18/02/2021 | Yazar: Kaos GL

17mayis.org yenilendi. Siteden derneğin psiko-sosyal ve hukuki destek, yaşlılık, yerel yönetimler, HIV, interseks hakları ve kapasite geliştirme alanlarındaki çalışmalarına ulaşmak mümkün.

17 Mayıs Derneği’nin sitesi yenilendi Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

LGBTİ+ toplumu ve aktivizmini güçlendirmek için 2 Eylül 2019’da Ankara’da kurulan 17 Mayıs Derneği’nin internet sitesi yenilendi.

17mayis.org adresinde yayına geçen internet sitesinde derneğin bugüne kadarki çalışmaları ve yayınlarının yanı sıra psiko-sosyal ve hukuki destek için başvuru yapılabilecek bir bölüm de yer alıyor.

Site, derneğin psiko-sosyal ve hukuki destek, savunuculuk ve kapasite geliştirme programlarına dair bilgiler paylaşıyor.

17 Mayıs Derneği neler yapıyor?

LGBTİ+ toplumu ve aktivizmini güçlendirmeyi hedefleyen 17 Mayıs Derneği, 2 Eylül 2019’da Ankara’da kuruldu. 17 Mayıs Derneği; cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ya da cinsiyet ifadesi temelli bireysel ya da toplumsal düzeyde yaşanan her türlü ayrımcılıkla mücadele için bilimsel, kültürel, sosyal ve sanatsal, eğitsel faaliyetler yaparak aynı zamanda sosyal hizmet, savunuculuk, farkındalık ve insan hakları izleme, belgeleme ve raporlama faaliyetleri yürüterek eşit ve özgür bir toplumun inşasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

17 Mayıs Derneği öncelikli olarak LGBTİ+ toplumuna karşı artan baskılara karşı, LGBTİ+ toplumunu ve LGBTİ+ aktivizmini güçlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda çalışmalarını üç ana başlıkta yürütüyor.

Savunuculuk başlığı altında dernek Yaşlılık, HIV, Yerel Yönetimler ve İnterseks alanlarında çalışıyor. Kapasite geliştirme başlığı altında ise LGBTİ+ alanında çalışan profesyonel ve gönüllü katkı verebilecek uzmanlardan oluşan bir uzman havuzu oluşturarak; finans, kaynak geliştirme, proje döngüsü, muhasebe, gönüllü yönetimi, idari prosedürler, kurumsal iletişim gibi alanlarda uzman desteği sağlıyor.

Dernek son olarak, online psiko-sosyal ve hukuki destek programını hayata geçirdi.

17 Mayıs’ın bugüne kadar yayınlanmış iki raporu da bulunuyor. Dernek, 2020 yılında HIV’le Yaşayan LGBTİ+’ların İnsan Hakları ve Yaşlı LGBTİ+’lar: Dünyada ve Türkiye’de Durum raporlarını yayınladı.


Etiketler: insan hakları, medya
nefret