26/10/2018 | Yazar:

​Trump yönetiminin trans karşıtı bildirisi transları nasıl yok ediyor? Bildiri uygulanırsa sonuçları ne olacak?

13 soruda Trump’ın trans karşıtı bildirisi ne anlama geliyor? Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Trump yönetiminin trans karşıtı bildirisi transları nasıl yok ediyor? Neden şimdi sızdırıldı? Bildiri uygulanırsa sonuçları ne olacak?

Brynn Tannehill, Trump yönetiminin trans karşıtı bildirisini Advocate’e inceledi, Dersu Ekim Tanca KaosGL.org için Türkçeleştirdi.

Transların varlıklarının inkârı, transları birçok yönden daha da marjinalinize edebilir – ama bunun olmasını engelleyebiliriz.

Birçok kişi The New York Times tarafından sızdırılan bildirinin ne anlama geldiğini soruyor. İşte bilmeniz gerekenler.

Bildiri aslında bize pratik olarak ne söylüyor?

En temelinde bu bildiri, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Dairesi tarafından 1972 tarihli XI Başlıklı Eğitim Değişikliklerini uygulayan dairelerin (Sağlık ve İnsan Hizmetleri, Adalet Eğitim, İşçi) cinsiyeti “biyolojik temelde açık, bilim tarafından temelli, tarafsız ve uygulanabilir” standartlara uygun olarak tanımlanmasını öneriyor.

Bu bildiri transları nasıl yok ediyor?

Bu bildiri, esasında, transların farklı bir grup insan olmadıklarını çünkü biyolojik olarak zaten önceden erkek ya da kadın olarak sınıflandırıldıklarını savunuyor. Eğer insanlar farklı bir grup olarak var olmuyorlarsa ya da halihazırda farklı sınıflandırmalar etrafında ele alınmışlarsa, yasal olarak belirli özellikleriyle öne çıkan bireylerin grubu olarak tanımlamak ve dezavantajlı grup olarak ayrımcılıktan korunmaları gerektiğini savunmak daha zorlaşıyor.   

Bu bildiri neden şu an sızdırıldı?

Sebebi bilinmiyor. New York Times kaynağı açıklamadı ve açıklamayacaktır, bundan dolayı sebebi de açık değil. Sebeplerinden biri, bu bildiriden etkilenen kurumlardan birinde çalışan ilgili bir kişinin bu bildiriyi fark etmesi olabilir. Yönetim, küçümseyici bir girişimle, seçimlerden önce böyle bir bildirinin sızmasına, LGBTQ grupları kışkırtacağını bildiği ve muhafazakâr tabanını eğer Cumhuriyetçilere oy vermezlerse hükümetin aklını kaçırmış trans bir güruh tarafından yönetileceğine inandırmak için izin vermiş olabilir.     

Bildiri neden rahatsız edici?

Çünkü yönetim temelde, dini kurumlar ve sağcı örgütler tarafından öne sürülen düşüncelere çok benzer bir dil kullanarak, transların bir grup olarak mevcut olmadığını ifade ediyor.

Kurumların (Sağlık ve İnsan Hizmetleri, İşçi, Eğitim, vb.) başarmaya çabaladığı nedir?

Pek çok mahkeme, trans bireylerin, her ikisi de cinsiyet ayrımcılığını yasaklayan Başlık VII atındaki 1964 Sivil Haklar Yasası ve Başlık IX altında korunmakta olduğuna karar verdiler. Sadece birkaç mahkeme buna karar vermedi. Sağlık ve İnsan Hizmetleri ve Trump yönetiminin amacı ise trans bireylerin çok sınırlı ve bilimsel olarak desteklenmeyen cinsiyet ve cinsiyet tanımına dayanarak bu yasalar altında bir grup olarak korunmalarını önlemek.

Bu ne zaman olacak?

Bu bildiri ilkbaharda yazıldı ve yönetim bu sonbaharda bildirinin kamuoyuna sunulmasını önerdi. Bu kural uygulanıyor mu, yoksa bu sadece hükümetin niyeti mi olduğu ise bilinmiyor.

Eğer bu bildiri uygulanmaya başlarsa etkileri ne olacak?

Eğer bu bildiri bir politika haline dönüşürse, federal yürütme kurumları artık trans kişilerin, cinsiyet temelinde ayrımcılığa uğradıklarını işleme almayacak ve iddiaları desteklemeyecek (Federal yasaların herhangi bir yerinde özel olarak korunan bir grup olmadığımız ve Kadınlara Karşı Şiddet Yasası sona erdiğinden herhangi başka bir temelde de ayrımcılığa maruz kaldığımızı işleme koymayacaklar). Çoğu trans, bu bildiri yürürlüğe girdiği gün herhangi bir ani değişim fark etmeyecektir. Bununla birlikte, korumalar zayıflatılıp ortadan kalktıkça, dini istisnalar pekişecek ve genişleyecek, ve ayrımcılık teşvik edilecek, bu da trans bireyler için hayatı daha da zorlaştıracak. Transların tuvaletlere girmesine izin veren politikaların, toplum içi düşmanca bir ortam yarattığını  iddia eden İttifak Savunması Özgürlüğü davaları ve Telescope Medya karşısında Lindsey davasında radikal din özgürlüğü genişlemesi olasılığı ile tüm yerel korumaları yok eden dava ile birleşince, muhtemelen çok daha fazla trans öğrencinin ve çalışanın, çalışma ortamlarında düşmanca davranışlara maruz kalmaları, sağlık hizmetlerinin reddi ve konut reddini deneyimlemesine yol açacaktır.

Peki trans cinsiyet ayrımcılığı iddiasıyla ilgili davalara ne olacak?

Translar şimdilik federal mahkemelerde dava açabilecek. Ancak, bu iddialara, kapsamı dışında tutuldukları federal kurumlar tarafından karşı çıkılacaktır. Emsal niteliğinde mahkeme kararları, bizi bir süre içinde koruyacaktır; bununla karşın, bu bildiri Yüksek Mahkemede bu dava yasasını bozma yolunun bir parçası olacaktır.

Bu bildirinin, Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonunun (EİFK) analizinin, trans bireylerin cinsiyet stereoitipleşmesi temelinde ayrımcılıktan korunduğuna ve komisyonun yaptığı yasal çalışmalara etki etmediğini unutmamak gerekiyor. Bununla birlikte, EİFK’nin beş koltuğundan ikisi, genel danışmanın pozisyonu dahil olmak üzere, şu an boş. Bu pozisyonlardan biri 2019'da boşalacak ve Trump yönetimi komisyonu düzenleme, ve analitik ve hukuki pozisyonlarını tersine çevirme fırsatına sahip olacak.

Peki o zaman neden endişeliyiz?

Kısa vadeden orta vadeye kadar çok tahmin gerektirmeyen endişelerin birkaç nedeni var. Trump yönetimi iki yıldan beri mahkemelere çirkin bir şekilde saldırıyor ve eğer Cumhuriyetçiler bu sene tekrar Senatoyu kazanırsa önümüzdeki iki yıl daha bunu yapmaya devam edecekler (Nate Silver Cumhuriyetçilerin Senato çoğunluklarını koruma olasılıklarının yüzde 85 olduğunu söylüyor ve böylece daha fazla da aşırı muhafazakâr yerleştirebilecek güce kavuşacaklar).

Bu eylemin kısa zamanda amacı, trans bireylerin sağlık hizmetleri, barınma, istihdam ve eğitim alanlarına karşı ayrımcılığa uğradıklarında yardım arayışlarını zorlaştırmak.

Orta vadede, anti-trans güçler, mahkemelerin trans bireyler için koruma sağlamayan, kendilerini grup olarak koruyan hiçbir yasaları bulunmadığını ve etkili bir şekilde protesto edeceği 29 eyalette, trans bireylerin Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesine gitmesi için bir mahkemenin bölünmesini istiyor (Büyük olasılıkla Beşinci veya Onuncu Devir Mahkemesi olarak görünüyor.)

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinde zaten 5’e 4 çoğunlukları olduğu halde bunu neden yapıyorlar?

Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin, yönetime bakılmaksızın, en sonunda bu konuda translara karşı karar vereceği yüksek ihtimal. Buna karşın, bu bildiri federal kurumlar aracılığıyla yardım almayı engellerken, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesinin bu meseleyi ne kadar çabuk bitirebileceğinin ve burada kazanma şansının çok daha iyi olduğunu potansiyel olarak hızlandırabilir.

Bunun arkasında kim var?

Katolik doktrini ve Sağlık ve İnsan Hizmetleri Sivil Haklar Bölümü'nün temellerine benzeyen dile dayanarak, büyük ihtimalle Miras Vakfı'ndan DeVos Din ve Sivil Toplum Merkezi'nden avukat Roger Severino. (Evet, o DeVos).

Buna ek olarak, Ben Carson, Betsy DeVos, Mike Pence, Aile Araştırma Konseyi, ADF, Miras Vakfı ve Jeff Sessions’ın oluşturduğu bu gurunun hepsi büyük ihtimalle bu işin içine girdi. ADF çok sayıda yasal tavsiyede bulunmakta ve trans bireylerin korunmalarını sıfıra indirirken bu tanınmazlığı, FRC'nin trans bireyleri bir grup olarak ortadan kaldırmaya yönelik hedeflerinin çoğunu kapsamakta.

Bazı insanlar (benim gibi), bu bildirinin yönetimin yaptığı bazı şeylerden farklı görünmediği halde, niye buna gerçekten bir kötüye alamet gibi davranıyorlar?

Bunun, kötü şeylere alamet olması için potansiyel olarak gerçekten çeşitli nedenleri mevcut.

Birincisi, tüm bu kurumların, bütün bir grubu tanımaktan kurtulmak için dinsel dogmayı kullanmak için birlikte çalıştıkları gerçeği, bazı çirkin örneklere sahip: Bir topluluk olarak geniş bir grubun hak ve tanımını ortadan kaldırmak, geçmişte zulümlerin başlangıcı oldu.

Bundan sonra federal hükümet, yıllar önce cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan insanlar için bile toplumsal cinsiyet değişikliklerini artık tanımıyorsa ne olur? Federal çalışanlar çok ciddi sorunlar altında kalacaklar. Örneğin, 2010 yılında yasal olarak cinsiyet geçiş sürecini tamamlayan ve federal hükümet için çalışan trans bir kadın düşünün. Eğer hükümet onu kadın olarak tanımazsa, sadece erkek olarak tanırsa, ve trans bireyler ayrımcılıktan korunmuyorsa, hükümet bu kişiden onun bir erkek gibi giyinmesini ve davranmasını giyim kurallarına göre çok kolayca talep edebilir. Kurum kıyafet kurallarına uyulmaması ise fesih sebebi sayılır.

Böylece, cinsiyet geçiş sürecini tamamlamış olan trans bireyler ya tekrar cinsiyet geçiş sürecine ya da ayrılmaya zorlanacaklar. Hala gizli olan insanlar gizli kalmaya ve açılmamaya zorlanacaklar. Transseksüel olduğundan şüphelenilen federal çalışanlar, genetik testlerle araştırılacak. Bu uygulama, Sağlık ve İnsan Hizmetleri tarafından yapılan teklif kapsamında tamamen yasal olacak.

Şu anda federal çalışanları, böyle bir tasfiyenin gerçekleştirilmesinden önce işlemin yapılması gereken cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılıktan koruyan yönetici emirleri ve Personel İdaresi Başkanlığı yönergeleri bulunmakta. Ancak, Trump, söz konusu idari kararları zaten zayıflattı ve Yönetim, PİB'yi yeniden örgütleyerek ve sorumluluklarının çoğunu ortadan kaldırarak Beyaz Saray'a verdi. Bu nedenle, bunlara bir kalkan olarak yaklaşmak, en iyi ihtimalle sorgulanabilir bir varsayımdır.

Eğer federal yürütme kurumları cinsiyeti, doğumda sabit oluşan özellik olarak ele alırsa, potansiyel olarak kurumlar, insanların tüm resmi federal hükümet belgelerinde cinsiyet veya cinsiyet belirteçleri değiştirmesini sonlandırmaya hazırlandığını göstermiş olur. Halihazırda Sosyal Güvenlik İdaresi ve pasaportlar için cinsiyet testleri doktorlar tarafından yönetilmekte ve cerrahi prosedür gerektirmemekte. Cinsiyet belirteçlerini yöneten düzenlemeler değiştiğinde, o zaman bir orijinal doğum belgesi veya genetik test yaptırmak zorunda kalınacak.

Bu sadece kişilerin cinsiyet belirteçlerinin SGİ, Savunma Bakanlığı, Dış İşleri Bakanlığı pasaportları vb. ile değiştirmelerini engellemekle kalmayacak, daha önce hazırlanmış olan belgeleri potansiyel olarak geçersiz kılabilir. Bu zor bir yasal savaş olabilir, ancak eğer devlet geçmişte cinsiyet geçiş sürecini tamamlamış insanlara pasaportlarını eski cinsiyet belirteçleriyle yeniden yayınlayacak olsaydı, mahkemede bunun trans bireylere büyük bir yük getirmediğini iddia edebilirdi.

Bir arada ele alındığında, medeni hakların korunmasının kaldırılması, bir grup insanın tanınmaması, kamu hizmetinden arındırılması ve pasaportların iptal edilmesi son derece rahatsız edici çünkü bunların hepsi, 1939'dan önce Almanya'da, Yahudi nüfusunu izole etmek ve marjinalinize etmek için alınan kararlara doğrudan göndermeler yapıyor.

Bunu durdurmak için ne yapabiliriz?

Oy ver. Oy ver. Oy ver. Oy vermek için arkadaşlarınızı, ailenizi, vb. kişileri ikna edin. Oy vermeme eğilimleri üzerinde çalışın. Bunu durdurabilecek bir şey, bir şekilde Senatoyu geri almaktır ve bu, sıkı çalışma, öfke, para ve oyların körüklediği bir mucizeyi doğuracaktır.

Bu, sadece bir deneme tahtası değil, gerçek bir tehdit olarak ortaya çıkıyorsa, kamuoyu tartışmaları dönemine katılın. Evet, trans sağlık konusundaki daha önceki kamuoyu açıklamaları, bot saldırıları tarafından yapılan yorumların spam olarak yorumlanmasına karşın, en azından buna yanıt veren daha gerçek insanların şiddetle karşı çıktığı bir tür iz bırakmıştı.

Kendinizi eğitin ve transların varlığının yasalaşmaması gerektiğini ima eden bir dini kuruluşun bunu yapmak için bir politikayı teşvik etmesinin neden gerçekten endişe duyduğunu dile getirin. Halkın bunun ne kadar kötü olduğu ya da tarihteki paralelliklerin neye benzediği hakkında hiçbir fikri yok.

İçine girin ve hazırlıklı olun. Bunu hala kazanabiliriz. Ayrıca her şeyi de kaybedebiliriz ve ABD'de çalışmaya devam etmenin imkânsız olduğu bir durumda olabiliriz çünkü bir tuvalet kullanamayız, kuirlerin sahip olduğu işletmelerinin dışında bir sektörde iş bulamaz, askeriyeye katılamaz, kamu hizmetlerine vb. işlere katılamayabiliriz.

En iyisi için çalışın. En kötüsüne hazır olun.


Etiketler: yaşam, dünyadan
Telegram