17/05/2021 | Yazar: Kaos GL

Bu 17 Mayıs’ta “Bi+seksüeller Burada”, “Söylemekten Çekinme: Lezbiyen”, “LGBTİ’nin İ’si: İnterseksler Vardır” ve “LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü” broşürlerine göz atın!

17 Mayıs’ta birlikte okuyoruz Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Bugün 17 Mayıs Uluslararası Homofobi, Bifobi, İnterfobi ve Transfobi Karşıtı Gün.

1990 yılının 17 Mayıs’ında Dünya Sağlık Örgütü’nün eşcinselliği hastalıklar listesinden çıkarması, uzun yıllar süren mücadelenin bir kazanımıydı. Seneler süren hak ihlalleri ve işkencelere karşı 17 Mayıs, eşitlik ve özgürlük mücadelesinde önemli bir dönüm noktasına dönüştü.

17 Mayıs; LGBTİ+’ların maruz kaldığı nefret, ayrımcılık ve hak ihlallerine kamunun, yetkililerin, medyanın, politikacıların dikkatini çekmek için dünya genelinde 2004, Türkiye’de ise 2006 yılından beri kutlanıyor. Kaos GL’nin hâlâ devam eden en büyük etkinliklerinden biri olan Uluslararası Homofobi Karşıtı Buluşma’nın ilki 2006 yılında yapıldı. Ankara’da ilki yapılan Homofobi Karşıtı Buluşma “Gettolar değil, kentin tamamını istiyoruz” cümlesine paralel bir şekilde geçtiğimiz yıllarda ülkenin dört bir yanına yayıldı.

Bu 17 Mayıs’ta “LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü”, “Bi+seksüeller Burada”, “Söylemekten Çekinme: Lezbiyen” ve “LGBTİ’nin İ’si: İnterseksler Vardır” broşürlerine göz atabilirsiniz.

LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü

Deniz Gedizlioğlu’nun hazırladığı ve Kaos GL Derneği’nin Medya ve İletişim Programı kapsamında yayınladığı “LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü”nde LGBTİ+ alanındaki kavramların Türkçe çevirilerinin yanı sıra açıklamalar da yer alıyor.

Kavramların kökenlerine dair bilgiler ve birbiri ile ilgili terimlerin yer aldığı sözlükte 103 kavram yer alıyor. Her bir kavram eğer Türkçe’de karşılığı varsa karşılığıyla eğer yoksa açıklama ve önerilerle yer alıyor.

Sözlüğü hazırlayan Deniz Gedizlioğlu’nun giriş yazısında sözlüğü hazırlama gerekçesi şöyle açıklanıyor:

“Kültürel araştırmalar disiplininin kurucularından Stuart Hall ‘anlam, şeylerin nasıl olduğuna değil, nasıl anlamlandırıldığına bağlıdır’ derken, anlamın yalnızca değişken özelliğine değil, aynı zamanda bu anlamlandırma işinin ciddi bir güç savaşının sahnesi olduğuna işaret eder. LGBTİ+’ların sözüne kulak vermek konusunda kolaylaştırıcı olmayı uman bu sözlükte ise birçok kavramın anlamının bilinçli olarak muğlak bırakıldığı, hatta kimi zaman birbiriyle çelişkili görünen anlamları bir arada barındırdığı dikkati çekecektir. Bu, LGBTİ+ hareketinin hakiki bir sistem eleştirisine sahip olduğunun güçlü bir göstergesidir. Zira bu hibrit dil yoluyla bir yandan kendisini modern politik sahnede konuşan bir özne olarak kurarken bir yandan da ‘bu, budur ve şu değildir’ diyerek dilde her bir varlığın sınırlarını çizmek ve aralarındaki ilişkileri düzenlemek isteyen bütün bir modern tahakküme direnmektedir. Bu yanıyla LGBTİ+ hareketinin dili her zaman biraz eksik, biraz çelişkili, ancak şüphesiz ki sorgulayıcı, bozucu ve yaratıcı olacaktır. Kulak vermeniz dileğiyle.”

“LGBTİ+ Hakları Alanında Çeviri Sözlüğü” broşürüne ulaşmak için tıklayın.

Bi+seksüeller Burada

Umut Erdem ile Gözde Demirbilek’in hazırladığı ve Kaos GL Derneği’nin yayınladığı; biseksüel kimliğe ve biseksüel+ların yaşadığı ayrımcılıklara odaklanan “Bi+seksüeller Burada!” broşürü “Minik Bi+ Sözlük”, “Biseksüel nedir?”, “Peki ya Biseksüeller?”, “Bi+seksüel Sağlığı”, “İlk Biseksüel Manifestosu”, “Monoseksizm ve Bi+fobi aynı şey mi?” ve “Dünyada Biseksüel Örgütlenmeler” olmak üzere yedi bölümden oluşuyor.

İlk bölüm, broşürde kullanılan terimleri açıklıyor. “Biseksüel nedir?” ise kavramın ortaya çıkışına ve güncel anlamına ışık tutuyor. Üçüncü bölüm olan “Peki ya Biseksüeller?” bi+seksüeller hakkında sıkça sorulan sorulara ve yanlış bilinenlere açıklama getiriyor. “Bi+seksüel Sağlığı” bölümü ise bi+seksüellerin sağlık hizmetlerine erişimine odaklanıyor. “İlk Biseksüel Manifestosu” bölümü, dünyada “şimdilik” bilinen ilk biseksüel manifestosunu sunuyor. “Monoseksizm ve Bi+fobi aynı şey mi?” bölümü monoseksizm ve bi+fobinin ilişkisine ve kapsam farklarına değiniyor. Broşürün son bölümü olan “Dünyada Biseksüel Örgütlenmeler” ise bi+seksüel örgütlerini kısaca tanıtıyor.

“Bi+seksüeller Burada” broşürüne ulaşmak için tıklayın.

Söylemekten Çekinme: Lezbiyen

Gözde Demirbilek’in hazırladığı ve Kaos GL Derneği’nin 2018 yılında 26 Nisan Lezbiyen Görünürlük Günü’nde ilk baskısını çıkardığı “Söylemekten Çekinme: Lezbiyen” broşüründe “Terimler ve Tanımlar, “Söylemekten Çekinme: Lezbiyen”, “Lezbiyenlere Sıkça Sorulan Sorular”, “Stereotip: Hiç Lezbiyene Benzemiyorsun”, “Lezbiyen Örgütlenme: Sapphonun Kızları ve Lezbiyen Biseksüel Feministler” ve “Burada Bir Tarih Var: Kadın Kadına Öykü Yarışması” olmak üzere altı bölüm yer alıyor.

İlk bölüm LGBTİ+ kimliklere yönelik genel kavramlara yöneliyor. “Söylemekten Çekinme: Lezbiyen” bölümü, lezbiyen kelimesinin kökenine eğiliyor. “Lezbiyenlere Sıkça Sorulan Sorular” ve “Stereotip: Hiç Lezbiyene Benzemiyorsun” bölümlerinde, lezbiyenler için yaygın ön yargılar masaya yatırılıyor. “Lezbiyen Örgütlenme: Sapphonun Kızları ve Lezbiyen Biseksüel Feministler” bölümü, Türkiye tarihindeki iki lezbiyen örgüte dikkat çekiyor. Son olarak “Burada Bir Tarih Var: Kadın Kadına Öykü Yarışması” bölümünde, Kaos GL’nin eşcinsel ve biseksüel kadın yazını arşivi niteliğindeki Kadın Kadına Öykü Yarışması’nı geçmişten bugüne getiriyor.

“Söylemekten Çekinme: Lezbiyen” broşürüne ulaşmak için tıklayın.

LGBTİ’nin İ’si: İnterseksler Vardır

Ali Erol’un hazırladığı ve Kaos GL Derneği’nin yayınladığı “LGBTİ’nin İ’si: İnterseksler Vardır”  broşürü, intersekslere odaklanıyor.

Broşür, “LGBTİ’’nin İ’si: İnterseksler vardır!”, “İnterseks nedir?”, “Sadece interseks olduğunuzda anlayabileceğiniz 8 şey”, “Arkadaşlarımızın bilmelerini beklediğimiz şeyler”, “Doktorların bilmelerini beklediğimiz şeyler”, “Ailelerin bilmelerini beklediğimiz şeyler”, “18 Yaş üstüne düzenleme var peki ya altındakiler”, “İntersekslerin mücadelesine nasıl destek olabilirsiniz?”, “Üçüncü Uluslararası İnterseks Forumu Bildirgesi”, “İnterseks durumlarla ilgili genetik ve tıbbi terimler” ve “LGBTİ’nin İ’si: İnterseks okuma listesi”  olmak üzere on bir bölümden oluşuyor.

“LGBTİ’nin İ’si: İnterseksler Vardır” broşürüne ulaşmak için tıklayın.


Etiketler: insan hakları, medya
İstihdam