11/04/2022 | Yazar: Kaos GL

HIV alanında çalışan avukatlar 5 Nisan akşamı koordinasyon toplantısında bir araya geldi.

17 Mayıs Derneği'nden HIV alanında çalışan avukatlarla koordinasyon toplantısı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Haber: 17 Mayıs Derneği

5 Nisan 2022 tarihinde HIV alanında çalışan avukatlarla koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantının moderasyonunu 17 Mayıs Derneği avukatı Kardelen Yılmaz gerçekleştirdi. Toplantıya Hayriye Kara, Polat Yamaner, Kerem Dikmen, Enes Salar, Elif Demirtaş, Tutku Altundağ, Umut Rojda Yıldırım, Mahmut Seren ve Defne Güzel katıldı.

LGBTİ+ alanıyla kesişen alanlarda avukatlarla bir araya gelmek amacıyla gerçekleştirilen toplantıda ilk olarak HIV alanında yaşanılan problemlere ilişkin takip edilen hukuki dosyalar ve verilen danışmanlıklar üzerine konuşuldu. Güncel problemler arasında işyeri hekimlerinin HIV testini zorunlu tutması üzerine deneyim aktarımı yapıldı. İşyerlerinde, işyeri hekimleri tarafından bu testin istenmesi halinde nasıl bir yol izlenmesi gerektiği tartışıldı.

Hekimlerin aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmemesinden dolayı, habersiz yapılan HIV testleri ve bu testlerin sonucunun da hastadan saklanması üzerine deneyim aktarımı yapıldı ve bunun vücut dokunulmazlığının ihlali olduğunun altı çizildi.

İkinci başlık olarak avukatların danışmanlık sürecinde yaşadığı zorluklar üzerine konuşuldu. Hayriye Kara, avukatların danışmanlık verirken aynı zamanda avukattan psikolojik destek beklendiği bu sebeple sosyal hizmet uzmanı ve psikolog ile birlikte çalışmanın önemli olduğunu belirtti. Polat Yamaner, yeni tanı alan kişilere verilen danışmanlıkların aslında en çok vakit harcanan danışmanlıklar olduğu belirtilerek danışmanlıkların ‘nasıl bir hayat sürüleceği’ üzerine akran danışmanlığı verilen bir danışmanlığa dönüştüğü vurgulandı.

Son başlık olarak, HIV statüsünün paylaşılması/paylaşılmaması konusu üzerine karşılaştığımız tartışmalar ve yanlış bilgilendirmelerden bahsedildi. Özel hayatın gizliliği kapsamında statünün paylaşılmasının kişiye kalacağı konusunda ortaklaşıldı. Bununla birlikte toplumsal cinsiyete dayalı şiddettin HIV alanında daha fazla konuşulması gerektiği belirtildi. Ayrıca Defne Güzel, HIV alanında savunuculuk yaparken devletin sorumluluklarından daha fazla bahsedilmesi gerektiğinin altını çizdi. Kişinin statüsünü paylaşmaya zorlayan bir mekanizma olduğu vurgulandı.

İşyerlerinde ve kamu kurumlarında bir şekilde gelen test zorunluluklarının mahremiyet hakkını ihlal ettiği ve bu zorunlulukların hangi amaçla uygulamada yaygınlaştırıldığı ve bunun ne anlama geldiğini ifade etmek gerektiği belirtildi.

Hastanın hangi tedaviyi olduğu ve hangi testlerin, işlemlerin yapıldığına dair bilgisinin olmaması durumları ile ilgili, hasta hakları yönetmeliğinde de var olan hakların altını çizmek, aydınlatma yükümlülüklerini hatırlatmak gerektiği belirtildi.

Tutku Altundağ, HIV alanında yönlendirmeyi artırabilmek ve kolaylaştırabilmek amacıyla haritalandırma çalışması yapmayı planladıklarından bahsetti.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda HIV alanında çalışan örgütler ve avukatlar ile birlikte koordinasyon toplantılarının artırılması önerildi.


Etiketler: insan hakları
nefret