20/03/2018 | Yazar: Kaos GL

Siyasal Psikoloji Konferansı’nın dördüncüsü 11-12 Mayıs’ta İstanbul’da “Korku” temasını ele alacak. ​

4. Siyasal Psikoloji Konferansı “korku” ile geliyor Kaos GL - LGBTİ+ Haber Portalı

Siyasal Psikoloji Konferansı’nın dördüncüsü 11-12 Mayıs’ta İstanbul’da “Korku” temasını ele alacak. 

“En temel duygulardan olan ‘korku’, hayatta kalmamızı sağlarken nefessiz de bırakabilir. Her birimiz kendi korkularımızla baş etmeye çalışırken, yaşadığımız çağ ve dünyada, ne ülkelerin ne de evlerin giderek yükselen duvarları ‘korku’larımızın dışarıda kalmasını sağlıyor. Bir açıdan ‘korku’nun iktidarında yaşıyor, bir açıdan da iktidarların ‘korku’ları büyüterek güçlerini pekiştirmelerine, meşrulaştırmalarına şahit oluyoruz. Bu süreçte de ‘farklı’ ve ‘yabancı’ olana mesafemizi arttırıyor, sürekli kayan bir zeminde ‘biz’den olanlara tutunarak ayakta kalmaya çalışıyoruz.” (Çağrı metninden)

​2014 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde ilki gerçekleşen Siyasal Psikoloji Konferansı’nın dördüncüsü bu yıl İstanbul Tabip Odası'nın katkılarıyla 11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde İstanbul'da olacak. Konferans dördüncü yılında “korku” temasını ele alacak.

Konferans heyeti, bildiri ile katılmak isteyenlerin en fazla 500 kelimeden oluşan özetlerini 9 Nisan 2018 Pazartesi tarihine kadar siyasalpsikoloji2018@gmail.com adresine göndermelerini bekliyor. Kabul edilen bildiri özetleri 16 Nisan 2018 Pazartesi tarihinde açıklanacak.

“Siyasal Psikoloji” nedir?

Siyasal Psikoloji, siyasal davranışın psikolojik dayanaklarını, köklerini ve sonuçlarını anlama faaliyetine ışık tutuyor. Bu alanda yapılan analizler, kişilik, sosyal psikoloji, gelişimsel psikoloji, bilişsel psikoloji ve gruplar arası ilişkiler hakkındaki teori ve araştırmalardan faydalanıyor. Bilişsel süreç ve sosyal ilişkilere ilişkin temel kuramların uygulanmasıyla siyasal eylem ve tercihlerin anlaşılma kapasitesini yükselten bu disiplin, siyasal olanı anlama yolunda daha geniş imkânlar sağlarken, siyasal alanın silik sınır çizgilerinin olabildiğince görünür olmasına katkı sunuyor. Bu anlamda Siyasal Psikoloji alanındaki araştırmalar, liderlik tipleri, kitlesel siyasal davranış, kitlesel iletişimin etkileri, siyasal toplumsallaşma, dış politika analizleri, çatışma nedenleri ve çözümleri ile gruplar arası ilişkilere uzanan bir genişliğe sahip.

Siyasi tutum ve davranışların araştırılmasında bireyin bilişsel kapasitesi ile siyasi tercihleri arasındaki ilişkiye ve insanların karar süreçlerine ışık tutarak, sıradan yurttaşların siyasi davranış tercihlerine ilişkin yeni veriler sağlıyor. Siyasal Psikoloji, siyasal aktörlerin birey düzeyindeki psikolojisi ile olduğu kadar, kitlesel boyutu ile de ilgileniyor. Tüm boyutlarıyla siyasi meseleler, aktörler ve politikalar hakkında kamuoyunun oluşumu, oy verme, protesto ve diğer siyasal katılım biçimleri ile farklı sosyal grup ve kesimlerin üyeleri arasındaki çatışma ve işbirliği modelleri Siyasal Psikoloji’nin çalışma alanına giriyor.

Nereden nereye

Siyasal Psikoloji'nin gelişimine katkı yapmak için başlatılan Siyasal Psikoloji Çalıştayı’nın ilki 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde, ikincisi 2015’te Akdeniz Üniversitesi’nde yapıldı. Etkinliğin üçüncüsü konferans olarak, Mülkiyeliler Birliği’nin katkılarıyla 11-12 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi. Bu etkinlikler, Siyasal Psikoloji'nin gelişimi için başından itibaren Türkiye’nin farklı üniversitelerinde bu alanla ilgilenen ve araştırmalar yapan akademisyenleri bir araya getirerek birikimlerini ve çalışmalarını paylaşabilecekleri ve tartışabilecekleri ortak bir akademik zemin yaratıyor. Aynı zamanda, siyasal gelişme özellikleri nedeniyle özgün dayanışma ve kamusal ifade biçimlerine sahne olan coğrafyada; hem akademisyenlerin, hem de karar verme süreçlerinin potansiyel adayı olan öğrencilerin bu alana ilgisinin yoğunlaşmasına mütevazi de olsa bir katkıda bulunuyor. Etkinliklerden uzun vadeli olarak, bu alandaki çalışmaların nitelik ve nicelik olarak artması bekleniyor.


Etiketler: insan hakları, sağlık
Nefret