18/11/2021 | Yazar: Kaos GL

17 Mayıs Derneği’nin sosyal hizmet uzmanlarına yönelik ikincisini düzenlediği “LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı” tamamlandı.

17 Mayıs’ın LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı ikinci kez tamamlandı Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

17 Mayıs Derneği’nin sosyal hizmet uzmanlarına yönelik ikincisini düzenlediği “LGBTİ+ ve Sosyal Hizmet Eğitim Programı” tamamlandı.

1-4 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen ve İsveç Sverige ve Fransa Büyükelçiliği tarafından desteklenen eğitim programı, derneğin sosyal hizmet uzmanı Rıza Yılmaz’ın moderatörlüğünde gerçekleşti. 33 farklı şehirden yüzün üzerinde kişinin başvurduğu 4 günlük eğitim, çeşitli şehirlerden ve çalışma alanlarından sosyal hizmet uzmanları ve farklı üniversitelerden sosyal hizmet öğrencilerinin katılımıyla online olarak yürütüldü. Eğitimlerin her günü 2 oturumdan oluştu. İlk oturumda konuklar alana dair bilgilerini paylaştı ve ikinci oturumda katılımcılar tarafından alanın sosyal hizmetle olan ilişkisi değerlendirildi.

İlk gün Umut Güven “LGBTİ+ Kavramlar ve Sosyal Hizmet” başlığı altında LGBTİ+ kavramlar, toplumsal cinsiyet ve LGBTİ+’ların karşı karşıya bırakıldığı ayrımcılığa ve önyargılara yönelik sunumunu gerçekleştirdi. Sosyal hizmet uzmanlarının çalıştıkları alanlarda LGBTİ+ müracaatçılarının sorun ve ihtiyaçlarının doğru bir şekilde nasıl karşılanabileceğinin ve doğru desteğin nasıl verilebileceğinin konuşulduğu ikinci oturumda ise Rıza Yılmaz alandaki deneyimlerini paylaştı.

Eğitimin ikinci gününde Defne Güzel “HIV ve Sosyal Hizmet” konusuna dair alan bilgilerini paylaştı. HIV konusunda doğru bilinen yanlışlardan, tanı ve tedavi yöntemlerinden, HIV’le yaşayanların toplumsal, özel ve iş hayatında maruz bırakıldıkları ayrımcı ve ötekileştirici tutum ve davranışlardan, HIV’le yaşayanlarla nasıl bir iletişim kurulması gerektiğinden bahsetti.

Üçüncü günde Umut Güner ve Özge Gökpınar’ın birlikte sunduğu “Yaşlı LGBTİ+’lar ve Sosyal Hizmet” eğitiminde; yaşlı LGBTİ+’ların toplumsal, sosyal, özel yaşam alanlarında karşı karşıya kaldıkları sorunlardan, ihtiyaçlardan, sunulan hizmetlerin ve sosyal politikaların yetersizliğinden bahsedildi. Özellikle LGBTİ+ hareketinin genç bir hareket olduğu düşüncesiyle yaşlı LGBTİ+’ların LGBTİ+ hareketinin içinde yer edinebilmelerinin zorluğu üzerinde duruldu.

Eğitimin son gününde ise Belgin Günay ve Yasemin Bahar “İnterseks Hakları ve Sosyal Hizmet” alanında sunumlarını gerçekleştirdiler. İntersekslerin doğum öncesinden başlayarak tıp, aile, sosyal çevre ve toplumsal olarak “anormal” olarak damgalanmalarının ruh ve beden sağlığı, romantik-cinsel yaşamları, eğitim-istihdam-barınma ve geçinme durumlarını nasıl olumsuz yönde etkilediğinden bahsedildi. İnterseks aktivizminin nasıl başladığı, başlıca hedefleri ve LGBTİ’nin “İ” si olma mücadelesi anlatıldı. Aktivizmin öncelikli hedefi olan acil durum olmadan sadece aile ve doktorların kararıyla “normalleştirme” adı altında yapılan ameliyat ve hormon müdahalesinin intersekslerin rızası aranmadan yapılmasının insan haklarına aykırı olduğundan ve intersekslerin kararına bırakılması gerektiğinin önemi vurgulandı.


Etiketler: yaşam, sosyal hizmet
nefret