27/05/2022 | Yazar: Kaos GL

17 Mayıs Derneği, tam zamanlı "Finans ve İdari İşler Sorumlusu" arıyor.

17 Mayıs Derneği’nden iş ilanı: Finans ve İdari İşler Sorumlusu Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği Finans ve İdari İşler Sorumlusu arıyor. Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022, saat 18.00’e kadar.

İlanın tamamı aşağıda yer alıyor.

Aranan Nitelikler

 • Üniversite veya Meslek Yüksek Okullarının Muhasebe, İktisadi ve İdari bilimler veya diğer ilgili bölümlerinden mezun olmak,
 • İyi derecede İngilizce biliyor olmak,
 • İyi derecede Excel ve tercihen muhasebe programları kullanma becerisine sahip olmak,
 • Proje Yönetimi ve finansal raporlama alanında deneyime sahip olmak,
 • Tercihen muhasebe, ön muhasebe üzerine deneyimli olmak,
 • Dikkatli çalışmak ve detaylara özen gösterme becerisine sahip olmak.

Adayların fotoğrafsız Türkçe ya da İngilizce özgeçmişlerini ve Türkçe bir niyet mektubunu konu satırına “Finans ve İdari İşler Sorumlusu” yazarak info@17mayis.org adresine göndermelerini rica ederiz.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi 3 Haziran 2022, saat 18.00’e kadardır.

17 Mayıs Derneği’nde yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yapılamaz.

Görev: Finans ve İdari İşler Sorumlusu

 Sorumlu olduğu kişi: Genel Koordinatör

 Haftalık Çalışma Saati: 40 saat / tam zamanlı / Ankara ofis

 17 Mayıs Derneği’nin finans ve idari işlerinin işleyişinden sorumlu olmak ve Genel Koordinatöre derneğin amaçlarını destekleyecek ve geliştirecek şekilde yardımcı olmak.

ANA GÖREVLER

1. Muhasebe ve Ön Muhasebe

1.1 Derneğin ve Projelerin muhasebe girişlerini günlük olarak yapmak. Aylık Muhasebe kayıtları ve proje hesaplarının kontrollerinin Genel Koordinatör ve Proje sorumluları ile eşgüdümlü yapmak.

1.2 Ödemeleri Genel Koordinatöre düzenli olarak bildirmek, çalışanların bordroları ile ilgili işlemlerinin aksamaksızın yürütülmesini sağlamak.

1.3 Mali belgelerin tümünü düzgün bir şekilde dosyalamak. Proje dosyalarını düzenli olarak hem matbu hem de dijital tutmak ve güvenliğinden sorumlu olmak.

1.4 Muhasebe işlemlerinin düzgün ve eksiksiz yapılması amacı ile işleyişe dair yöntemler geliştirilmesinde muhasebeciye ve Genel Koordinatöre yardımcı olmak.

2. Finansal Raporlama ve Satın Alma

2.1 Derneğin tüm iç, dış ve proje mali raporlarının hazırlanışı için muhasebeci ve proje sorumlularıyla eşgüdümlü çalışmak ve genel koordinatöre yardımcı olmak.

2.2 Genel bütçe ve proje bütçesi takibi konusunda genel koordinatöre yardımcı olmak.

2.3 17 Mayıs Derneği’nin yürüttüğü şeffaflık çalışmalarına katkı sağlamak.

2.4 Dernekler Yönetmeliği ve Derneklerin tabii olduğu diğer kanun ve yönetmelikler gereğince 17 Mayıs Derneği’nin yerine getirmesi gereken tüm raporlamaları takip etmek ve yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinde muhasebeci ve Genel Koordinatörle birlikte çalışmak.

2.5 Tüm finansal raporlamaların ve özellikle proje finans raporlamalarının daha etkin yapılabilmesi için yeni yöntemler geliştirilmesinde sorumluluk almak.

2.6 17 Mayıs Derneği çalışanlarına finansal raporlama ve bütçe takibi hususunda destek olmak.

2.7. Derneğin yürüttüğü projeler kapsamında yerel örgütlerin güçlendirilmesi kapsamında destek alan sivil toplum örgütlerinin projelerin mali sürdürebilirliklerini sağlama ve mali raporlamaları konusunda desteklemek ve izlemek.

2.8. Derneğin satın alma politika belgelerine uygun şekilde satın alma süreçlerinin takibinden sorumlu olmak.

2.9. Çalışılan uzmanlar ya da firmalar ile gerekli telif ve tedarik sözleşmelerinin hazırlanmasından sorumlu olmak.

2.10. 17 Mayıs Derneği idari işlerinden sorumlu olmak.

3. Ana Beceriler

 • Tasnif, arşivleme ve kayıt becerisine sahip olmak.
 • Muhasebe sistemlerinin güncel ve geliştirilebilir olması için yaratıcı fikirler geliştirebiliyor olmak.
 • Finansal raporlama, bütçe takibi raporlama ve bilgi aktarma için gerekli sistematik düşünme ve planlama becerisine sahip olmak.
 • Derneğin takip etmesi gereken yazılı hukuk kurallarına dair bilgi sahibi ve mevzuata hakim olmak.
 • Finans raporları dahil olmak üzere, farklı tür raporları hazırlama becerisine sahip olmak.
 • Yeni kural ve ilkelerin yerleştirilmesi ve uygulanması için sorumluluk üstlenebilir olmak ve inisiyatif alabilmek.
 • Kendi işini planlamak ve organize etmek konusunda deneyim sahibi olmak.

Diğer:

17 Mayıs Derneğinin çalışma alanları ve İnsan Hakları konularına ilgi duyuyor olmak


Etiketler: yaşam, çalışma hayatı
İstihdam