16/05/2022 | Yazar: Kaos GL

"17 Mayıs Derneği olarak, tüm bu veri setinin ve eklerinin bu raporda sunulması ile, yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ların sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik bir tablo sunarak, haklarının korunması için sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda ilgili kilit paydaşları yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz."

16 Mayıs Yaşlı LGBTİ+ Onur Günü Hediyesi 17 Mayıs’tan: "Yaşlanıyoruz Lubunya!" Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Haber: 17 Mayıs Derneği

17 Mayıs Derneği, 16 Mayıs Yaşlı LGBTİ+ Onur Günü’nde yeni bir rapor yayımladı. “Yaşlanıyoruz Lubunya-Anket/Görüşmeler ve Çalışma Raporu” başlığını taşıyan rapor; 17 Mayıs Derneği tarafından, “Yaşlanan ve Yaşlı LGBTİ+’ların Sağlık Hakkına ve Sosyal Hizmetlere Erişiminde Güçlendirilmesi ve İçeriden İzleme Yapılarak Hizmetlerle Sosyal Kabul Sağlanması” projesi kapsamında hazırlandı.

Raporun tamamını okumak için tıklayın!

Raporun "Giriş" kısmı ise şöyle:

Bu çalışma raporu LGBTİ+ Yaşlılık Alan Çalışmaları kapsamında hazırlandı. Rapora ilham veren çalışmanın amacı;

Türkiye’deki yaşlı ve yaşlı LGBTİ+’ların sağlık alanı başta olmak üzere, farklı hak alanlarındaki durum, ihtiyaç, beklenti ve kaygılarını anket ve görüşmelerle ön plana çıkarmak ve belgelemek;

Yurtdışındaki emeklilik/sigorta programları ve Hollanda’dan en iyi uygulamaları analiz etmek ve Türkiye’deki uygulamalarla karşılaştırmak; Yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ları ve 17 Mayıs Derneği’nin LGBTİ+ Yaşlılık Çalışmaları Grubunda yer alan aktivistleri çalışmanın sonuçları üzerinden bilgilendirmek, Türkiye’deki durumları ve hakları üzerinden odak grup toplantıları ve paneller ile onların kapasitelerini geliştirmek;

Sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanlarına LGBTİ+’ların haklarını hatırlatacak (raporun sonunda ekte sunulan) bilgi notu üzerinden düzenlenecek eğitimlerle, yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ların sağlık hizmetlerine ayrımcılık yaşamadan erişebilmeleri için doktorları ve sosyal hizmet uzmanlarını harekete geçirmek olarak belirlendi.

Bu kapsamda, Türkiye’nin tüm illerinden yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’lara erişmek, yaşlı ve yaşlı LGBTİ+’ların sağlık alanı başta olmak üzere, farklı hak alanlarındaki durum, ihtiyaç, beklenti ve kaygılarını ölçmek için anket ve görüşmeler yürütüldü ve sonuçları derlenerek bu rapor hazırlandı. Aynı zamanda Amerika ve Avrupa’da, yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ların da yararlanabilecekleri emeklilik ve sosyal sigorta programları araştırıldı ve Türkiye’deki koşullarla karşılaştırması yapıldı. Ek olarak, sosyal hizmet uzmanları ve sağlık çalışanlarına yönelik bir bilgi notu hazırlanarak rapor ekinde sunuldu (bkz. Ek I).

Bu raporun ilerleyen bölümlerinde, gerçekleştirilen anket ve görüşmelerden elde edilen bulguları, detaylı değerlendirmesiyle birlikte bulabilirsiniz. Elde edilen tüm sayısal veriler ve grafikler de ayrıca raporun sonunda ek olarak veriliyor (bkz. Ek II). Raporda yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ların eğitim-gelir düzeyi ve çalışma hayatı, bulundukları kentlerdeki gündelik yaşam, aile ve destek sistemi, barınma gibi farklı hak alanlarında, özellikle de sağlık alanında ve sağlık hizmetlerine erişimde yaşadıkları sorunları ve kaygılarının yanı sıra, katılımcıların kendi beyanlarıyla deneyim ve önerileri de yer alıyor. Raporun en sonunda ayrıca raporun özet İngilizce çevirisi sunuluyor (bkz. Ek III).

17 Mayıs Derneği olarak, tüm bu veri setinin ve eklerinin bu raporda sunulması ile, yaşlanan ve yaşlı LGBTİ+’ların sorunlarına ve ihtiyaçlarına yönelik bir tablo sunarak, haklarının korunması için sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi konusunda ilgili kilit paydaşları yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeye teşvik etmeyi amaçlıyoruz.


Etiketler: insan hakları, yaşlılık
nefret