıldır yayıncılık yapan Kaosgl.Org birlikte özgürleşmek isteyen herkesin sözünü ve eylemini dolaşıma sokabileceği bir alan olarak kendini geliştiriyor. Türkiye homofobi ve transfobi karşıtı hareketin gündemini ve mücadele pratiğini takip ederek toplumsal muhalefetin anti-heteroseksist dönüşümüne katkı olarak taşımaya devam ederken, LGBT bireylerin sosyal, kültürel ve siyasi varoluşları üzerinden yarattığı gündemle de hem sivil toplumu hem de kamunun organlarını bakışını LGBT toplumuna çevirtebilmektedir. 

Tags: medya
Dijital